Onderhandelen over het concurrentiebeding blijft belangrijk

concurrentiebeding

Bericht geplaatst 31 mei 2022 om 10:57

Op 20 mei 2022 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het concurrentie- en relatiebeding in overeenkomsten tussen zzp’ers en bemiddelingsbureaus. Die uitspraak is vooralsnog niet in het voordeel van zzp’ers. Het laatste woord zal hierover worden gesproken door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Die uitspraak zal nog even op zich laten wachten. Wat nu?

Wat is er aan de hand?

Een zzp’er die vond dat ze hem ten onrechte door een bemiddelingsbureau hebben gehouden aan een relatiebeding, heeft die kwestie voorgelegd aan de rechter. De rechtbank stelde hem aanvankelijk in het ongelijk. Het gerechtshof Den Bosch heeft hem op 1 september 2020 echter gelijk gegeven. De positie van de zzp’er werd gelijkgesteld aan die van een uitzendkracht. Een uitzendkracht mag niet worden gedwarsboomd wanneer hij bij de inlener/opdrachtgever in dienst wil treden. Een zzp’er mocht dat na die uitspraak ook niet meer.

Het oordeel is vernietigd

De Hoge Raad heeft dat oordeel nu vernietigd en een ander gerechtshof opdracht gegeven om de feiten van de zaak opnieuw te toetsen aan, met name, de Uitzendrichtlijn van de Europese Unie. Het voert te ver om hier al te diep in te gaan op die richtlijn maar wij achten de kans aanwezig dat de zzp’ers alsnog niet gelijkgesteld worden aan uitzendkrachten. Dat betekent dat opdrachtgevers en bemiddelingsbureaus gebruik mogen blijven maken van concurrentie- en relatiebedingen.

Denk na over een concurrentiebeding

Uit de vragen die we krijgen over dit onderwerp blijkt dat in de praktijk concurrentie- en relatiebedingen nog veel voorkomen. Ondanks het feit dat dergelijke bedingen een groot risico met zich brengen voor zowel opdrachtgevers en bemiddelaars als zzp’ers. Voor de Belastingdienst is een dergelijk beding een belangrijke aanwijzing dat sprake is van loondienst en niet van zelfstandig ondernemerschap. Met alle gevolgen van dien voor de betrokken partijen.

Ben je bewust van de fiscale risico’s

Het blijft daarom belangrijk om een concurrentie- en relatiebeding in een overeenkomst niet zonder meer te accepteren. Ga daarover altijd het gesprek aan met de opdrachtgever of bemiddelaar. Mocht die niet bereid zijn om het beding te verwijderen, kan het helpen om te wijzen op de fiscale risico’s die een dergelijk beding tot gevolg kunnen hebben.

Mocht er geen enkele bereidheid zijn om het beding te verwijderen, bedenk dan dat er genoeg andere opdrachtgevers zijn die geen gebruik maken van dergelijke bedingen. Je hoeft geen overeenkomst te sluiten, als zzp’er heb je de keuze, de regie. Dat een opdrachtgever fiscaal risico wil lopen, is tot daaraan toe. Vraag jezelf echter of je wilt werken voor een opdrachtgever die het geen probleem vindt dat jij ook risico loopt.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket