Uitslag enquête verplichte AOV – geen verrassingen!

eisen website

Bericht geplaatst 25 mei 2023 om 14:23

SoloPartners voerde onlangs een onderzoek uit onder zzp’ers om te toetsen hoe zij denken over een verplichte Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor alle zzp’ers. In het tv-programma Buitenhof beweerde de minister eerder dat 80% van de zzp’ers achter de verzekering staat. We kunnen alvast verklappen dat de uitkomst van ons onderzoek een heel ander beeld laat zien…

Waar ging het ook alweer over?

Begin april kondigde Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid veranderingen op de arbeidsmarkt aan. Een van de veranderingen is, vanaf 2027, het invoeren van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor de 1,2 miljoen zzp’ers in ons land. In de plannen van de minister kun je je voor circa € 200,- per maand verzekeren voor een maximaal inkomen op of rond het minimumloon (maximaal € 1.196,- bruto per maand).

Verschillende onderzoeken – vrijwel dezelfde conclusies

Onlangs raadpleegde verschillende zzp-organisaties hun achterban over de verplichte AOV. De conclusie was duidelijk: het merendeel van de zelfstandig ondernemers wil geen verplichte AOV. En als die er toch komt, willen bijna alle zzp’ers de mogelijkheid hebben om een vrijstelling aan te vragen. En deze overall-conclusie sluit vrijwel naadloos aan op de uitkomsten van het onderzoek dat SoloPartners uitvoerde.

Uitkomsten onderzoek SoloPartners

Laten we de uitkomsten van het SoloPartners onderzoek, waaraan jij misschien ook hebt bijgedragen, eens wat beter bekijken. Eerst wat algemene cijfers; de enquête ingevuld door 1.306 zzp’ers, waarvan ruim 90% werkzaam is binnen de zorgsector. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek is 48 jaar. Het overgrote merendeel is vrouw.

Laten we beginnen bij de vraag waar het om draait: ‘Wat vind je van de verplichte AOV zoals die nu is aangekondigd?’ Een kleine 70% van de respondenten geeft aan hier negatief tegenover te staan. Zo’n 20% geeft aan neutraal aan te kijken tegen het voorstel. 80% van de respondenten verwacht met het huidige voorstel, op korte of langere termijn, in financiële problemen te komen. De uitkering, die rond het minimumloon ligt, is gewoonweg te laag. De vraag is dan ook of de verplichte AOV leidt tot beoogde ‘meer zekerheid’.

Vrijstelling

De voorwaarden van de verplichte AOV zijn nogal onduidelijk. Ook over de toegezegde opt-out/vrijstelling voor zzp’ers die zelf iets hebben geregeld, is de minister nogal vaag. Uit ons onderzoek blijkt dat meer dan de helft aangeeft zelf iets geregeld te hebben. Het meest genoemd is spaargeld/spaarpotje of inkomen van de partner. Een kwart van de respondenten geeft aan aangesloten te zijn bij een broodfonds of schenkkring. Bovendien heeft een kleine 25% zelf al een AOV afgesloten.

‘AOV is te duur’

Van de respondenten die nog niets hebben geregeld, zegt meer dan 60% een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur te vinden; ze hebben het er niet voor over of kunnen het eenvoudigweg niet betalen. Ook ‘mijn inkomen als zzp’ers is heel laag’ en ‘ik werk ook in loondienst waar ik verzekerd ben’ zijn veelgenoemde antwoorden.

Geen keurslijf

Ons onderzoek sloot af met de volgende vraag: ‘Als er een verplichte AOV komt, wil je dan dat er rekening wordt gehouden met wat je nu al hebt geregeld?’ Hierover zijn de respondenten heel duidelijk; meer dan 80% antwoordt hier positief op. Cristel van de Ven, voorzitter van de VZN, verwoordde dit onlangs als volgt in een interview met de NOS: “Het is van cruciaal belang voor het draagvlak dat de mogelijkheid een vrijstelling aan te vragen er echt komt. Wij zijn voorstander van een regeling, maar willen geen keurslijf.” En daar sluit SoloPartners, en dus een groot deel van de deelnemers aan het onderzoek, zich bij aan!

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket