Tweede Kamer neemt 18 moties over jeugdzorg aan

jeugdstelsel hervormingsagenda jeugd

Bericht geplaatst 18 januari 2022 om 13:59

Op 7 december jongstleden heeft de Tweede Kamer achttien moties over jeugdzorg aangenomen. De moties variëren van het versterken van de rechtspositie van kinderen en ouders, tot meer centrale regie bij de zorg contractering. Het is voor jou als zzp’er belangrijk om ontwikkelingen in het jeugdzorglandschap te volgen zodat je een goed geïnformeerde zorgverlener bent. We informeren je er dus graag over in dit artikel.

Aangenomen moties

Een deel van de aangenomen moties gaat over het versterken van de rechtspositie van kinderen en ouders. Een richtlijn over ‘samen beslissen’ zou dit beter moeten verankeren. Ze gaan over meer centrale regie bij het contracteren van de jeugdzorg, over het sturen op zo min mogelijk uithuisplaatsingen en gesloten jeugdzorg. De moties wijzen op ambulante (passende) hulp dichtbij huis. Er is een motie over meer transparantie en regie op de toegang van de jeugdzorg en het sturen op wachttijden. Er is een onderzoek aangevraagd naar de mogelijkheid om meer ervaringsdeskundigen te kunnen betrekken bij de jeugdzorg. De regering wordt ook verzocht te stoppen met zorg die bewezen niet effectief is en dus niet zorgt voor verbetering.

Jeugdzorg Nederland geeft op hun website een kernachtige samenvatting van elke motie die is aangenomen. Die kun je vinden via deze link. Elke samenvatting bevat een link naar de volledige motie. Wil je graag een overzicht van alle ingediende moties? Die kun je vinden via deze link.

Het is op dit moment nog niet bekend of het kabinet alle moties gaat uitvoeren en op welke manier zij dit dan gaan doen. Zodra hierover meer informatie beschikbaar is dan zullen wij je hierover informeren.

Wat is een motie?

Een algemene motie is een verzoek aan de Kamer om een punt van discussie in te brengen. Kamerleden stemmen over de ingediende motie. Als een meerderheid voor de motie stemt dan wordt deze aangenomen. Kamerleden kunnen er vervolgens een debat over aanvragen of Kamervragen over stellen. De bewindspersoon is niet verplicht gehoor te geven aan de motie maar moet wel antwoord geven en meewerken aan het debat.

Wat betekent dit voor jou?

Onder andere de motie ‘langdurig indiceren bij langdurige zorgvraag’ raakt zzp’ers in de zorg. Op dit moment worden indicaties voor korte tijd afgegeven terwijl dat niet (altijd) in het belang is van de cliënt. Omdat jij ruimte creëert voor het antwoord op de daadwerkelijke zorgvraag, helpt het als een indicatie voor langere tijd wordt afgegeven. Het laat zien dat er vertrouwen is in jouw handelen en zienswijze.

Ook de motie die gaat over de versterking van de rechtspositie van cliënt en ouders is belangrijk voor jou. Als zzp’er in de jeugdzorg neem je de wensen en behoefte van cliënten en ouders sowieso als uitgangspunt. Deze motie bevestigt dus eigenlijk het belang van datgene waar jij voor staat.

Daarnaast krijgt opvang in de eigen kring van de jeugdige meer aandacht via een aangenomen motie. Alvorens wordt overgegaan tot een uithuisplaatsing moet beter onderzocht worden welke mogelijkheden er zijn om de zorg in de eigen omgeving van de jeugdige te organiseren. Hier kun je als zzp’er een belangrijke rol spelen. Lees vooral ook de (samenvatting van de) overige aangenomen moties.

Begrotingsdebat

De in totaal zesentwintig moties waren ingediend tijdens het begrotingsdebat over de jeugdzorg op 29 november 2021. Kamerleden waren in dit debat erg kritisch. Zij benoemden het gebrek aan echte verbeteringen. Er is een gebrek aan voortgang en Kamerleden maken zich zorgen over de huidige stand van de jeugdzorg.

Kamerleden wezen op de oplossingen die in de toekomst geparkeerd zouden worden en uitten hun kritiek op het maken van vrijblijvende afspraken. Er wordt bijvoorbeeld herhaaldelijk verwezen naar hervormingsagenda terwijl deze nog steeds niet definitief is. Hierdoor worden jongeren, gezinnen en professionals gedupeerd, de problemen worden niet op dit moment aangepakt. Jeugdzorg Nederland plaatste naar aanleiding van dit debat een artikel op hun website dat je kunt lezen via deze link.

Regeerakkoord

In het nieuwe regeerakkoord staat dat er extra geld beschikbaar komt voor de jeugdzorg. Dat blijkt met name het geval in 2023. Vanaf 2024 worden de bedragen snel lager. Daarnaast kondigen ze beleidshervormingen aan die de jeugdzorg beter maar ook meer betaalbaar moeten maken. Hoe deze voornemens in de praktijk worden vormgegeven en welk effect ze gaan hebben, is afwachten. De ambitie van de nieuwe regering is in ieder geval duidelijk: het kan en het moet beter.

Meer informatie

Meer informatie over de Jeugdwet kun je vinden in dit artikel op onze website. De hervormingsagenda lichten we toe in dit artikel.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket