Moet ik als begeleider aan de Wkkgz voldoen?

Wij ontvangen steeds meer vragen vanuit zelfstandige begeleiders over of zij aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) moeten voldoen. Omdat er nogal wat onduidelijkheid heerst, delen we hier meer informatie.

Doe de Wkkgz zelftest!

Wij hebben een tool ontwikkeld waarmee je snel kunt controleren of je onder de Wkkgz valt. Hier wordt er gekeken naar de SBI-code waarmee jij je hebt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Er zijn uitzonderingen maar weet dat de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in eerste instantie kijkt naar de SBI-code. Benieuwd of jij onder de uitzonderingen valt? Lees het volgende artikel ‘Uitzonderingen, wat nu?’. Zo kom je er achter dat indien jij je werkzaamheden als begeleider enkel onder de Jeugdwet uitvoert, je niet hoeft te voldoen aan de eisen van de Wkkgz. Neemt niet weg dat je dan moet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet. Zo moet je aangesloten zijn bij een Klachtencommissie voor Jeugdhulp. Aansluiten bij SoloPartners, betekent dat je ook voldoet aan deze eis vanuit de Jeugdwet.

Er is meer dan alleen de Wkkgz.

Lever je als begeleider zorg binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz), dan ben je verplicht te voldoen aan de Wkkgz. Bijvoorbeeld: Je neemt een cliënt een dagje mee naar een pretpark of gaat een middag samen wandelen. Dit wordt betaald vanuit (pgb-) Wlz. Dit kan alleen wanneer er een indicatie is gesteld én jij als begeleider bijdraagt aan doelstellingen zoals bevorderen van zelfredzaamheid, tegenaan van eenzaamheid of iets dergelijks. Het is van belang dat jij op de hoogte bent van mogelijke bijwerkingen van medicatie e.d. Daarnaast is het belangrijk dat jij in het dossier registreert hoe jouw begeleiding heeft bijgedragen aan (bijvoorbeeld) de zelfredzaamheid van deze cliënt.

Als je als begeleider uitsluitend zorg levert binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hoef je niet aan de Wkkgz te voldoen, maar is er wel andere wet– en regelgeving waar je je aan moet houden. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van en het toezicht op de Wmo. De uitvoering van de Wmo kan dus per gemeente verschillen.

Let op: Gemeenten kunnen zzp’ers in de zorg binnen de Jeugdwet vragen om zich te registreren bij SKJ. Mbo’ers kunnen zich niet registreren bij SKJ terwijl gemeentes dit verplichten voor pgb’ers. Artikel 5.1.1, lid 2 van de Jeugdwet biedt de gemeente een ontsnapping. Mits goed onderbouwd, mag een gemeente een andere keuze maken.

Als je onder de Wkkgz valt, waar moet je dan op letten?

Het is naar eigen inzicht en verantwoordelijkheid hoe jij invulling geeft aan deze wetgeving. Wil je sparren over hoe je invulling geven kan, neem dan contact met ons op. Wij denken graag met je mee. Hieronder nemen we je mee in een schets wat deze wetgeving met zich mee brengt voor jou als begeleider.

Kwaliteitseisen

Sommige beroepsgroepen in de zorg hebben al normen en procedures ontwikkeld voor onder meer het kwaliteitssysteem, het omgaan met klachten of het leren van incidenten. In dat geval kun je deze volgen. Bij andere beroepsgroepen zijn deze niet voorhanden en kun je de handreiking van de Overheid volgen.

Waar bestaat goede zorg nog meer uit?

 1. Professionele standaarden: je onderschrijft de beroepscode van jouw beroepsgroep en handelt hier naar.
 2. Vergewisplicht: je moet je ervan vergewissen dat al je personeel zich nu en in het verleden goed heeft gedragen. Dat kan door middel van het verlangen van een VOG bij aanstelling.
 3. Melding disfunctioneren: moet je iemand ontslaan vanwege disfunctioneren, dan ben je verplicht dit te melden bij het IGJ.
 4. Informatieplicht incidenten: heeft er een incident plaatsgevonden met mogelijk merkbare gevolgen, dan moet de cliënt zo spoedig mogelijk hierover ingelicht worden. In het cliëntendossier moet vermelding gemaakt worden over de aard, toedracht en tijdstip van het incident en de namen van de betrokken zorgverlener.
 5. Calamiteiten en geweld: de praktijkhouder is verantwoordelijk voor melding aan het IGZ van alle vormen van geweld door zorgverleners of medecliënten. Dit geldt tevens voor calamiteiten.
 6. VIM procedure: een Veilig Incident Melden procedure instellen. Doel is leren van incidenten en zorgen dat ze in de toekomst niet meer voor kunnen doen. Veilig betekent dat melders zich ongehinderd moeten kunnen voelen om de melding te kunnen doen.

Waar je verder nog naar moet kijken:

 • Laagdrempelige en vrije toegang tot informatie over de aangeboden zorg, eventueel na aanvraag.
 • Laagdrempelige en vrije toegang tot informatie over de klachten- en geschillenafhandeling.

Klachten en geschillen

Het klachten en geschillen onderdeel van de Wkkgz verplicht je tot het aanbieden van een onafhankelijke, voor je cliënt gratis, klachtenfunctionaris. Verder moet je aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Dit moet duidelijk gecommuniceerd worden met je cliënten. Dat kan via de website en folders in de wachtruimte. Wil je direct de beschikking hebben over een klachtenregeling die voldoet aan de eisen van de Wkkgz en Jeugdwet? Wordt dan lid van SoloPartners.

Daarnaast houden wij je middels kennisartikelen op deze website continue op de hoogte. We verstrekken je kennis en tools op het gebied van de Wkkgz en andere onderwerpen die jou als ondernemer in de zorg aangaan. Zodat je weet wáár je aan moet voldoen en hóe je dat moet doen. Kortom, wij zijn jouw partner in de zorg!

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket