Wat zijn je rechten wanneer een opdrachtgever een dienst afzegt?

dienst annuleren

Laatste update 5 mei 2023 om 12:51

Je kent het wel… één dag of een paar uur voordat je volgende dienst voor een opdrachtgever begint, krijg je bericht dat je niet hoeft te komen. Zonder dat er een reden wordt opgegeven. Navraag levert ook niet altijd duidelijkheid op. Maar meestal is er sprake van een situatie die onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt.

We krijgen regelmatig vragen over de rechten van de zzp’er als de opdrachtgever een dienst annuleert. Annulering van diensten vindt plaats bij alle soorten zorg, ongeacht de wijze van contracteren en de financieringsvorm. In dit artikel leggen we je uit wat je rechten zijn en wat je kunt doen om de nadelige gevolgen te voorkomen.

Flexibele arbeid en de wet

Opdrachtgevers die behoefte hebben aan flexibele arbeidskrachten kunnen onder meer zzp’ers inschakelen. Dat flexibiliteit gewenst is, geeft al aan dat de opdrachtgever alleen iemand wil inschakelen als er werk voor is. Als zzp’er loop je daarmee altijd het risico dat er geen werk (meer) is.

Op grond van de wet heeft een opdrachtgever te allen tijde de mogelijkheid om een overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen. De opdrachtgever hoeft geen reden op te geven of een goede reden te hebben. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om diensten te annuleren. In die situaties heb je geen recht op vergoeding van gederfde omzet.

Wij begrijpen dat dit niet altijd logisch of eerlijk voelt, maar dat is wel de consequentie van het zzp’er zijn. Het risico dat opdrachten worden geannuleerd of tussentijds worden gewijzigd, berust in beginsel bij jou. Je bent immers geen werknemer die aanspraak kan maken op loon als de werkgever even geen werk heeft.

Contract

Je kunt dit alleen voorkomen door, voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst, afspraken te maken voor het geval dat de opdrachtgever één of meerdere diensten annuleert. Daarbij kun je afspreken dat annulering binnen een bepaalde periode recht geeft op een vergoeding. Let wel op, dat je die afspraak goed vastlegt. Dat geldt niet alleen voor de afspraak zelf maar ook voor de grondslag van de vergoeding.

Spreek nooit af dat je bij annulering binnen een bepaalde termijn toch, of alsnog, recht hebt op het overeengekomen uurtarief. Dat lijkt veel op wat wettelijk geldt voor werknemers. Daardoor loop je het risico dat de overeenkomst wordt aangemerkt als arbeidsovereenkomst.

Leg altijd vast dat het annulering moet zijn op grond van omstandigheden die voor rekening van de opdrachtgever komen (dus niet als jij zelf annuleert omdat je ziek bent). En dat het bedrag waarop je aanspraak maakt, geldt als schadevergoeding in verband met het feit dat het niet meer mogelijk is om het gemis aan omzet op te vangen via een vervangende opdracht.

De opdrachtgever

Niet iedere opdrachtgever zal zonder meer bereid zijn om een dergelijke afspraak te maken. Ze kiezen niet voor niets voor een flexibele oplossing. Met een afspraak om schadevergoeding te betalen bij annulering, doen ze afbreuk aan dat uitgangspunt. Maar een opdrachtgever moet ook begrijpen dat een geaccepteerde dienst niet zomaar kan worden geannuleerd. Als zzp’er houd je er immers ook rekening mee dat je die dienst moet werken en die ga je ook niet zomaar annuleren.

Wil een opdrachtgever geen afspraken met betrekking tot annulering maken en zegt hij ook nog eens regelmatig diensten af? Stel je dan als zzp’er de vraag of dit wel een opdrachtgever is waarvoor je wilt werken. Is het niet beter om een opdrachtgever te zoeken die zijn afspraken nakomt?

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 37.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket