4 tips als je gaat werken via een bemiddelaar

PZO

Laatste update 3 augustus 2021 om 09:29

Ons onderzoek van afgelopen jaar onder 10.000 zzp’ers in de zorg, liet onder meer zien dat 70% van de ondervraagden gebruik maakt van een bemiddelaar. Meer dan 150 verschillende bemiddelingsbureaus werden genoemd. Geen enkele constructie is precies hetzelfde. Welke vragen zou je jezelf kunnen stellen als je via een bemiddelaar een opdracht aanneemt?

Voor of via een bemiddelaar?

Het komt met enige regelmaat voor dat de Belastingdienst en een zzp’er in de zorg elkaar treffen in de rechtszaal. De Belastingdienst is dan doorgaans van mening dat de aangifte van de zzp’er niet klopt. De rechter moet er dan aan te pas komen om te bepalen of de zzp’er ondernemend genoeg is geweest. De rol van een bemiddelende partij wordt in dit soort zaken meegenomen in de beoordeling. Over het algemeen is het nog zo dat de betalende partij voor de Belastingdienst bepalend is voor wie jouw klant is. Oftewel, de partij die het geld op je rekening stort, wordt vaak gezien als dé klant. Let dus op van wie je uiteindelijk het geld ontvangt en besef dat het ontvangen van je omzet via hetzelfde rekeningnummer, kwetsbaarder is dan dat je van verschillende betalende partijen je geld ontvangt. De eerste vraag is dus: werk je voor een bemiddelaar en word je door hen betaald, of werk je via een bemiddelaar en brengen zij jou in contact met eigen klanten? Het komt voor dat zzp’ers met vijf bemiddelende partijen om zich heen toch geen zzp’er blijken te zijn. Ook komt het voor dat een zzp’er met ‘slechts’ twee cliënten toch een ondernemer is voor de Inkomstenbelasting (=zzp’er).

Wie heeft de zorgovereenkomst?

Was de eerste vraag nog vanuit het perspectief van de Belastingdienst, de tweede vraag is van toepassing vanuit zorgwetgeving. Wie er verantwoordelijk is voor de cliënt / klant is degene die de zorgovereenkomst heeft. Stel dus de vraag met wie de cliënt een zorgovereenkomst heeft. Met jou of met de bemiddelende partij? Als de opdrachtgever of de bemiddelaar een eigen zorgovereenkomst heeft met de cliënt en zij de partij zijn die door de cliënt gebeld wordt bij problemen rondom de zorg, zijn zij de zorgaanbieder die de eindverantwoordelijkheid draagt. In dat geval ben je dus onderaannemer van zorg, geen hoofdaannemer. Het komt voor dat alhoewel een bemiddelende partij geen zorgorganisatie wil zijn, zij dit in de praktijk toch zijn. Wie de zorgovereenkomst heeft met de cliënt is wat ons betreft een belangrijke factor in jouw onderzoek.

Hoe verloopt de praktijk?

Of je wel of geen zorgaanbieder bent is geen kwestie van vrije keuze voor de ondernemer. Dit wordt bepaald door de wijze waarop de organisatie zich gedraagt. Dit geldt ook voor bemiddelaars. De beleving vanuit de cliënt is hierbij een belangrijke factor. Als de cliënt van mening is dat de bemiddelaar de zorgleverancier is, dan is dit voor de IGJ een zeer bepalende factor in het beoordelen van of er sprake is van een zorgaanbieder. Het aspect van continuïteit van zorg is ook een heel belangrijke. Als het bemiddelingsbureau voor vervanging zorgt bij ziekte of verzuim van zorgverleners, draagt dit ook bij aan het beeld van een zorgaanbieder, in plaats van een matchmaker. Stel om die reden altijd de vraag over hoe de praktijk precies verloopt, zodat je kunt bepalen of je eigen cliënten hebt, of dat je eigenlijk de cliënten van een andere partij bedient.

Welke vragen worden jou gesteld?

De eisen die aan zzp’ers in de zorg gesteld worden, zijn sinds 1-1-2016 heel anders als daarvoor. Dit zou iets moeten betekenen voor de vragen die jij krijgt vanuit de bemiddelaar. We zien in de praktijk echter nog steeds inschrijvingseisen voorbij komen die niet verder gaan dan een KvK inschrijving, een kopie diploma en een bewijs van aansprakelijkheidsverzekering. Ben je als zelfstandige ondernemer aangesloten bij een keurmerk? Wees je er van bewust dat je middels dit keurmerk niet voldoet aan alle wet- en regelgeving. Lang niet alle bemiddelende partijen stellen vragen die ingaan op de nieuwe eisen. Daarnaast is uiteraard ook de tariefbepaling een heel goede graadmeter. Bepaal jij zelf je tarief, of krijg je een tarievenlijst overhandigd? Oftewel, welke vragen worden aan jou gesteld als zzp’er?

Samengevat

De variëteit van bemiddelende concepten is enorm groot. Het woord ‘bemiddelaar’ is niet iets dat zonder verder onderzoek zomaar begrepen kan worden. We hopen je met deze vier vragen iets op weg te helpen in jouw onderzoek. Wat bij jou past, is afhankelijk van jouw behoeftes. Er zijn geen ‘goede’ of ‘foute’ bemiddelende partijen, net zo min dat er ‘goede’ of ‘foute’ zzp’ers in de zorg bestaan. Wel is het van belang dat je je realiseert wat je doet en met wie. Daarnaast merken we dat lang niet alle bemiddelende partijen volledig op de hoogte zijn van wat wel en niet kan. Des te meer reden om als zakelijke partners met elkaar in gesprek te gaan en kennis te delen over wat jij ziet en wat zij weten. Mocht je verdere vragen hebben, laat het ons weten >>

SoloPartners werkt voortdurend aan de versterking van de positie van zelfstandigen in de zorg. Steun je ons? Word lid >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 37.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket