Wat deden wij in oktober?

brancheorganisatie

Bericht geplaatst 31 oktober 2022 om 13:10

Jullie kennen natuurlijk allemaal onze klantenservice en de informatie op onze website waarmee we jullie helpen met jullie ondernemerschap en het leveren van kwalitatief goede zorg. SoloPartners doet echter meer. Zo organiseren wij fysieke en digitale ledenbijeenkomsten waarin we jullie informeren over het zzp-schap in de zorg. Als brancheorganisatie behartigen we ook jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, gaan we jullie hierover maandelijks informeren, ditmaal voor het eerst.

Bijeenkomst: de miljoenennota

Op 3 oktober vond in de Malietoren de tweede bijeenkomst plaats van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers (NZO). NZO is een samenwerking tussen Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) en VNO-NCW en MKB-Nederland. SoloPartners is medeoprichter en bestuurslid van VZN. NZO verenigt alle zzp’ers in Nederland via de afzonderlijke brancheorganisaties die weer zijn aangesloten bij VNO-NCW, MKB-Nederland, VZN en PZO. De bijeenkomst van 3 oktober ging over de Miljoenennota en de gevolgen daarvan voor zzp’ers. Aan de orde kwamen onder meer de afschaffing van de Fiscale OudedagsReserve (FOR) en de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. 

Aanpak schijnzelfstandigheid

Na de presentatie over de Miljoenennota discussieerden de aanwezigen in twee groepen over de aanpak van schijnzelfstandigheid en de (on)mogelijkheden van een verplichte pensioenopbouw en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers. Hier kwamen weinig concrete plannen uit maar wel was iedereen het erover eens dat ondernemende zzp’ers de mogelijkheid moeten hebben om te ondernemen en dat opt-outs en flexibiliteit randvoorwaarden zijn voor een verplicht pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Brancheorganisaties zorg

Elke 3 weken overlegt SoloPartners met Zorgthuisnl, BVKZ, SPOT en de Federatie Landbouw en Zorg over ontwikkelingen in de zorg die onze gezamenlijke belangen raken. Bij dit overleg is inmiddels ook Kenniscentrum Kenniz aangesloten. Gezamenlijk volgen we de ontwikkelingen rondom COVID maar ook de gevolgen en verdere uitwerking van het IZA en de TAZ en WOZO-trajecten. De overleggen zijn vooral bedoeld om elkaar bij te praten en te informeren zodat iedere organisatie voor zijn eigen achterban indien nodig actie kan ondernemen of een standpunt kan bepalen. In oktober vonden deze overleggen plaats op 5 en 26 oktober.

Ledenbijeenkomsten

De ledenbijeenkomsten vonden plaats op 6 oktober in Zwolle en op 27 oktober in Amsterdam. Twee goedgevulde bijeenkomsten waarbij wij niet alleen veel informatie met jullie hebben gedeeld maar ook weer veel hebben geleerd over hoe het is om als zzp’er in de praktijk te werken op dit moment en wat jullie meemaken. Dat is voor ons ook erg interessant omdat we die input weer gebruiken in onze contacten met andere partijen die op zoek naar informatie over zzp’ers in de zorg.

Congres

Op 12 oktober waren we aanwezig op het Sqills congres, georganiseerd door ZorgDesq in samenwerking met VGZ/IZZ, met een stand op de informatiemarkt en twee workshops hebben we de aanwezigen geïnformeerd over het zzp-schap in de zorg en uiteraard bijgepraat met de andere aanwezigen.

In gesprek met de inspectie

Op 19 oktober hebben we uitvoerig bijgepraat met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Door de voortdurende toename van het aantal zzp’ers is het goed om periodiek ervaringen uit te wisselen en de IGJ van informatie te voorzien over de ontwikkelingen rondom zzp’ers in de zorg. 

De herhaalprik

Omdat zzp’ers in de zorg, PGB-zorgverleners en zorgverleners waarvan de werkgevers niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie bij SoloPartners een uitnodiging voor de herhaalvaccinatie COVID19 kunnen opvragen, hebben we regelmatig overleg met RIVM, GGD en de andere brancheorganisaties over de ontwikkelingen rondom de vaccinaties. Wat opvalt is dat de animo voor de herhaalprik achterblijft bij de verwachting, terwijl de verwachting al was dat de animo veel minder zou zijn. Nu de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames binnen de perken blijven en de herfstpiek alweer voorbij lijkt te zijn, is het wellicht begrijpelijk dat minder mensen zich melden voor de herhaalprik. Dat betekent voor iedereen die wel wil, dat er amper wachttijden zijn en je dus snel aan de beurt bent.

Kleinschalige zorgaanbieders

SoloPartners maakt ook deel uit van een gelegenheidscoalitie die zich zorgen maakt over de positie van de kleinschalige zorgaanbieders, waaronder de eerstelijns zorgverleners zoals huisartsen. Grootschaligheid lijkt de norm te zijn, maar die norm is vooral gebaseerd op financiële motieven waarbij de menselijke maat van zowel cliënt als zorgverlener volledig over het hoofd wordt gezien. De coalitie denkt na over manieren om verzekeraars en beleidsmakers het belang van kleinschalige zorg, dicht bij de cliënt te laten inzien. Zodra daar inhoudelijk meer over te vertellen valt, doen we dat uiteraard direct.

Oktober was een tamelijk drukke maand. November lijkt niet minder druk te worden, maar daarover lezen jullie volgende maand meer.

Groetjes,
Loe van Erp
Algemeen directeur SoloPartners

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket