Alle vragen met betrekking tot de VOG en de Wkkgz

Geplaatst op: 14 maart 2018 - Aangepast op: 29 oktober 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Wkkgz VOG, alle vragen die je hierover hebt worden beantwoord in dit artikel. Wat betekent de Verklaring Omtrent het Gedrag? Is het verplicht? Hoe lang is het geldig?
Hoe vraag ik het aan? Wat zijn de kosten? In dienst of zzp’er, is er een verschil?

Wat is een VOG?

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring wordt steeds vaker door werkgevers en opdrachtgevers gevraagd aan nieuwe medewerkers omdat ze geen risico willen lopen.
Meestal is een VOG geen verplichting vanuit de wet.

Vergewisplicht Wkkgz en de VOG

In de Wkkgz staat dat alle zorgorganisaties zich ervan moeten vergewissen dat de wijze waarop hun zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd het huidige verlenen van zorg niet in de weg moet staan. (Artikel 4)
Dit heet de vergewisplicht.

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor de zzp’er in de zorg

Alleen binnen de Wlz is volgens de Wkkgz VOG een verplichting

Het staat de zorgorganisatie vrij hoe hij de vergewisplicht vorm geeft. Dat kan bijvoorbeeld door het natrekken van referenties, het raadplegen van het BIG-register of voormalige werkgevers. Maar men kan ook vragen naar een VOG. Alleen binnen het Wlz domein is het overleggen van een VOG verplicht volgens de Wkkgz. Maar omdat binnen de zorg volgens de Wkkgz een vergewisplicht geldt, kiezen heel veel, zo niet alle, zorgorganisaties voor een VOG. Dit is inmiddels dermate populair, dat ook buiten de zorg steeds vaker om een VOG gevraagd wordt bij nieuwe contracten of dienstbetrekkingen.

Door wie kan een VOG aangevraagd worden?

Een VOG kan aangevraagd worden door personen die een contract of dienstbetrekking aangaan, zzp’ers en ondernemingen (VOG RP).
De aanvraag door een persoon die een contract of dienstbetrekking aangaat is dezelfde als voor een zzp’er. Er zit geen verschil tussen.

Een VOG aanvragen kan gemakkelijk online, je hoeft er niet meer voor naar de gemeente, wat je tijd scheelt.

Hoe vraag je een VOG aan?

Je kan via de gemeente een VOG aanvragen. Deze biedt de aanvraag vervolgens aan bij de Dienst Justis. Dienst Justis is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot haar taak behoort het screenen van organisaties en personen. Kom je door de screening, dan krijg je vaak binnen 2 weken (officieel tussen de 4 en 8 weken) je VOG per post binnen. Het aanbieden aan de Dienst Justis van de VOG aanvraag is niet uitsluitend voorbehouden aan de gemeente. Dat kan ook via internet. Zoals bijvoorbeeld Mijnvogaanvraag.nl

Als kwaliteitslid van SoloPartners kan je de VOG gratis aanvragen in je digitale omgeving of je stuurt een e-mail naar info@solopartners.nl.

Kosten VOG aanvraag

Het aanvragen van een VOG komt vaak op rekening van de aanvrager. Soms biedt de (toekomstige) werkgever aan de kosten te dragen. De aanvraagkosten zijn opgesplitst in twee delen. De vaste kosten voor het behandelen van de aanvraag bij Dienst Justis  €33,85 en een gedeelte voor de organisatie die de aanvraag voorlegt aan Dienst Justis. Zo vraagt de gemeente over het algemeen €7,50  voor haar rol in het aanbieden van de VOG aanvraag aan de Dienst Justis, kies je voor een online aanvraag dan betaal je slechts €6,95 incl. BTW.

Wanneer krijg je geen VOG?

Als je geen vlekkeloos verleden hebt, kom je dan toch in aanmerking voor een VOG? Het ligt een beetje aan wat je misstappen zijn geweest. En hoe lang dat geleden is. Over het algemeen geldt er een terugkijktermijn van 4 jaar (bij jongeren zelfs 2 jaar). Alleen bij bepaalde functies en misdrijven wordt er een langere terugkijktermijn gehanteerd. Om snel een indicatie te kunnen krijgen zou je de VOG check kunnen doen. Deze check is vooral gericht op jongeren, maar geeft ook een goede indicatie voor volwassenen.

Hoe oud mag een VOG zijn?

Om die vraag te beantwoorden kijken we naar het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Dit Uitvoeringsbesluit gaat nader in op de verplichtingen die in de Wkggz gesteld zijn. In artikel 3 lees je dan dat binnen de Wlz-zorg een VOG verklaring niet ouder mag zijn dan 3 maanden op het moment dat je in dienst bent getreden. Ben je een zelfstandige zorgverlener die Wlz-zorg verleent, dan mag je Wkkgz VOG verklaring niet ouder zijn dan 3 jaar.

Tot slot

Wil je meer weten over de VOG? In de beleidsregels 2013 vind je alle wettelijke teksten over het in behandeling nemen van de VOG aanvraag, de beoordeling en de administratieve afhandeling.

Dit artikel delen