De beschikking hebben over een werkend zorgdossier en zorgplan maakt onderdeel uit van jouw kwaliteitssysteem. SoloPartners biedt binnen het kwaliteitspakket een downloadbaar zorgdossier aan. Dit kun je naar eigen inzicht gebruiken. Hiermee beschik je over een standaarddocument dat je kunt gebruiken om voor elke patiënt of cliënt een zorgdossier samen te stellen. Dit mag zowel digitaal als op papier.

Het zorgdossier bevat alle elementen die voor de zorgverlening van belang zijn. Het zorgplan / behandelplan / zorgbeschrijving / ondersteuningsplan of begeleidingsplan is onderdeel van het zorgdossier. Het zorgplan maak je in overleg met de cliënt. Binnen zes weken na de start van de zorgverlening moet dit plan op orde zijn.

Werken met een zorgdossier is een verplichte eis vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz).

Overzicht downloadbare zorgdossier-formulieren

Stel voor elke patiënt/cliënt een persoonlijk zorgdossier samen. Bekijk hier alle 45 downloadbare zorgdossier-formulieren die beschikbaar zijn binnen het kwaliteitspakket:

 • Formulier Controles RR T P BLDS
 • Formulier 24 balans Vocht- en voeding
 • Formulier 24uurs Urineproductie via katheter
 • Formulier Plaats en vervangschema Katheter m v
 • Formulier Medicatie Schema transdermale pleister
 • Formulier Insuline aftekenlijst incl injecteerschema
 • Formulier prikschema insuline
 • Formulier Wisselligging huiddefect
 • Formulier rapportage def patroon
 • Registratieformulier wondzorg – uitvoering wondzorgplan
 • Registratieformulier wondzorg – verpleegkundige anamnese
 • Registratieformulier wondzorg – verpleegkundige anamnese – meting diepte en breedte
 • Registratieformulier wondzorg – verpleegkundige anamnese – risicoplaatsen decubitus
 • Registratieformulier wondzorg – verpleegkundige anamnese – inname vocht, voeding en eiwitten
 • Registratieformulier wondzorg – verpleegkundige anamnese – historie behandelplan
 • Wilsverklaring behandelverbod annex verklaring niet reanimeren
 • Uitvoeringsbesluit voorbehouden handelingen
 • Personalia
 • Anamnese zorg VVT en WMO
 • Anamnese zorg VVT
 • Formulier opstarten zorg
 • Formulier hulpmiddelen
 • Formulier Afspraken in formeel netwerk cliënt
 • Formulier Sleutelovereenkomst
 • Formulier Toestemming informatie delen met derden
 • Formulier Risicoanalyse zorg
 • Formulier valanalyse
 • Formulier Symptoom- en klachtenanalyse
 • Formulier registratie klachten en symptomen
 • Formulier pijnbeoordeling bij mensen met Dementie via PACSLAC methode
 • Formulier DELIER – 1. Hetero anamnese Delier – 2. Vroegsignalering Delier – 3. Score Beoordeling en Interpretatie
 • Formulier Afsprakenkaart tijdstippen leveren zorg VVT
 • Formulier Evaluatie zorgleefplan
 • Formulier Dagrapportage
 • Formulier Urenregistratie verantwoording zorg
 • Formulier paraafherkenning
 • Formulier BEM Analyse beheer eigen medicatie
 • Formulier machtiging beheer medicatie
 • Formulier Aftekenlijst zonder AMO en zonder BAXTER max 24 uur mogelijk
 • Formulier checklist verantwoord BEM beheer derden
 • Formulier Medicatie en opiatenretourlijst
 • Formulier Voorraadbeheer en aftekenen opiaten
 • Zorgleefplan – zorgdomeinen VVT
 • Formulier Evaluatie Ambulante Begeleiding
 • Formulier Ondersteuningsplan Ambulante Begeleiding

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Ben je al lid van het basispakket maar wil je een upgrade naar het kwaliteitspakket? Klik dan hier.

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket