Leden van het kwaliteitspakket van SoloPartners kunnen diverse juridisch goedgekeurde modelovereenkomsten downloaden om afspraken met de opdrachtgever vast te leggen. De modelovereenkomsten voldoen aan de eisen zoals deze door de Belastingdienst zijn gesteld.

Bekijk hier welke modelovereenkomsten beschikbaar zijn binnen het kwaliteitspakket:

Modelbehandelovereenkomst zzp-cliënt (Wgbo)

Deze modelovereenkomst gebruik je tussen zelfstandige zorgaanbieder en cliënt, op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo).

Modelovereenkomst van opdracht

Deze overeenkomst gebruik je tussen een zzp’er en een instelling.

Model raamovereenkomst van opdracht met een gemeente of instelling op grond van Wmo of Jeugdwet

Deze modelovereenkomst gebruik je wanneer je een raamovereenkomst sluit met een gemeente of instelling op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Model ondersteuningsovereenkomst Wmo

Deze modelovereenkomst is te gebruiken voor een overeenkomst tussen een zelfstandig zorgaanbieder en cliënt op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Model deelovereenkomst van opdracht met een gemeente of instelling op grond van Wmo of Jeugdwet

Deze modelovereenkomst gebruik je wanneer je in combinatie met de raamovereenkomst met een gemeente of instelling op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.

Model hulpverleningsovereenkomst Jeugdwet

Deze modelovereenkomst is te gebruiken voor een overeenkomst tussen een zelfstandig zorgaanbieder en cliënt op grond van de Jeugdwet.

Modelsamenwerkingsovereenkomst

Deze modelsamenwerkingsovereenkomst gebruik je wanneer je een samenwerking aangaat met een andere zelfstandige zorgaanbieder. Het betreft een samenwerking op basis van gelijke verantwoordelijkheid.

Model algemene voorwaarden

Dit model algemene voorwaarden staat op zichzelf en moet je zelf van toepassing verklaren. De wederpartij moet de mogelijkheid hebben om kennis te kunnen nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden. Dit ben je wettelijk verplicht.

Modellen samenwerkingsovereenkomsten in de wijkverpleging

Modelovereenkomsten voor zelfstandig zorgaanbieders in de wijkverpleging.

  • Model verwerkingsovereenkomst (bij onderaanneming)
  • Modelovereenkomst herkenbare en aanspreekbare zorg
  • Model onplanbare nachtzorg

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket