Wil jij een andere zzp’er voor je laten werken? Een paar tips.

Bericht geplaatst 13 augustus 2019 om 12:17

Iedere week krijgen we tientallen vragen binnen van onze leden (en niet leden) over het zelfstandig ondernemerschap in de zorg. Soms komt een vraag zo regelmatig voor dat we besluiten er een artikel over te schrijven. Vandaag bespreken we de belangrijkste aandachtspunten als je besluit een andere zzp’er voor jouw onderneming te laten werken.

Vervanging regelen

Wil je worden vervangen door een andere zzp’er of een cliënt in eigen beheer houden? Dan kun je er op zo’n moment voor kiezen om een andere zzp’er werkzaamheden uit te laten voeren bij jouw opdrachtgever. Je geeft daarmee de opdracht door als het ware. We noemen zoiets een hoofdaannemer – onderaannemer constructie. De onderaannemer stuurt zijn/haar factuur naar de hoofdaannemer en de hoofdaannemer stuurt een eigen factuur naar de opdrachtgever. De hoofdaannemende zorgverlener ‘bemiddelt’ als het ware de andere zorgverlener naar werk onder dezelfde bedrijfsnaam. Er zitten nogal wat consequenties aan die werkwijze.

Van zzp’er naar organisatie

De zzp’er die de hoofdaannemer is heeft de overeenkomst met de opdrachtgever. De zzp’er die ‘onder’ de opdrachtnemer hangt is de onderaannemer die het werk namens de hoofdaannemer bij de opdrachtgever uitvoert. Let hier op het woord ‘namens’. De zzp’er die onderaannemer is, voert het werk uit naam van de hoofdaannemer. Dat heeft juridische consequenties, omdat de hoofdaannemer, eigenlijk geen zzp’er meer is, maar ‘een georganiseerd verband’ aanbiedt bij de opdrachtgever. Je bent voor de zorgsector een georganiseerd verband als je met twee of meer personen in eenzelfde bedrijf zit. Een coöperatie, maatschap, VOF of stichting zijn voorbeelden van georganiseerde verbanden, omdat daar meer dan 1 persoon werkzaam voor is. Een eenmanszaak die meer dan 1 persoon laat werken, maakt van ‘zzp’er’ de stap naar ‘organisatie’. Je bent dus in feite zzp’er af als je andere zorgprofessionals voor je laat werken.

Meer regels van toepassing

Doordat er nu sprake is van een georganiseerd verband, zijn er meer regels van toepassing op deze organisatie, dan wanneer je een zzp’er gebleven was. Aan jou om te bepalen of je hierin mee wil gaan. Hier zijn de belangrijkste punten van aandacht.

  1. Formeel gezien heb je een zorgverlener binnen jouw bedrijf aangenomen en daarmee ben je plichtig voor de vergewisplicht. Dit is een eis vanuit de Wkkgz. Je dient jezelf als opdrachtgever ervan te ‘vergewissen’ dat deze professional is wie hij/zij zegt dat ie is en dat deze de papieren in handen heeft om de opdracht goed uit te voeren. Het controleren van bijvoorbeeld het BIG register, het opvragen van referenties, een VOG opvragen of bij de IGJ checken of deze zorgverlener als kwetsbaar staat geregistreerd zijn hierbij enkele mogelijkheden. Je dient dit te doen omdat deze zorgverlener namens jouw zorgorganisatie zorg gaat leveren. De houding en attitude van de professional stralen af op jouw bedrijf, aangezien deze uit jouw naam handelt;
  2. Jij bent eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. Als zzp’ers andere zzp’ers inzetten dan is niet altijd duidelijk wie nu precies waar verantwoordelijk voor is. Het is van belang om het te bekijken vanuit het perspectief van de cliënt. Als de cliënt naar de organisatie kijkt waar hij/zij zorg van krijgt, wie is dat dan? Bij een hoofdaannemer / onderaannemer constructie is dit de hoofdaannemer. Die heeft de (zorg)overeenkomst met de opdrachtgever / cliënt en als er met de zorg iets niet goed verloopt, dan zal de opdrachtgever / cliënt zich richten tot de hoofdaannemer. Daar is immers de overeenkomst mee gesloten. Continuïteit van zorg en kwaliteit van zorg wordt daarmee dus jouw (eind)verantwoordelijkheid;
  3. Jij draagt het financiële risico als jij een onderaannemer een opdracht laat doen. Of de opdrachtgever de rekening uiteindelijk wel of niet aan jou betaalt, is niet het probleem van jouw collega zorgverlener. De onderaannemer doet een klus voor de hoofdaannemer en ziet de hoofdaannemer dus als de opdrachtgever. Als jij niet betaald krijgt, kan het gebeuren dat jouw onderaannemende collega toch zijn of haar geld vordert. Jouw ondernemingsrisico neemt dus toe zou je kunnen zeggen. Naast het risico van een niet betalende klant, heb je ook nog risico’s rondom belastingafdracht. Het zou namelijk kunnen dat de Belastingdienst jou anders ziet dan je zelf had gehoopt. Zie punt 4;
  4. Doordat jij en een collega zzp’er samen gaan werken is een overeenkomst tussen jullie beiden van belang. Deze ‘overeenkomst van opdracht’ beschrijft jullie ‘arbeidsrelatie’ en deze papieren afspraak is mede bepalend voor het oordeel van de Belastingdienst over jullie samenwerking. Daarnaast is ook de praktijksituatie tussen jullie tweeën van belang om tot een oordeel te komen over jullie wederzijdse rechten en plichten. Hoe gaan jullie met elkaar om? Alhoewel je ernaar streeft dat de hoofdaannemer geen werkgever wordt van de collega zorgprofessional die nu als onderaannemer werkt, kan niemand je garanderen dat dat niet zo wordt beoordeeld door de Belastingdienst. Mochten in een later stadium daar toch problemen van komen, dan dient de hoofdaannemer voor de (loon)kosten op te draaien. Daarnaast komt het ook voor dat de activiteiten van de hoofdaannemer zó commercieel van aard zijn dat de BTW vrijstelling in de zorg niet van toepassing is. In zo’n geval dient de hoofdaannemer BTW te berekenen aan de opdrachtgever en de onderaannemer BTW te rekenen aan de hoofdaannemer. Dit kan met terugwerkende kracht vastgesteld worden.

Eenvoudig, niet gemakkelijk

Kortom, het lijkt vrij eenvoudig om een andere zzp’er voor jouw eigen bedrijf een opdracht te laten vervullen, maar het ligt toch vrij gecompliceerd. We hopen met dit artikel een aantal punten te hebben aangereikt die jouw besluitvorming verder helpen. Heb jij behoefte aan informatie over een bepaald onderwerp? Stuur ons dan een bericht.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket