Wkkgz zelftest

zzp'er in de zorg

Laatste update 29 december 2023 om 10:25

De reikwijdte van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is ruimer dan andere zorgwetten. Maar welke zorgaanbieders vallen er nou precies onder de Wkkgz? En welke groepen niet? Verderop de pagina vind je een Wkkgz zelftest die je helpt te bepalen of je onder de Wkkgz valt.

En om maar meteen met de deur in huis te vallen: onder de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg vallen álle zorgaanbieders. Dat zijn dus zorginstellingen, maar ook zzp’ers. Denk aan ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, fysiotherapeuten of bijvoorbeeld psychologen.

Alternatieve en cosmetische behandelingen

Voorheen waren er veel zorgaanbieders die buiten een aantal zorgwetten vielen. Denk hierbij aan zorgverleners zonder BIG-registratie, aanbieders van alternatieve geneeswijzen en aanbieders van cosmetische behandelingen. Dat verandert, want ook zij vallen nu onder de Wkkgz. Op de manier wil de overheid bewerkstelligen dat er ook in deze sectoren goede zorg wordt verleend. Let op: het is niet zo dat de Inspectie van Volksgezondheid voor deze groepen een keurmerk afgeeft. Wel is het zo dat het toezichtveld wordt verbreed.

Desondanks zijn er nog een aantal groepen die níet onder de Wkkgz vallen:

 • Fitnesstrainers
 • Predikanten
 • Tatoeëerders
 • Pedicures

Let op: de Wkkgz geldt niet voor zorg die de gemeente zelf regelt, zoals huishoudelijke hulp of jeugdhulp.

Twijfel je of je onder de Wkkgz valt? Doe dan onze test!

Doe de Wkkgz zelftest!

Als je een van de volgende vragen met een ja kan beantwoorden, dan gelden de verplichtingen uit de Wkkgz ook voor jou!

Verleen je beroeps- of bedrijfsmatige zorg?

Ja, als je ingeschreven bent in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel én je met een van de volgende SBI codes bent ingeschreven:

 • 47.73 (apotheken)
 • 47.74 (winkels in medische en orthopedische artikelen)
 • 86 (gezondheidszorg)
 • 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting)
 • 96.02 (schoonheidsverzorging)

Verricht je handelingen zoals omschreven via de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)?

 • Ik bied zorg aan zoals hier staat omschreven (Zvw)
 • Mijn aangeboden zorg staat hier omschreven (Wlz)
 • Ik verricht handelingen op basis van een PGB of een particuliere betaling

Verleen je zorg die onder de Wet publieke gezondheid (Wpg) valt?

 • Denk dan aan Jeugdgezondheidszorg en het toedienen van vaccinaties (Wpg)

Ben je geregistreerd in het BIG register?

 • Ja, ik sta geregistreerd
 • Mijn beroep komt voor in het beroepen overzicht uit de wet BIG

Verricht je handelingen die je cliënten een kans op (gedeeltelijke) genezing in het vooruitzicht stelt?

Deze vraag is specifiek ook voor aanbieders van complementaire of alternatieve geneeswijzen.

Verricht je cosmetische handelingen?

 • Geef je chemische peelings, injecteer je botox, laser je de huid, verwijder je tatoeages?

Lopen je cliënten risico op verwonding/schade ten gevolge van je handelingen?

 • Ja, de kans is klein, maar ze kunnen lichamelijke schade oplopen
 • Ja, de kans is klein, maar ze kunnen psychische schade oplopen

Verricht je als bedrijfsarts, keuringsarts of verzekeringsarts handelingen op eigen verzoek van de cliënt?

 • Ja, ik ben arbo-arts/keuringsarts/verzekeringsarts en cliënten kunnen op eigen verzoek mij raadplegen
 • Ja, ik verleen medische keuringen ten behoeve voor een rijbewijs
 • Nee, ik verricht alleen maar handelingen in opdracht van anderen dan de cliënt. Ik werk in opdracht van het UWV of van een particuliere verzekeraar.

* Deze Wkkgz zelftest is gebaseerd op de zelftest van het ministerie van VWS. Er geldt een uitzonderingslijst op bovenstaande werkzaamheden. Deze vind je in het document: Val ik onder de wet Wkkgz. Verder kunnen er specifieke handelingen nog wel op grond van andere wetten onder het toezicht van de IGJ vallen. Meer informatie daarover vind je hier.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket