ZZP’er en opdrachtgeverschap: waar mag je op rekenen?

Opdrachtgeverschap

Laatste update 5 november 2021 om 15:28

Code Goed Opdrachtgeverschap

Als zzp’er in de zorg heb je met veel soorten opdrachtgevers te maken. Van particuliere cliënten tot een ziekenhuis; van gemeente tot aan particuliere woonvoorziening. Niet iedere zzp’er slaagt er altijd in om tot goede afspraken te komen met zijn of haar opdrachtgever. Soms lijkt het ’tekenen bij het kruisje’ voor de opdrachtnemer, simpelweg omdat de opdrachtgever zich op een bepaalde wijze opstelt. De ABU, vertegenwoordiger van uitzend- en flexbureaus, en Zzp branche organisatie PZO hebben afgelopen week beschreven wat nu precies goed opdrachtgeverschap is. Laten we deze Code  Goed Opdrachtgeverschap eens doornemen.

Steeds meer zzp’ers

Het aantal zzp’ers blijft doorgroeien en steeds meer organisaties zijn aangewezen op de inzet van deze zelfstandigen. Zo ook in de zorg. Binnen deze sector wordt het aantal zelfstandigen op dit moment geschat op zo’n 30.000. Daarmee neemt de groep een belangrijk deel van de arbeidsmarkt in.

Niet alle organisaties die gebruik maken van een flexibele schil snappen wat het verschil is tussen een flexmedewerker in dienst en een zzp’er. Het is dan ook niet altijd onwelwillendheid, maar soms ook vooral onbekendheid met het fenomeen zzp’er dat ervoor zorgt dat de relatie opdrachtgever – opdrachtnemer niet heel gezond is.

Voorlichting over hoe je je als opdrachtgever op dient te stellen is daarbij van belang. Daarnaast is het ook goed als de opdrachtnemer, jij dus, zich goed bewust is van wat je in een relatie met een opdrachtgever mag verwachten.

1. Transparante en duidelijke afspraken

Het vastleggen van de wederzijdse verplichtingen in een duidelijke overeenkomst, vormt de basis van de afspraken tussen opdrachtgever en zzp’er.

Een overeenkomst hoeft niet, maar is wel een heel logische wijze van samenwerken met jouw opdrachtgever. Een duidelijke omschrijving over wat de opdracht precies is en onder welke voorwaarden hij uitgevoerd dient te worden, is hierbij van belang.

De wederzijdse verantwoordelijkheden dienen hierbij ook aan bod te komen. Het tarief, de risico’s, opzegtermijn, betalingstermijnen, evaluatiemomenten en of je de middelen en materialen van de opdrachtgever gebruikt dienen eveneens beschreven te zijn.

Duur opdracht

De duur van de opdracht is een heel belangrijke en verdient een aparte vermelding. Dit omdat deze voor de beoordeling van het IB ondernemerschap van belang is.

Een afgebakende, goed beschreven en concrete opdracht werkt op meerdere manieren in jouw voordeel.

Opdrachten voor onbepaalde tijd en met containerbegrippen als ‘verleent zorg’ in de opdracht komen erg dicht in de buurt van werkgeverschap, zo vindt de Belastingdienst.

Beschrijf dus op heldere wijze wat je gaat doen en voor welke periode.

2. Open en effectieve communicatie

Voor beide partijen is een goede dialoog ongelooflijk belangrijk zou je zeggen. In de praktijk echter zijn er opdrachtgevers die liever niet uitgebreid in gesprek gaan over de precieze uitvoering van de opdracht. En – laten we eerlijk zijn – treffen we ook zzp’ers die het op zijn beloop laten.

Code Goed Opdrachtgeverschap

De Code Goed Opdrachtgeverschap stelt dat iedere opdrachtnemer een persoonlijk aanspreekpunt heeft voor vragen, opmerkingen of klachten bij de opdrachtgever.

Je moet kunnen communiceren over de opdracht, het verloop ervan en eventuele bijzonderheden. Als zzp’er dien je pro-actief te vragen naar bijzonderheden die gelden.

Daarnaast is de opdrachtgever verplicht om de opdrachtnemer goed te informeren over eventuele kwetsbare bijzonderheden van de opdracht. Is de omgeving waar de opdracht vervult moet worden veilig? Zijn er op het vlak van de handelingen die moeten worden verricht bijzondere kwalificaties nodig?

Een goed gesprek over de do’s en dont’s is om die reden punt 2 van de Code Goed Opdrachtgeverschap.

3. Zorgvuldig omgaan met zakelijke belangen

De opdrachtgever heeft met de inzet van de zzp’er de beschikking over nogal wat kwetsbare informatie.

Op het vlak van privacy en persoonsgegevens bijvoorbeeld. Hier dient een opdrachtgever op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. Maar ook op het vlak van professioneel handelen door de opdrachtnemer, heeft de opdrachtgever nogal wat macht.

De opdrachtgever dient zich op een professionele wijze te gedragen voor zover het aankomt op de belangen van de opdrachtnemer.

Zorgvuldig omgaan met informatie over de opdrachtnemer en een correcte wijze van communiceren over de kwaliteiten van de opdrachtnemer is hierbij van belang.

Het belemmeren van de persoonlijke ontwikkeling van de opdrachtnemer mag wat de opstellers van deze Code Goed Opdrachtgeverschap, niet plaats vinden.

4. Gelijkwaardig ondernemerschap

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn beiden ondernemers. Vanuit dat perspectief zijn zij gelijkwaardig. Handelen op basis van wederzijds respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid hoort hierbij.

Als volwaardige businesspartners is het logisch dat de opdrachtnemer meerdere opdrachtgevers heeft. Een zwaar concurrentiebeding hoort daar niet bij.

Aan de andere kant mag de opdrachtgever verwachten dat hij te maken heeft met een zelfstandig ondernemer. Het nakomen van afspraken, het op orde hebben van de administratie en een verzekering tegen beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid in de context van de opdracht horen hierbij.

Meer achtergrond over het ontstaan van de Code Goed Opdrachtgeverschap lees je op de website van PZO. Solopartners staat achter de professionalisering van zzp’ers in de zorg en de relatie die zij met hun opdrachtgevers hebben.

Ook interessant

Ben je opdrachtgever en werk je met zzp’ers in de zorg? Let dan hierop.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 34.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket