Welke maatregelen kan de Inspectie (IGJ) opleggen?

IGJ maatregelen

Laatste update 15 december 2023 om 20:23

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) houdt toezicht op het naleven van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Met de ingang van de Wkkgz is de reikwijdte een stuk groter geworden; zo vallen nu ook de alternatieve zorg, de cosmetische zorg en de solistisch werkende zorgverleners onder de wet. Voldoe je niet aan de Wkkgz? Dan kan de IGJ je maatregelen opleggen. Je leest er meer over in dit atikel.

Rol van de IGJ

De IGJ is een Rijksinspectie en valt onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister van VWS. Het houdt toezicht op de gezondheidszorg en het jeugddomein. De positie en taken, waaronder toezicht en opsporing, zijn geregeld in de Gezondheidswet en de Jeugdwet. De IGJ controleert niet de ‘werkzaamheid’, maar grijpt wel in bij misstanden. Zodra er een melding komt over een misstand, voert de IGJ toezicht uit. Op die manier krijgt zij ook zicht op wat de grootste risico’s zijn in elke sector. De IGJ houdt zich niet bezig met klachten over de geleverde zorg; dat doet een klachtenfunctionaris. Gaat het om échte misdrijven? Daarover gaat het openbaar ministerie.

Maatregelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan ingrijpen als ze ziet dat de kwaliteit van zorgverlening onvoldoende is. Of als door zwakke plekken in het zorgproces de kans op vermijdbare schade te groot is. Hiervoor heeft de inspectie verschillende interventies, zoals een bevel of een bestuurlijke boete.

Het interventiebeleid beschrijft de maatregelen die kunnen worden genomen nadat een normafwijking is vastgesteld. En hoe deze maatregelen worden toegepast. Daarbij houdt de IGJ rekening met het risico voor de volksgezondheid en het vertrouwen in de ‘verbeterkracht’.

Als de IGJ een misstand vaststelt, kan ze een vijftal typen maatregelen opleggen, te weten:

 • strafrechtelijk;
 • tuchtrechtelijk;
 • bestuursrechtelijk;
 • corrigerend;
 • advies en stimulering.

De maatregelen staan op volgorde van ernst. Strafrechtelijke maatregelen en tuchtrechtelijke maatregelen zijn dus de twee ernstigste maatregelen. Hierbij kun je denken aan een aangifte bij het OM, een tuchtklacht of een opsporingsonderzoek.
Bij bestuursrechtelijke maatregelen kan bijvoorbeeld je vergunning of certificaat worden ingetrokken. Maar er kan ook een bevel, aanwijzing, boete of last onder dwangsom worden aangerekend.
Een corrigerende maatregel is bijvoorbeeld het verscherpen van het toezicht of het opstellen van een verbeterplan.
Bij advies en stimuleringsmaatregelen kun je denken aan brieven, tijdschriften en rapporten die je aangereikt krijgt om jezelf in te lezen en te verbeteren.

Stappenplan

Om te bepalen welke maatregel er moet worden genomen, werkt de IGJ met een stappenplan. Daarin worden verschillende fasen en stappen doorlopen. Hierbij wordt onder meer gekeken naar de kans op herhaling en de houding die de zorgaanbieder aanneemt. Vele factoren samen bepalen welke maatregel passend is. Hoe de IGJ aan deze informatie komt, is wisselend. Als zorgaanbieder ben je wettelijk verplicht om calamiteiten te melden bij de IGJ. Maar ook ernstige klachten die worden ingediend bij het Landelijk Meldpunt Zorg kunnen worden doorgespeeld naar de IGJ. Je moet dan kunnen aantonen dat je de klacht / het misstand hebt waargenomen en daar ook een verbeterplan op doorvoeren. Dit moet je kunnen aantonen als de IGJ hier naar vraagt. Als de IGJ vindt dat er niet voldoende verbetering is, of dat het niveau onvoldoende is, dan worden er maatregelen genomen. Wil je meer informatie over het interventiebeleid van de IGJ? Klik hier. Daar vind je ook het gehele stappenplan op basis waarvan de IGJ beoordeelt welke interventie nodig is.

Meer informatie nodig?

Weet je dat je in ons kwaliteitspakket onder meer handige tools en informaie vindt die jou helpen bij het opzetten van je kwaliteitssyseem. In je persoonlijke MijnSolo-omgeving doe je als zorgaanbieder eenvoudig je verplichte meldingen op basis van de Wkkgz bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Heb je nog vragen? Neem dan gratis en vrijblijvend contact op met onze klantenservice.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket