Wat is de WGBO?

Laatste update 17 oktober 2022 om 12:11

De Wgbo, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, regelt de relatie tussen cliënt en zorgverlener. Zodra een cliënt de hulp van een zorgverlener inschakelt ontstaat er een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De Wgbo is een dwingend recht, dat houdt in dat zorgverleners en cliënten onderling geen afspraken kunnen maken die in strijd zijn met de Wgbo.

Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen een zorgverlener en een cliënt ontstaat niet pas als er een schriftelijke en ondertekende overeenkomst is. Er zijn namelijk nogal wat situaties te bedenken waarin het in het belang van de cliënt is dat een geneeskundige behandelingsovereenkomst (GBO) aanwezig wordt geacht zonder schriftelijk stuk. Denk aan een reanimatie of een andere spoedeisende situaties waarin de cliënt niet in staat is om zijn wil kenbaar te maken. Ook in die situaties heeft de zorgverlener de rechten van de cliënt ingevolge de Wgbo te respecteren, uiteraard voor zover mogelijk binnen de spoedeisende situatie.

Daarom ook wordt een GBO aanwezig geacht op het moment dat een cliënt een zorgverlener inschakelt. Vanaf het moment van inschakeling, al is het maar een afspraak voor een intake, geldt dat de zorgverlener de rechten van de cliënt op grond van de Wgbo dient te respecteren. Het is dus niet zo dat zolang er geen schriftelijke en ondertekende overeenkomst is, de cliënt geen rechten heeft. De Wgbo ziet ook op de fase die voorafgaat aan de vastlegging van afspraken.

Zodra de cliënt bij jou naar binnen stapt of jij bij de cliënt, is de Wgbo van toepassing. Hiermee is er ook een ‘behandelplicht’ ontstaan. Wat hierin de richtlijnen zijn die handig zijn om te weten vind je in ons artikel: De zorgplicht van zorgverleners.

De toestemming van de cliënt is altijd vereist voor iedere behandeling. En de cliënt bepaalt dus ook of er wel of niet behandeld wordt. Ook kan de cliënt na gegeven toestemming zich nog terugtrekken. Dit staat allemaal beschreven in de Wgbo

Recht op informatie

In de Wgbo geldt dat alleen als jij denkt dat het geven van bepaalde informatie ernstige nadelen voor de cliënt kan opleveren je ervoor mag kiezen om de informatie niet te delen. Je moet het dan wel delen met een andere zorgverlener. Dit werkt andersom ook zo, als een cliënt de informatie niet wil ontvangen dan kan dat, tenzij dit ernstige gevolgen voor hem of haar oplevert.

Dossierinzage

Jouw cliënt heeft ook recht op inzage van zijn of haar dossier, dat houdt in dat de cliënt het recht heeft om in zijn of haar gegevens te kijken. Voor jou als zorgverlener is het belangrijk dat je deze gegevens nauwkeurig bijhoudt, zodat de cliënt ten allen tijden kan inzien wat de status is van zijn of haar ziekte, wat de gevolgen kunnen zijn en eventuele risico’s van behandelingen. Deze gegevens moeten goed beschermd worden en mogen voor niemand anders beschikbaar zijn.

Meer concrete informatie over de inzage vind je in ons artikel Hoe voer je een clientendossier? terug.

Privacy

Het is van belang dat de privacy van de cliënt beschermd wordt. Je hebt te maken met een medisch beroepsgeheim. Alle gegevens moeten vertrouwelijk behandeld worden, en zijn alleen in te zien door de zorgverlener en degenen die bij de behandelingen betrokken zijn. Dit overlapt ook deels met wetgeving vanuit de AVG. Er mag geen informatie aan derden worden verstrekt, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven door de cliënt. Als zorgverlener ben je ook verplicht om een dossier bij te houden van elke cliënt.
Een weetje: De algemene bewaartermijn van een medisch dossier is 20 jaar.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket