WZD beter uitvoerbaar  – NZa zet eerste stap

Wet zorg en dwang Wzd

Bericht geplaatst 1 augustus 2023 om 11:01

De Wet Zorg en Dwang (WZD) is recent geëvalueerd. Dit heeft veel bruikbare ideeën opgeleverd over het verbeteren van deze wet in de praktijk. Zowel wat betreft de bekendheid van de WZD als de toepassing ervan. Maar ook wie je daarbij kunt betrekken en hoe die werkzaamheden worden bekostigd. Kortom, het ministerie heeft veel bruikbare input en werkt momenteel aan een wijziging van de wet.

Stappenplan WZD

Vooruitlopend op de wetswijziging is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aan de slag gegaan. Zij heeft nieuwe ‘prestaties en tarieven’ ontwikkeld voor de uitvoerig van het WZD-stappenplan in de extramurale zorg. Dit is een goede ontwikkeling! Met name in de extramurale zorg was namelijk de bekostiging niet geregeld…

Ontbreken van vergoeding

De NZa beschrijft in een beleidsregel welke taken er horen bij stap 1 t/m 5 van het stappenplan Wet Zorg en Dwang. En welke maximumvergoeding daarbij hoort. Daarmee is een van de belangrijkste oorzaken van het slecht functioneren van de WZD, namelijk de bekostiging, opgelost. Het ontbreken van een vergoeding hoeft dus geen reden meer te zijn om de WZD niet toe te passen. Met ingang van de nieuwe ‘prestaties en tarieven’ op 1 januari 2024 is dat probleem verleden tijd.

Tekort aan handen

Een ander gesignaleerd probleem is een gebrek aan mensen om extramuraal het stappenplan uit te voeren. Ook hiervoor moet de aangekondigde wetswijziging een oplossing bieden. Hoe? Onder meer door andere eisen te stellen aan de mensen die het stappenplan moeten uitvoeren. Zo kunnen meer disciplines in de zorg een rol spelen bij de uitvoering ervan.

‘Stap 0’ – misschien wel de belangrijkste stap?

Het is jammer dat het ministerie weinig aandacht heeft voor ‘stap 0’; het traject dat wordt doorlopen voordat er mag worden overgegaan tot onvrijwillige zorg van een cliënt.

Sinds de WZD van kracht is, zijn juist in deze ‘stap 0’ veel lastige situaties opgelost. Hierdoor was toepassing van de WZD in veel gevallen niet nodig.

We kunnen dus concluderen dat ‘stap 0’ een belangrijke fase is; hiermee kan immers  toepassing van de WZD worden voorkomen. En dat scheelt veel tijd en geld. Dat in ‘stap 0’ het belang van de cliënt niet mag worden vergeten, is helder. Door deze stap te negeren, ontstaat juist het risico op misstanden. Hopelijk gaat het ministerie, en anders de nieuwe minister van VWS, het belang van ‘stap 0’ nog op tijd inzien.

SoloPartners was nauw betrokken bij de recente evaluatie van de WZD en heeft input geleverd voor de verbeteringen die nu op stapel staan. Mocht je vragen hebben of wil je meer informatie, neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket