Medisch beroepsgeheim

medisch beroepsgeheim

Laatste update 22 mei 2023 om 11:26

Zorgverleners hebben een medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat je uitsluitend met toestemming cliëntgegevens aan anderen mag geven. Het medisch beroepsgeheim beschermt de cliënt en waarborgt daardoor vrije toegang tot de zorg. Echter, het roept bij zorgverleners soms ook vragen op

Belang medische beroepsgeheim

Iedereen heeft recht op goede zorg en iedere cliënt moet zich vrij voelen om deze zorg in te schakelen. Een cliënt moet ervan uit kunnen gaan dat gedeelde informatie niet zonder toestemming wordt gebruikt voor andere doeleinden. Of wordt doorgegeven aan anderen. Het medisch beroepsgeheim beschermt de privacy van cliënten. Daarnaast waarborgt het de vrije toegang tot de gezondheidszorg. Het geeft de zorgverlener zwijgplicht en verschoningsrecht (=zwijgrecht).

Wetgeving

Op grond van o.a. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Wet Beroepen in de individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) hebben zorgverleners een medisch beroepsgeheim. Een volledig overzicht van toegepaste wet- en regelgeving vind je in dit factsheet (pagina 2) . Onder zorgverleners wordt hier verstaan: ‘iedereen die een vorm van gezondheids- of maatschappelijke zorg verleent’.

Je mag cliëntgegevens alleen delen met anderen na toestemming van de cliënt. Voor die toestemming moet je de cliënt informeren over het doel, de inhoud en de mogelijke consequenties van het delen van de gegevens. Cliëntgegevens mogen dan gedeeld worden met direct betrokken zorgverleners en een eventueel aangestelde (wettelijk) vertegenwoordiger van jouw cliënt.

Uitzonderingen

Wanneer jouw cliënt geen toestemming geeft of heeft gegeven mag het medisch beroepsgeheim alleen onder voorwaarden doorbroken worden. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • Wettelijke bepaling: op basis van bijvoorbeeld de Wmo, de Zorgverzekeringswet, de Wlz en de Wet publieke gezondheid;
  • Conflict van plichten: naleving van het medisch beroepsgeheim zorgt voor ernstig nadeel of gevaar in de toekomst (noodsituatie);
  • Zwaarwegend belang: naleving van het beroepsgeheim zorgt voor schade aan een ander zwaarwegend belang (er hoeft geen sprake te zijn van ernstig nadeel). Denk bijvoorbeeld aan het recht op informatie over ernstige erfelijke aandoeningen.

In het factsheet (pagina 6) staat een toelichting op de uitzonderingen.

Meer informatie
Dit artikel geeft een overzicht van algemene informatie. Daarnaast biedt het factsheet van de overheid de belangrijkste regels en uitzonderingen. Waar mogelijk en nodig vind je verwijzingen naar onderliggende wetgeving.

Wellicht heeft jouw beroepsgroep een handreiking opgesteld met specifieke beroepsinhoudelijke regels. Zorg dat je goed op de hoogte bent door hiernaar te informeren.


Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 39.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket