Alle vragen met betrekking tot de VOG en de Wkkgz

Laatste update 8 maart 2022 om 11:37

Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) en een VOG, alle vragen die wij hierover hebben ontvangen hebben wij hier gebundeld beantwoord.  Wat betekent de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)? Is het verplicht? Hoe lang is het geldig? Hoe vraag ik het aan? Wat zijn de kosten? In dienst of zzp’er, is er een verschil?

Wat is een VOG?

Een V.O.G. staat voor Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze verklaring wordt steeds vaker door werkgevers en opdrachtgevers gevraagd aan (externe) medewerkers omdat ze geen risico willen lopen. Ze willen weten met wat voor persoon ze een overeenkomst aangaan, in de zorg komt iemand vaak in aanmerking met kwetsbare personen. De VOG is eigenlijk een bewijs van goed gedrag, het betekent dat je niet in aanraking bent gekomen met Justitie en je gedrag niet belemmerend is geweest voor de functie die je uitoefent of gaat uitoefenen. Niet altijd maar soms is een VOG een verplichting vanuit wetgeving.

Vergewisplicht Wkkgz en de VOG

In de Wkkgz staat dat alle zorgaanbieders zich ervan moeten vergewissen dat de wijze waarop hun zorgverleners in het verleden hebben gefunctioneerd het huidige verlenen van zorg niet in de weg moet staan (Artikel 4). Dit heet de vergewisplicht. Een VOG helpt de zorgaanbieder of zorginstelling zich te vergewissen van de achtergrond van deze persoon. Naast een VOG zijn er meer acties nodig om aan deze plicht te voldoen. Wij geven je inzicht hierin in ons artikel ‘Wil jij een andere zzp’er voor je laten werken? Een paar tips‘.

Alleen binnen de Wlz is volgens de Wkkgz VOG een verplichting

Het staat de zorgorganisatie vrij hoe hij de vergewisplicht vorm geeft. Dat kan bijvoorbeeld door het natrekken van referenties, het raadplegen van het BIG-register of voormalige werkgevers. Maar men kan ook vragen naar een VOG. Alleen binnen het Wlz-domein is het overleggen van een VOG verplicht volgens de Wkkgz. Maar omdat binnen de zorg volgens de Wkkgz een vergewisplicht geldt, kiezen heel veel, zo niet alle, zorgorganisaties voor een VOG. Dit is inmiddels dermate populair, dat ook buiten de zorg steeds vaker om een VOG gevraagd wordt bij nieuwe contracten of dienstbetrekkingen.

Door wie kan een VOG aangevraagd worden?

Een VOG kan aangevraagd worden door personen die een contract of dienstbetrekking aangaan, zzp’ers en ondernemingen (VOG RP). De aanvraag door een persoon die een contract of dienstbetrekking aangaat is dezelfde als voor een zzp’er. Hier zit geen verschil tussen.

Een VOG aanvragen kan gemakkelijk online, je hoeft er niet meer voor naar de gemeente, wat je tijd scheelt. Weet dat je met ons kwaliteitspakket jaarlijks een neutrale VOG via ons kunt aanvragen. Meer informatie over de aanvraag vind je op de website van Justis. Justis is de organisatie die beoordeelt of jij een VOG krijgt.

Hoe vraag je een VOG aan?

Je kunt via de gemeente waarin je woonachtig bent een VOG aanvragen. Deze biedt de aanvraag vervolgens aan bij de Dienst Justis. Dienst Justis is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Tot haar taak behoort het screenen van organisaties en personen. Kom je door de screening, dan krijg je vaak binnen enkele weken (officieel tussen de 4 en 8 weken) je VOG per post binnen. Naast de gemeente is er ook de mogelijkheid om een VOG online aan te vragen. Als lid van SoloPartners met het kwaliteitspakket kan je de VOG gratis aanvragen in onze digitale omgeving.

Kosten VOG aanvraag

Het aanvragen van een VOG komt vaak op rekening van de aanvrager. Soms biedt de (toekomstige) werkgever aan de kosten te dragen. De aanvraagkosten zijn opgesplitst in twee delen. De vaste kosten voor het behandelen van de aanvraag bij Dienst Justis €33,85 en een gedeelte voor de organisatie die de aanvraag voorlegt aan Dienst Justis. Zo vraagt de gemeente over het algemeen €7,50 voor haar rol in het aanbieden van de VOG aanvraag aan de Dienst Justis, kies je voor een online aanvraag dan betaal je vaak een ander bedrag, let op dit bedrag kan ook vele malen hoger zijn. De kosten die je meer maakt dan €33,85 zijn dus bepaald door de partij die de aanvraag bij Justis indient.

Wanneer krijg je geen VOG?

Als je geen vlekkeloos verleden hebt, kom je dan toch in aanmerking voor een VOG? Het ligt een beetje aan wat je misstappen zijn geweest en hoe lang dat geleden is. Over het algemeen geldt er een terugkijktermijn van 4 jaar (bij jongeren zelfs 2 jaar). Alleen bij bepaalde functies en misdrijven wordt er een langere termijn gehanteerd. Om snel een indicatie te kunnen krijgen zou je de VOG check kunnen doen. Deze check is vooral gericht op jongeren, maar geeft ook een goede indicatie voor volwassenen.

Hoe oud mag een VOG zijn?

Om die vraag te beantwoorden kijken we naar het Uitvoeringsbesluit Wkkgz. Dit Uitvoeringsbesluit gaat nader in op de verplichtingen die in de Wkkgz gesteld zijn. In artikel 3 lees je dan dat binnen de Wlz-zorg een VOG verklaring niet ouder mag zijn dan 3 maanden op het moment dat je in dienst bent getreden. Ben je een zelfstandige zorgverlener die Wlz-zorg verleent, dan mag je Wkkgz VOG verklaring niet ouder zijn dan 3 jaar. Omdat er vaak een VOG wordt gevraagd, niet vanuit een wettelijke verplichting, stellen opdrachtgevers hier vaak ‘eigen’ eisen of richtlijnen aan. Het kan dus voorkomen dat er opdrachtgevers akkoord gaan met een VOG ouder dan 3 jaar maar dus ook met niet ouder dan 4 of 4 maanden. Indien er geen wettelijke grondslag ligt, mogen zij deze richtlijnen zelf bepalen.

Tot slot

Wil je meer weten over de VOG? Kijk dan op de website zijn Justis.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 36.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket