Wat deden wij in april 2024?

Wat deden we in april 2024?

Bericht geplaatst 3 mei 2024 om 10:06

Als brancheorganisatie behartigen we jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier iedere maand over.

We hebben bij SoloPartners niet stilgezeten. We hebben gesprekken gevoerd met vele zzp’ers; niet alleen tijdens de zogenaamde ‘koffiemomenten’ maar ook bij bijeenkomsten. Daarnaast is uitgebreid gesproken met diverse partijen uit het werkveld. Maar dit is slechts een kleine greep uit onze werkzaamheden in april…

IZZ Zorgverzekering door VGZ

Eind vorig jaar boden we onze leden de mogelijkheid om met korting de ‘IZZ zorgverzekering door VGZ’ af te sluiten. Op 2 april evalueerden we de ‘samenwerking’; we waren zeer tevreden en zetten dit dan ook voort. Naast het aanbieden van korting voor onze leden bekijken we ook wat de samenwerking nog meer kan brengen. En dan met name op het gebied van data over (de arbeidsmarkt in) de zorg. We houden jullie op de hoogte.

De werknemer op 1

Op 4 april waren we in Doorn bij het symposium ‘De Werknemer op 1’ voor bestuurders en HR-managers in de zorg. Het symposium werd georganiseerd door Vlirdens, een adviesbureau op het gebied van HR. Voor ons interessant om te horen hoe deze groep aankijkt tegen personeelsbeleid om medewerkers te werven en te behouden.

De boodschap dat het werkplezier in de zorg beter kan én moet, lijkt inmiddels breed doorgedrongen. Dat zzp’ers onmisbaar zijn, lijkt over het algemeen ook geen punt van discussie meer. Verrassend was een presentatie over een samenwerking tussen twee zorginstellingen rondom een flexpool voor zzp’ers. Door samen te werken, kon beter worden gestuurd op kwalitatief goede zzp’ers en hun beschikbaarheid. Beide organisaties beschikken hierdoor beter én met minder moeite over voldoende zorgverleners voor de verschillende beschikbare diensten.

4 april was een bijzonder regenachtige dag, Maar na afloop was onze kijk op de toekomst van de arbeidsmarkt in de zorg toch weer een stuk zonniger.

VZN Bestuur

Op 5 april vergaderde het bestuur van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), waarvan SoloPartners mede-oprichter is. Er is gesproken over de nieuwe VZN-directeur, Connie Maathuis, die inmiddels met haar werkzaamheden is gestart. We wensen Conny veel succes!

Daarnaast hebben we actuele ontwikkelingen besproken, zoals de verplichte AOV voor zelfstandigen en het wetsvoorstel VBAR. En hebben we gesproken over de aanscherping van de visie van VZN.

Webinar BKV

Op 8 april organiseerde BKV, een intermediair in de zorg, een webinar voor haar opdrachtgevers. Onderwerp: zzp’ers in de zorg. Uiteraard was SoloPartners van de partij om daaraan mee te werken.

In een zeer interactieve sessie, met veel vragen en goede discussies, werd gesproken over de toegevoegde waarde van zzp’ers in de zorg. Natuurlijk kwamen ook de uitdagingen en mogelijkheden met betrekking tot de toekomstige inzet van zzp’ers aan bod.

Passende inzet in de wijkverpleging

Op 9 april waren we aanwezig bij de tweede bijeenkomst georganiseerd door het Zorginstituut over de implementatie van Passende Zorg in de wijkverpleging. Diverse brancheorganisaties en beroepsverenigingen waren aanwezig, naast medewerkers van het Zorginstituut, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Er is een ambitieuze werkagenda opgesteld om dit programma in goede banen te leiden. Met name de terugkeer van de helpende en helpende+ in de wijkverpleging maakt een goede beleidsmatige basis noodzakelijk.

SoloPartners heeft inmiddels een projectgroep in het leven geroepen vanuit de achterban. Zo krijgen we uit deze groep input op de diverse beleidsstukken die worden geproduceerd en waarover inhoudelijk mag worden meegedacht. We verwachten dat we hiermee een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het programma en het op te leveren beleid.

ZZP’ers in de ouderenzorg

Op 10 april spraken we met de IGJ over het toezichtskader voor zzp’ers in de ouderenzorg. Wij bespraken zaken waar zzp’ers in deze sector tegenaan lopen die niet bevorderlijk zijn voor de kwaliteit van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het niet, of onvoldoende, toegang hebben tot zorgdossiers; hierdoor is het niet duidelijk wat er wordt verwacht van de zzp’er. Maar denk ook aan collega-zzp’ers die (bewust of onbewust) niet over de juiste papieren beschikken. En dus (eigenlijk) niet bevoegd en/of bekwaam zijn.

De input vanuit SoloPartners wordt door de inspectie verwerkt in het toezichtskader voor zzp’ers in de ouderenzorg waaraan op dit moment wordt gewerkt. Hiervoor wordt ook nog input gevraagd van zzp’ers zelf.

KvK

Eveneens op 10 april spraken we met de Kamer van Koophandel over de data waarover de kamer beschikt met betrekking tot de zorg en, in het bijzonder, zzp’ers in de zorg. De beschikbare data, vooral waaruit de ontwikkelingen over een langere periode blijken, is erg interessant. In combinatie met de data die we in de loop der jaren zelf hebben verzameld, kan dit tot verrassende inzichten leiden. Of dat zo is, gaan we de komende tijd verder onderzoeken en bekijken.

Masterclass

De Masterclass van 11 april was voor ons een thuiswedstrijd; op een steenworp afstand van ons kantoor in Oss vond de masterclass plaatst bij Zorgscholing. De masterclass was ‘volgeboekt’; er waren circa 30 deelnemers, zowel voor de intervisiesessie als de masterclass.

De Masterclass zelf was erg interactief en is wederom hoog gewaardeerd. Ook dit keer was voor de lunch gezorgd. Die bood een prima gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Daarvan werd dan ook dankbaar gebruikgemaakt.

Voor zowel de beginnende als de ervaren zzp’er is de masterclass interessant. Het is gratis toegankelijk voor leden én niet-leden van SoloPartners. Actuele ontwikkelingen worden uitgebreid besproken en er is veel ruimte voor het stellen van vragen. Zien we jou ook een keer? Kijk in de agenda voor een masterclass bij jou in de buurt.

SPOT

Op 15 april hadden we een overleg met SPOT, branchevereniging voor kleinschalige zorgaanbieders. We bespraken de plannen voor een gezamenlijke workshop rondom de inzet van zzp’ers. Al pratend kwamen we tot een onderwerp waarover wij met de leden van SPOT in gesprek gaan. Centraal thema: de optimale samenwerking tussen zorgaanbieders en zzp’ers.

Meedenkgesprek

Op 16 april had Loe een meedenkgesprek met een door de wol geverfde zzp’er in de zorg die bezig is een nieuw concept uit te rollen. Het is een aansprekend idee en we hopen dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het succesvol in de markt zetten van dit idee. Wij wensen haar veel succes!

Webinar ‘Live met Loe’

Op 17 april hadden we een bijzonder webinar met als onderwerp ‘Wet zorg en dwang’ (Wzd).  Namens Zorgbelang Inclusief was Wieke Pijl te gast. Zij  vertelde de deelnemers over de rol van de vertrouwenscontactpersoon in de Wzd.

Door de informatieve bijdrage van Wieke en de interactie met de deelnemers was het een bijzonder geslaagd webinar. We hopen dit thema, bij voldoende  belangstelling, in het najaar te herhalen.

Ook een webinar bijwonen? Kijk in de agenda voor data en onderwerpen.

FAIR

Op 19 april hebben we zeer uitgebreid bijgepraat met FAIR. Zo spraken we over concrete plannen om de positie en dienstverlening van FAIR te verbeteren en uit te breiden. Vanzelfsprekend kwamen ook de actuele ontwikkelingen rondom zzp’ers in de zorg aan bod. Daarnaast was er aandacht voor de kansen en bedreigingen voor zzp’ers in de zorg in relatie tot de belangen en behoeften van zorgorganisaties. Ook in dit gesprek werd weer duidelijk dat de zorg niet zonder zzp’ers kan. Maar ook dat het risico op schijnzelfstandigheid in een aantal situaties reëel is en dus extra aandacht verdient.

Overleg brancheverenigingen

Op 24 april vond het periodieke overleg plaats tussen de brancheverenigingen BVKZ, Federatie Landbouw en Zorg (FLZ), SPOT en SoloPartners. Centrale thema was de noodzaak om de waarde van de kleinschalige zorg goed onder de aandacht te krijgen bij beleidsmakers. Dit belang wordt door alle partijen onderschreven en er zijn concrete plannen om dit te realiseren. Wordt dus vervolgd…

Ondernemerswinkel

Op 26 april waren we te gast bij de Ondernemerswinkel in Amsterdam Zuid-Oost. Hier stond een themamiddag voor zelfstandig ondernemers in de zorg op het programma. De aanwezige zzp’ers werden inhoudelijk bijgepraat over financiële en fiscale aspecten van het ondernemerschap in zijn algemeen. Er was voldoende mogelijkheid om onderling ervaringen uit te wisselen.

SoloPartners verzorgde een workshop over de verantwoordelijkheden van de zzp’er in de zorg met betrekking tot de kwaliteit van zorg. En hoe zij kunnen voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt aan een ondernemer. Het overgrote deel van de aanwezigen, bijna allemaal leden van SoloPartners, bleek zeer ondernemend te zijn. Zij waren heel goed in staat om bij verschillende opdrachtgevers de toegevoegde waarde van de eigen dienstverlening onder de aandacht te brengen. Daarbij kwam expliciet aan de orde dat zzp’ers die voor een té laag uurtarief werken niet alleen de markt voor alle zzp’ers kapot maken. Ze zijn ook financieel onvoldoende in staat om een onafhankelijke positie als ondernemer op te bouwen.

Verificatie van diploma’s, certificaten en VOG’s

Op de laatste dag van de maand hadden we een gesprek met een enthousiaste zzp’er in de zorg . Deze is bezig met de oprichting van een bedrijf om verificatie van diploma’s, certificaten en VOG’s te automatiseren. Daarmee levert hij een bijdrage aan het verminderen van fraude in de zorg.

Een initiatief wat SoloPartners uiteraard een warm hart toedraagt. Ook wij denken uiteraard na over welke bijdrage wij kunnen leveren om zorgfraude tegen te gaan en hoe we dat het beste kunnen doen. Hoe meer partijen zich hiermee bezig houden, hoe beter het is. Alleen met elkaar kunnen we de fraude met diploma’s, certificaten en VOG’s in de zorg een halt toeroepen.

Dat was het weer voor deze maand. Op naar mei waarin weer met diverse partijen overleg plaatsvindt over jullie; zzp’ers in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket