Oproep: simulatiesessie kostenonderzoek Wzd

Wzd

Bericht geplaatst 25 oktober 2022 om 14:49

Oproep deelname simulatiesessie kostenonderzoek Wzd pgb-zorg in ambulante setting.

Eerder deden we* onderzoek naar de knelpunten in de Wet zorg en dwang (Wzd) voor kleinschalige zorgaanbieders. Hieruit kwam o.a. naar voren dat deskundigen die betrokken moeten worden bij het uitvoeren van de Wzd niet kunnen worden betaald. Ook de activiteiten die worden verricht voordat er sprake is van onvrijwillige zorg (het zoeken naar vrijwillige alternatieven via bijvoorbeeld een intercollegiaal overleg) kennen geen betaaltitel op grond van de Wzd.

VWS heeft opdracht gegeven aan Significant Public om hiermee aan de slag te gaan. Te beginnen met het in kaart brengen van de tijdsinzet van professionals die voortkomt uit het zoeken naar vrijwillige alternatieven (stap 0) enerzijds en het doorlopen van het Wzd-stappenplan anderzijds.

Hiervoor organiseert Significant Public samen met onze coalitie* en PerSaldo simulatiebijeenkomsten. In vijf simulatiesessies wordt met minimaal drie zorgverleners casuïstiek besproken. Samen gaan jullie onderzoeken wat er in welke situatie nodig is en welke tijdsinvestering (en kosten) dit met zich meebrengt om de Wzd in pgb ambulante setting te kunnen uitvoeren. Ze streeft ernaar om in elke sessie alle deskundigen die een rol (kunnen) vervullen in het stappenplan aanwezig te laten zijn.

Deel jij jouw kennis en ervaring? 

Voor deze simulatiesessies zijn wij op zoek naar zorgprofessionals die de rol van zorgverantwoordelijke zouden kunnen invullen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een verzorgende IG of een persoonlijk begeleider (niveau 3 zorgprofessionals). Daarnaast is het belangrijk dat je bekend bent met doelgroep op wie de Wzd van toepassing is. Dit zijn bijvoorbeeld cliënten met een verstandelijke of psychogeriatrische aandoening. Meer info over de Wzd in dit artikel

Het is noodzakelijk dat kennis hebt van pgb zorg(hulp)verlening in ambulante setting. Ervaring in het verlenen van onvrijwillige zorg mag maar is niet noodzakelijk. De simulatiesessie worden gehouden in Utrecht en duren ongeveer twee uur. Aanmelden kan via deze link.

Met het delen van jouw kennis draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de Wzd. Meld je dus vooral aan om hieraan bij te dragen. 
Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, zal VWS namelijk een besluit nemen over de wijze waarop deze kosten (en dus jouw zorg) betaald gaan worden. Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Natasja Govers van SoloPartners via natasja@solopartners.nl.

*coalitie kleinschalige zorgaanbieders (BVKZ, ZorgthuisNL, Federatie Landbouw en Zorg, SPOT en SoloPartners)

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket