Zzp’ers in de zorg in 2023 – de échte cijfers!

zzp'er in de zorg in 2023

Bericht geplaatst 19 januari 2024 om 15:49

Op dinsdag 16 januari 2024 publiceerde de Kamer van Koophandel het Jaarrapport Bedrijvendynamiek 2023. Dat rapport geeft inzicht in de ontwikkeling van het aantal starters, stoppers en faillissementen in 2023. Voor de gehele sector ‘gezondheidszorg’ vind je in het rapport terug hoeveel zorgondernemers gestart en gestopt zijn met hun onderneming in 2023.

Foutieve berichtgeving

Diverse nieuwsmedia, waaronder de NOS, hebben over het rapport bericht. Daarin keert telkens dezelfde fout terug, namelijk dat zorgondernemers gelijk worden gesteld aan zzp’ers. Navraag bij de Kamer leerde dat die gelijkstelling onjuist is. En dat het merendeel van de starters en stoppers wel zzp’ers zijn, maar dat het niet alléén maar zzp’ers betreft. Op ons verzoek heeft de Kamer van Koophandel cijfers beschikbaar gesteld over de ontwikkeling van het aantal zzp’ers in de zorg in 2023. Die cijfers delen wij graag met jullie. Let wel, dit zijn de enige juiste cijfers!

De juiste cijfers!

Ingeschreven zzp’ers in de zorg

 • Op 1 januari 2023 waren er 192.634 zzp’ers in de zorg ingeschreven in het handelsregister. Daarvan waren er 144.974 fulltime zzp’er en waren er 47.660 parttime werkzaam.
 • Per 1 januari 2024 bedraagt het totaal aantal zzp’ers in de zorg 206.592. Daarvan zijn 155.228 fulltime ondernemer en 51.364 parttime zzp’er.

Het aantal zzp’ers in de zorg is daarmee in 2023 toegenomen met 13.779 zzp’ers, een toename van 7 %. In het topjaar 2022 nam het aantal zzp’ers toe met 24.162 personen. De groei neemt dus af.

Gestarte zzp’ers in de zorg

In 2023 bedroeg het aantal starters 26.414. Dat zijn 6.580 minder startende zzp’ers dan in 2022; in dat jaar startten 32,994 zorg-zzp’ers. Dat is een afname van ruim 20 %.

Gestopte zzp’ers in de zorg

In 2023 stopten 12.635 zzp’ers ermee. Ten opzichte van 2022, toen 9.948 zzp’ers hun onderneming staakten, is dat een toename van 2.687 zorg-zzp’ers die stopten (ruim 21%).

Aantal zzp’ers in de zorg neemt nog steeds toe

Kortom, de toename van het aantal zzp’ers wordt minder en het aantal stoppers stijgt. Maar per saldo neemt het aantal zzp’ers in de zorg nog wel steeds toe. Onze verwachting is dat de groei verder afvlakt en het aantal stoppers toeneemt. Wij denken niet dat dit op korte termijn leidt tot een afname van het totale aantal zzp’ers in de zorg.

Noot bij de cijfers:

Als je de totale aantallen in het KvK-rapport vergelijkt met de cijfers van de starters en de stoppers, leveren deze iets andere uitkomsten op. Deze verschillen zijn te verklaren doordat de optelsom van starters en stoppers niet het volledige beeld van de dynamiek geeft. Er zijn namelijk nog meer ‘gebeurtenissen’ van invloed op de cijfers, zoals:

 • verandering van activiteit (SBI-code);
 • verhuizing;
 • fusies, splitsingen, overnames, rechtsvorm wijzigingen en ambtshalve wijzigingen;
 • bovendien valt ook ‘kinderopvang’ onder de KvK sector Gezondheid.

Hoe zit het bij SoloPartners?

Als er landelijk een ontwikkeling is die van invloed is op de aantallen zzp’ers in de zorg, merken wij dat uiteraard ook bij SoloPartners. Hoe hebben de ledenaantallen van SoloPartners zich ontwikkeld? SoloPartners groeit nog steeds. Al zien wij ook dat de groei minder snel gaat en dat er meer leden opzeggen.

De cijfers

In 2022 verwelkomden wij 11.702 nieuwe leden en in 2023 waren dat er 10.262; een afname van het aantal nieuwe leden met iets meer dan 12 %. In 2022 namen wij afscheid van 1.436 leden en in 2023 van 2.748 leden. Een forse toename van het aantal opzeggingen dus. De belangrijkste reden voor uitschrijving als lid van SoloPartners is het ‘stoppen als zzp’er in de zorg’ (meer dan 90%). Voor 2023 betekent het een toename van het aantal leden met 7.514 zzp’ers tot ruim 40.000 leden op 31 december 2023.

Waarom stoppen veel zzp’ers?

Het lijkt logisch om voorgaande ontwikkelingen toe te schrijven aan de aandacht voor schijnzelfstandigheid. Ook in de zorg leidt dit tot extra aandacht voor de inzet van zzp’ers. Daarnaast zal het wetsvoorstel dat de aanpak van schijnzelfstandigheid moet vergemakkelijken een rol spelen. Of dit wetsvoorstel ook echt een wet wordt, is hoogst onzeker gelet op alle kritiek die er op het wetsvoorstel is. Zonder dat wetsvoorstel zal het voor de Belastingdienst lastig worden om te gaan controleren en handhaven op schijnzelfstandigheid. Dat moet dan moet gebeuren op basis van de Wet DBA. Maar die wet was nu juist aanleiding voor het uitstel op handhaving door de vele onduidelijkheden die erin stonden.

Wees een ondernemende zzp’er

Het lijkt er dus op dat er een groep zzp’ers is die niet wil afwachten hoe de uiteindelijke maatregelen eruit komen te zien en nu al een andere keuze maken. Dat mag uiteraard. Maar het is wat ons betreft nogal voorbarig. Als je met veel plezier werkzaam bent als ondernemende zzp’er in de zorg, is er wat ons betreft geen enkele reden om daarmee te stoppen. Wel is het verstandig om je onderneming te toetsen aan de eisen van het ondernemerschap van de Belastingdienst. En om, waar nodig, stappen te zetten om ervoor te zorgen dat je aan die eisen voldoet. In ons artikel ‘Belangrijk voor zzp’ers volgens de Belastingdienst’  lees je daar meer over.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij kunnen je ook alles vertellen over ons kwaliteitspakket; hiermee heb je alle tools in handen om te kunnen voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het zzp-schap in de zorg.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket