Vragen als je gaat werken via een bemiddelaar

Nza

Laatste update 6 november 2023 om 10:10

Veel zzp’ers werken met bemiddelaars. In de meeste gevallen levert dat geen problemen op. Maar soms loop je ertegenaan dat je hierdoor door de Belastingdienst niet wordt gezien als ‘ondernemer voor de Inkomstenbelasting’. En dat kan je een hoop ellende opleveren. Verdiep je daarom, voordat je de samenwerking met een bemiddelaar aangaat, in de overeenkomst; geen enkele constructie is hetzelfde. Welke vragen moet je jezelf in ieder geval stellen als je via een bemiddelaar een opdracht aanneemt? Je leest het in dit artikel.

Werk je ‘voor’ of ‘via’ een bemiddelaar?

Het komt voor dat de Belastingdienst en een zzp’er in de zorg elkaar treffen in de rechtszaal. Meestal omdat de Belastingdienst van mening is dat de aangifte van de zzp’er niet klopt. De rechter moet dan bepalen of de zzp’er ondernemend genoeg is geweest. De rol van een bemiddelende partij wordt in dit soort zaken meegenomen in de beoordeling. Over het algemeen is het nog zo dat de betalende partij voor de Belastingdienst bepalend is voor wie jouw klant is. Oftewel, de partij die het geld op je rekening stort, wordt vaak gezien als de klant. Let dus op van wie je uiteindelijk het geld ontvangt. En besef je dat het ontvangen van je omzet via hetzelfde rekeningnummer, je kwetsbaarder maakt dan dat je van verschillende betalende partijen geld ontvangt.

Vraag je dus af:

  • werk je voor een bemiddelaar en word je door de bemiddelaar betaald of
  • werk je via een bemiddelaar en brengen zij jou in contact met eigen klanten.

Het komt voor dat zzp’ers met vijf bemiddelende partijen door de Belastingdienst toch niet worden gezien als zzp’er. Maar ook komt het voor dat een zzp’er met ‘slechts’ twee cliënten toch wordt gezien als een ‘ondernemer voor de Inkomstenbelasting’.

Wie heeft de zorgovereenkomst?

Vanuit het perspectief van de zorgwetgeving geldt: diegene die de zorgovereenkomst heeft, is de zorgaanbieder die eindverantwoordelijkheid draagt. Vraag jezelf af: met wie heeft de cliënt een zorgovereenkomst? Is dat met jou of met de bemiddelende partij? En wie belt de cliënt bij problemen rondom de zorg? Is dat de bemiddelaar? Dan is dat de zorgaanbieder die de eindverantwoordelijkheid draagt. In dat geval ben je dus onderaannemer van zorg, geen hoofdaannemer. Het komt voor dat alhoewel een bemiddelende partij geen zorgorganisatie wil zijn, zij dit in de praktijk toch is. Dus… wie de zorgovereenkomst heeft met de cliënt, is wat ons betreft een belangrijke factor in jouw onderzoek.

Hoe verloopt de praktijk?

Of je wel of geen zorgaanbieder bent, is geen kwestie van vrije keuze voor de ondernemer; het wordt bepaald door de manier waarop de zorgaanbieder zich gedraagt. Dit geldt ook voor bemiddelaars. De beleving vanuit de cliënt speelt hierbij een belangrijke rol. Is de cliënt van mening dat de bemiddelaar de zorgleverancier is? Dan is dit zeer bepalend. Ook de continuïteit van zorg is een heel belangrijk aspect. Zorgt het bemiddelingsbureau voor vervanging bij ziekte of verzuim van zorgverleners? Dan bevestigt dit het beeld dat de bemiddelaar de zorgaanbieder is. Stel jezelf daarom altijd de vraag hoe zaken in de praktijk zijn geregeld; zo kun je bepalen of je eigen cliënten hebt óf dat je werkt voor cliënten van een andere zorgaanbieder.

Welke vragen worden jou gesteld?

Er worden behoorlijk wat eisen gesteld aan zzp’ers in de zorg. Dit zou iets moeten betekenen voor de vragen die jij krijgt vanuit de bemiddelaar. We zien helaas in de praktijk nog steeds inschrijvingseisen voorbij komen die niet verder gaan dan een KvK inschrijving, een kopie-diploma en een bewijs van aansprakelijkheidsverzekering. Ben je als zelfstandige ondernemer aangesloten bij een keurmerk? Wees je ervan bewust dat je met alleen dit keurmerk niet voldoet aan alle wet- en regelgeving. Lang niet alle bemiddelende partijen stellen vragen die ingaan op de eisen die worden gesteld aan zzp’ers. Daarnaast is ook de tariefbepaling een heel goede graadmeter. Bepaal jij zelf je tarief? Of krijg je een tarievenlijst overhandigd? Oftewel, welke vragen worden aan jou gesteld als zzp’er in de zorg?

Kortom…

De variëteit van bemiddelende concepten is enorm groot. Het woord ‘bemiddelaar’ is niet iets dat zonder verder onderzoek zomaar kan worden begrepen. We hopen je met de vragen iets op weg te helpen in jouw onderzoek. Wat bij jou past, is afhankelijk van jouw behoeftes. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ bemiddelende partijen, net zo min dat er ‘goede’ of ‘foute’ zorg-zzp’ers zijn. Wel is het van belang dat je je realiseert wat je doet én met wie. We merken dat niet alle bemiddelende partijen op de hoogte zijn van wat wel en wat niet kan. Ga dus als zakelijke partners met elkaar in gesprek en deel kennis. Mocht je verdere vragen hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.

Tot slot nog even dit… garanties dat je ‘volwaardig zelfstandig’ bent in de ogen van een Belastinginspecteur zijn er niet. Dat is iets waarmee je om moet willen én kunnen gaan als zelfstandig ondernemer. 

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket