Wat deden wij in november?

brancheorganisatie

Bericht geplaatst 29 november 2022 om 15:03

Onze klantenservice en informatie op onze website is bij de meesten wel bekend. Hiermee helpen we jullie met het organiseren van goed ondernemerschap en het leveren van kwalitatief goede zorg. Maar we doen meer dan alleen dat. Zo organiseren we bijeenkomsten waarin we jullie informeren over het ondernemerschap in de zorg. 

Als brancheorganisatie behartigen we ook jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn in de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hierover iedere maand.

Gemeente Oss

Op 3 november hebben we kennis gemaakt met de wethouder financiën en economie van de gemeente Oss. De wethouder is tevens bestuurslid van de groep van 50 grootste gemeenten van Nederland. Enerzijds om de gemeente te informeren over het feit dat dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg in zijn gemeente is gevestigd en anderzijds om afspraken te maken over het delen van informatie die voor zzp’ers (in de zorg) van belang kan zijn. Daarnaast is gesproken over de mogelijkheden die er zijn om het inkooptraject en de inkoopvoorwaarden rondom WMO-zorg voor iedere gemeente gelijk te maken. Zo krijgen zorgaanbieders niet bij iedere gemeente met andere procedures en voorwaarden te maken. Over dit onderwerp praten we binnenkort verder.

Startersdag Kamer van Koophandel

Zaterdag 5 november waren we met drie man sterk aanwezig in de Jaarbeurs in Utrecht. Hier vond de jaarlijkse startersdag van de Kamer van Koophandel plaats. Onze stand werd druk bezocht. Enerzijds door zorgverleners die zich aan het oriënteren waren op het zelfstandig ondernemerschap en anderzijds door medewerkers van andere organisaties met vragen over het zzp-schap in de zorg. 

Op het drukste moment van de beurs stond er zelfs een heuse rij voor onze stand. We hebben gedurende de dag veel mensen verwezen naar onze whitepaper. Zo kunnen zij zich verder inlezen in wat het betekent om zzp’er in de zorg te zijn.

Gedragscode bemiddelaars en zzp’ers

Op 10 en 17 november hebben we ons verdiept in de mogelijkheden die er zijn om te komen tot een gedragscode tussen bemiddelingsbureaus en zzp’ers. Deze gedragscode gaat over de inzet van zzp’ers in overeenstemming met de Wet DBA.

Op 10 november spraken we met NBBU. Dat was een kennismaking om wat meer te weten te komen over elkaars organisaties. De bijeenkomst van 17 november kwam aan de orde, hierbij waren ook ABU, I-ZO en Bovip aansloten. Aan de hand van een startnotitie hebben we verder gepraat over de mogelijkheden om tot een gedragscode te komen. Die startnotitie wordt de komende weken verder uitgewerkt. Zo kunnen we in december het gesprek met VWS hierover voortzetten.

Ledenbijeenkomsten

Op 14 november waren we in Eindhoven en op 24 november in Rotterdam voor onze ledenbijenkomsten. Deze zijn altijd gericht op het ondernemen in de zorg. We bieden hier ook de ruimte voor intervisie. Wil je graag een keer aansluiten? Kijk dan wanneer we bij jou in de buurt zijn. Op 17 november hebben we in een webinar de aanwezigen bijgepraat over de voordelen van ons kwaliteitspakket en hoe je daarmee kunt voldoen aan de eisen van de Wkkgz. Onze relatiemanager Benthe, nam de presentatie deze keer voor haar rekening. Ze liet blijken dat ze inmiddels uitstekend is ingevoerd in de wet- en regelgeving voor zzp’ers in de zorg.

TAZ

Op 15 november waren we in Den Haag voor de tweede bijeenkomst over het TAZ-traject. Tijdens een drukke dag werd in de ochtend de samenstelling van de kerngroepen besproken. De kerngroepen gaan de komende maanden aan het werk om de afspraken rondom de 7 kernthema’s uit te werken. Die afspraken zullen vervolgens in een grotere groep binnen het bestuurlijk overleg van het ministerie worden besproken. Bij voldoende draagvlak worden deze afspraken vervolgens definitief gemaakt.

SoloPartners is lid van de kerngroep die zich bezig gaat houden met de balans tussen vaste arbeidsovereenkomsten en inzet van flexibel personeel, waaronder zzp’ers. In de middag werd het thema vast/flex alvast wat verder uitgediept. Tijdens die sessie werden waardevolle uitgangspunten en randvoorwaarden besproken die zeker ook in het overleg van de kerngroep weer op tafel zullen komen.

Uiteindelijk moet de kerngroep met uitgewerkte afspraken komen over:

  • Hoe de balans tussen werken in loondienst en flexibele inzet kan worden verbeterd;
  • Het aantrekkelijker maken van werken in loondienst;
  • Hoe we het werken met zzp’ers in lijn brengen met de Wet DBA.

Het zijn dus belangrijke afspraken, waar niet alleen het ministerie van VWS naar benieuwd is, maar ook de ministeries van SZW, EZK en Financiën. 

Ministerie van VWS

Op 23 november heeft SoloPartners een vervolgoverleg gehad met het ministerie van VWS om de ontwikkelingen rondom zzp’ers in de zorg te bespreken. Daarin kwam de stand van zaken met betrekking tot de gedragscode tussen bemiddelaars en zzp’ers aan de orde maar ook de onderwerpen die in de TAZ-kerngroep aan de orde moeten komen. Daarnaast is gesproken over de partijen die zeker betrokken moeten worden bij de uitwerking van de diverse onderwerpen en de uitvoering in de praktijk. Daar zijn weer hele interessante ideeën uitgekomen waarover we jullie in de toekomst hopelijk verder kunnen informeren.

VZN

Op 18 november, Dag van de Ondernemer, waren we op het kantoor van Zelfstandigen Bouw in Hilversum. Daar had VZN een gesprek georganiseerd tussen Cyril Sedney (zzp’er in de zorg) en Nicki Pouw-Verweij, kamerlid voor JA21. Het gesprek tussen beiden, onder leiding van voorzitter Cristel van de Ven, ging over de keuze voor het zzp-schap. Er werd gesproken over wat daarin goed gaat en waar wat meer steun vanuit de overheid wenselijk is. Uiteraard kwamen daarbij ook de specifieke problemen voor zzp’ers in de zorg aan bod, zoals de onderhandelingsmogelijkheden en contractering met verzekeraars.

Ook het bestuur van VZN is met Nicki Pouw in gesprek gegaan om over de beeldvorming vanuit de politiek over zzp’ers te spreken en de plannen die er zijn voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en de verplichte pensioenopbouw. Het waren nuttige gesprekken en het was mooi dat Nicki Pouw de moeite wilde nemen om naar Hilversum te komen om op de Dag van de Ondernemer ook écht met ondernemers in gesprek te gaan. Welk kamerlid volgt?

Wtza

Op 22 november vond er digitaal een gesprek plaats tussen het ministerie van VWS en diverse veldpartijen. Het gesprek ging over de communicatie rondom de Wtza en dan met name over de jaarverantwoording en de organisatie van het intern toezicht. Dit zijn niet direct onderwerpen die zzp’ers raken. Wel was het goed om te zien dat alle partijen zich inspannen om de op onderdelen best complexe regels van de Wtza zo goed mogelijk uitgelegd te krijgen aan de zorgaanbieders die ermee moeten werken.

FNV Zelfstandigen

Op 25 november hebben we gesproken met FNV Zelfstandigen. In dat gesprek kwamen de personeelstekorten in de zorg aan de orde. En dat zowel vaste medewerkers als zzp’ers tegen dezelfde problemen blijven aanlopen. Deze problemen gaan over het beleid van werkgevers/opdrachtgevers en hoe zij omgaan met de medewerkers/zzp’ers die voor hen aan het werk zijn.

Zowel SoloPartners als FNV Zelfstandigen hebben het gevoel dat er al veel gedaan kan worden om die situatie te verbeteren, vooruitlopend op wat er uit de verdere uitwerking van IZA gaat komen en welke afspraken TAZ gaat opleveren. We gaan dan ook samen kijken hoe we dit onderwerp op de agenda kunnen krijgen.

Brancheorganisaties

Op 28 november vonden in Houten twee vergaderingen plaats tussen vertegenwoordigers van de diverse brancheorganisaties van (kleinschalige) zorgaanbieders. In de ene meeting ging het over de mogelijkheden om door middel van een innovatief platform kennis te delen. De andere bijeenkomst ging over de mogelijkheden om door middel van een gezamenlijk inhoudelijk verhaal onze boodschap uit te dragen. Beide bijeenkomsten leverden interessante inzichten op die de komende periode verder worden uitgewerkt. 

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket