Starten als zzp’er in de zorg? Dan éérst melden bij de IGJ

Bericht geplaatst 14 maart 2018 om 15:00

Een door de ministerraad voorgesteld wetsvoorstel verplicht alle Wkkgz zorgaanbieders – waaronder mensen die starten als zzp’er in de zorg – om zichzelf bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg te melden vóórdat zij starten met hun zorgverlening. Wat betekent dit voor jou?

De groep zorgaanbieders binnen ons land groeit met zo’n 8000 tot 10.000 per jaar (!). Deze toetreders variëren van profiel; van formele zorgorganisatie, tot kleinschalig wooninitiatief of zzp’er in de zorg.

Voorheen was jezelf melden bij de Kamer van Koophandel en Belastingdienst verplicht. Daarnaast kon je, als je dat wilde, jezelf als ‘formele’ zorgaanbieder melden door een WTZi erkenning aan te vragen. Oftewel, zorgaanbieders stonden wel altijd op het vizier van het bedrijfsregister, maar niet zozeer van het zorgregister. Dat gaat nu veranderen. Nieuwe zorgaanbieders die zichzelf inschrijven bij de KvK, moeten voordat zij starten met zorgverlening zichzelf bij de IGJ gemeld hebben.

Hoe het zat…

Vele duizenden zorgverleners meldden zich de afgelopen jaren bij de KvK als nieuwe zorgaanbieder. Om vervolgens meteen te starten met het verlenen van zorg. Daar kwamen niet direct andere verplichtingen bij kijken. Dat klinkt verraderlijk eenvoudig en dat was het ook. Even kort door de bocht: als je op maandag bedacht dat je op dinsdag begeleiding wilde geven aan mensen met een geestelijke beperking, dan was dat mogelijk. Ook als je daar geen diploma’s voor had.

Het heeft voor heel wat kwetsbare situaties gezorgd en sinds 1-1-2016 is de nieuwe kwaliteitswet Wkkgz een eerste stap voorwaarts. De zzp’er in de zorg heet sindsdien ‘solistisch werkende zorgverlener’ en moet aan een aantal eisen voldoen. Echter, er is geen zekerheid dat de zzp’er op de hoogte is van die eisen en daar bovenop hoefde hij of zij zich nog steeds niet ergens anders te melden dan bij de KvK.

Sinds mei heeft de IGJ een vragenlijst aan de KvK inschrijving gekoppeld, maar nog steeds hoefde de zzp’er in de zorg zichzelf niet verplicht te melden. Een WTZi erkenning is geen mogelijkheid voor zzp’ers in de zorg dus ook vanuit dat perspectief werd de groep zzp’ers niet zichtbaar. Die situatie is sinds afgelopen week voor mensen die starten als zzp’er in de zorg anders.

Hoe het zit…

Als nieuwe zorgaanbieder binnen de Wkkgz moet je je voordat je start als zzp’er in de zorg melden bij de IGJ.

Lees even mee: “De zorgaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is. Op deze manier verkrijgt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: IGJ) sneller en meer informatie over alle nieuwe zorgaanbieders. Hiermee kan de IGJ bepalen welke zorgaanbieders zij na aanvang van de zorgverlening binnen vier weken tot zes maanden zal inspecteren om in de praktijk te toetsen of de kwaliteit van de zorg op orde is.” Oftewel, door jezelf kenbaar te maken, kan de IGJ beoordelen of ze je komen beoordelen of jouw kwaliteit van zorg op orde is.

Hierbij gaat de IGJ er vanuit dat je weet aan welke eisen je moet voldoen. “Door het invullen van de vragenlijst wordt ook bevorderd dat nieuwe zorgaanbieders zich beter bewust zijn van de eisen die aan de zorgverlening worden gesteld en hun verantwoordelijkheid daarvoor.” 

Daarnaast gaat de IGJ er vanuit dat je als nieuwe zorgaanbieder ook aan de slag bent gegaan met die eisen. “De aanvrager van de vergunning wordt … op enkele documenten beoordeeld waaruit blijkt dat hij aan de voorwaarden voor een goede kwaliteit van zorg voldoet.” De zaken die je op orde moet hebben lees je hier.

Wat betekent dit voor jou?

  • Als nieuwe zorgaanbieder zijn jouw activiteiten bekend bij de IGJ. Je dient jezelf hier te melden als nieuwe zorgaanbieder. Daarmee wordt bekend wie je bent en welke zorg je verleent. Tevens wordt daarmee bekend dat je werkt als zorgaanbieder binnen de Wkkgz;
  • Als nieuwe zorgaanbieder geef je met je inschrijving aan dat je kennis hebt genomen van de eisen vanuit de Wkkgz. Binnen de vragenlijst wordt ingegaan op een aantal eisen die voortvloeien uit de Wkkgz. Hiermee wordt duidelijk dat je kennis van genomen hebt van de eisen. En dus op de hoogte bent van jouw verplichtingen en verantwoordelijkheden;
  • Als nieuwe zorgaanbieder word je geacht actief aan de slag te zijn met de eisen vanuit de Wkkgz. Nu je kennis hebt genomen van de eisen en je op de hoogte bent van het feit dat je onder de Wkkgz valt, wordt verwacht dat je actief aan de gang gaat met de eisen van de Wkkgz. Je dient deze verder uit te werken;
  • Als nieuwe zorgaanbieder dien je rekening te houden met een mogelijk bezoek vanuit de IGJ. Iedere zorgaanbieder, groot of klein, kan na melding binnen vier tot zes weken bericht krijgen van de IGJ dat er een bezoek aanstaande is. Tijdens dit bezoek zullen kennis en uitwerking van de Wkkgz eisen centraal staan.

Deze nieuwe wet brengt nieuwe zorgaanbieders, waaronder zzp’ers, dichter bij de noodzaak om actief aan de gang te gaan met de Wkkgz eisen. SoloPartners werkt momenteel de Wkkgz eisen voor haar kwaliteitsleden uit binnen de online omgeving. Wil je ook lid worden van SoloPartners of upgraden naar een kwaliteitslidmaatschap? Klik hier >>

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket