Wat zijn je rechten wanneer een opdrachtgever een dienst afzegt?

dienst annuleren

Bericht update 8 februari 2022 om 11:57

Je kent het wel, één dag of een paar uur voordat je volgende dienst voor een opdrachtgever begint, krijg je plotseling het bericht dat je niet hoeft te komen, zonder dat er een reden wordt opgegeven. Navraag levert ook niet altijd duidelijkheid op maar meestal is er sprake van een situatie die onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever valt. Wat dan?

We krijgen regelmatig vragen over de rechten van de zzp’er indien de opdrachtgever een dienst annuleert. Annulering van diensten vindt plaats bij alle soorten zorg, ongeacht de wijze van contracteren en de financieringsvorm. In dit artikel leggen we je uit wat je rechten zijn en wat je kunt doen om de nadelige gevolgen te voorkomen.

Flexibele arbeid en de wet

Opdrachtgevers die behoefte hebben aan flexibele arbeidskrachten hebben een aantal mogelijkheden, waaronder het inschakelen van zzp’ers. Dat flexibiliteit gewenst is, geeft al aan dat de opdrachtgever alleen iemand wil inschakelen als er werk voor is. Als zzp’er loop je daarmee altijd het risico dat er geen werk (meer) is.

Op grond van de wet heeft een opdrachtgever ten allen tijde de mogelijkheid om een overeenkomst van opdracht tussentijds te beëindigen. De opdrachtgever hoeft geen reden op te geven of een goede reden te hebben. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid om diensten te annuleren. In die situaties heb je geen recht op vergoeding van gederfde omzet.

Wij begrijpen dat dit niet altijd logisch of eerlijk voelt, maar dat is wel de consequentie van het zzp’er zijn. Het risico dat opdrachten worden geannuleerd of tussentijds worden gewijzigd, berust in beginsel bij jou. Je bent immers geen werknemer meer die aanspraak kan maken op loon, ook als de werkgever even geen werk heeft.

Contract

Je kunt dit alleen voorkomen door voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst afspraken te maken voor het geval dat de opdrachtgever één of meerdere diensten annuleert. Daarbij kun je afspreken dat annulering binnen een bepaalde periode recht geeft op een vergoeding. Let wel op, dat je die afspraak goed vastlegt. Dat geldt niet alleen voor de afspraak zelf maar ook voor de grondslag van de vergoeding.

Spreek nooit dat je bij annulering binnen een bepaalde termijn toch of alsnog recht hebt op het overeengekomen uurtarief. Dat lijkt zoveel op wat wettelijk geldt voor werknemers dat je daarmee het risico loopt dat de overeenkomst als arbeidsovereenkomst wordt aangemerkt.

Leg altijd vast dat het annulering moet zijn op grond van omstandigheden die voor rekening van de opdrachtgever komen (dus niet als jij zelf annuleert omdat je ziek bent), en dat het bedrag waarop je aanspraak maakt, geldt als schadevergoeding in verband met het feit dat het niet meer mogelijk is om middels een vervangende opdracht het gemis aan omzet op te vangen.

De opdrachtgever

Niet iedere opdrachtgever zal zonder meer bereid zijn om een dergelijke afspraak te maken. Ze kiezen niet voor niets voor een flexibele oplossing en met een afspraak om schadevergoeding te betalen bij annulering, doen ze aan dat uitgangspunt afbreuk. Maar een opdrachtgever moet ook begrijpen dat een geaccepteerde dienst niet zomaar geannuleerd mag worden. Als zzp’er houd je er immers ook rekening mee dat je die dienst moet werken en ga je die ook niet zomaar annuleren.

Mocht een opdrachtgever geen afspraken met betrekking tot annulering willen maken en daarnaast ook nog eens regelmatig diensten afzeggen, dan moet je als zzp’er je de vraag stellen of dit wel een opdrachtgever is waarvoor je wilt werken of dat het niet beter is om een opdrachtgever te zoeken die zijn afspraken nakomt.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 34.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket