ZZP’er en opdrachtgever: Code Goed Opdrachtgeverschap

wtza

Laatste update 26 januari 2024 om 11:09

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), vertegenwoordiger van uitzend- en flexbureaus, en PZO hebben beschreven wat wordt verstaan onder ‘goed opdrachtgeverschap bij zzp’. De code geeft opdrachtgevers en zelfstandigen een duidelijk kader om op een goede manier met elkaar zaken te doen.

Als zzp’er in de zorg heb je met veel soorten opdrachtgevers te maken; van een particuliere cliënt tot een ziekenhuis en van een gemeente tot aan een particuliere woonvoorziening. Niet iedere zzp’er slaagt er altijd in om tot goede afspraken te komen met de opdrachtgever. Soms lijkt het voor de opdrachtnemer meer op ’tekenen bij het kruisje’. Simpelweg omdat de opdrachtgever zich op een bepaalde manier opstelt. Een gang van zaken die niet hoort bij ‘gelijkwaardig ondernemerschap’.

Steeds meer zzp’ers

Het aantal zzp’ers in de zorg blijft groeien en steeds meer organisaties zijn aangewezen op de inzet van deze zelfstandigen. Veel organisaties maken gebruik van een flexibele schil. Maar niet voor iedereen is het verschil duidelijk tussen een flexmedewerker in dienst en een zzp’er. Dit kan ervoor zorgen dat de relatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer niet soepel verloopt.

Voorlichting over hoe een opdrachtgever zich moet opstellen, is daarbij van belang. Daarnaast moet jij je als opdrachtnemer goed bewust zijn van wat je in een relatie met een opdrachtgever mag verwachten.

1. Transparante en duidelijke afspraken

De basis van de afspraken tussen opdrachtgever en zzp’er ligt in het vastleggen van de wederzijdse verplichtingen in een duidelijke overeenkomst; wat houdt de opdracht precies in en onder welke voorwaarden moet deze worden uitgevoerd.

Ook de wederzijdse verantwoordelijkheden moeten hierbij aan bod komen. En ook zaken als tarief, risico’s, opzegtermijn, betalingstermijnen, evaluatiemomenten en of je de middelen en materialen van de opdrachtgever gebruikt.

De duur van de opdracht verdient een aparte vermelding. Dit is namelijk van belang voor de beoordeling door de Belanstingdienst of je wordt gezien als ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB ondernemer).

Een afgebakende, goed beschreven en concrete opdracht werkt op meerdere manieren in jouw voordeel. Voorkom opdrachten voor onbepaalde tijd en met algemene omschrijvingen als ‘verleent zorg’ in de opdracht. Dit komt erg dicht in de buurt van schijnzelfstandigheid. Beschrijf dus op heldere wijze wat je gaat doen en voor welke periode.

2. Open en effectieve communicatie

Je zou toch zeggen dat voor beide partijen een goede dialoog ongelooflijk belangrijk is. In de praktijk zijn er echter opdrachtgevers die liever niet uitgebreid in gesprek gaan over de precieze uitvoering van de opdracht. En – laten we eerlijk zijn – we treffen ook zzp’ers die het op z’n beloop laten.

De Code Goed Opdrachtgeverschap stelt dat een opdrachtnemer een persoonlijk aanspreekpunt heeft voor vragen, opmerkingen of klachten bij de opdrachtgever. Je moet kunnen communiceren over de opdracht, het verloop ervan en eventuele bijzonderheden. Als zzp’er moet je hier proactief naar informeren. De opdrachtgever is op zijn beurt verplicht om de opdrachtnemer goede informatie te geven over eventuele kwetsbare bijzonderheden van de opdracht. Is de werkomgeving veilig? Zijn er op het vlak van de te verrichten handelingen bijzondere kwalificaties nodig?

3. Zorgvuldig omgaan met zakelijke belangen

De opdrachtgever heeft met de inzet van de zzp’er de beschikking over privacygevoelige informatie. Hij moet zorgvuldig omgaan met informatie over de opdrachtnemer. Daarnaast moet de opdrachtgever zich op een professionele wijze gedragen als het gaat over de belangen van de opdrachtnemer. En op een correcte wijze communiceren over zijn of haar kwaliteiten.

Volgens de ‘Code Goed Opdrachtgeverschap’ mag een opdrachtgever de opdrachtnemer niet belemmeren in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling.

4. Gelijkwaardig ondernemerschap

Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn allebei ondernemer; vanuit dat perspectief zijn zij dus gelijkwaardig. Hierbij hoort, vanzelfsprekend, een relatie op basis van wederzijds respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid.

Het is logisch dat de opdrachtnemer meerdere opdrachtgevers heeft. Een ‘zwaar’ concurrentiebeding hoort daar dus niet bij. Aan de andere kant heeft de opdrachtgever te maken heeft met een zelfstandig ondernemer. Het nakomen van afspraken, het op orde hebben van de administratie en een verzekering tegen beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid in de context van de opdracht horen daar bij.

Solopartners staat achter de professionalisering van zzp’ers in de zorg en de relatie die zij met hun opdrachtgevers hebben.

Ook interessant

Ben je opdrachtgever en werk je met zzp’ers in de zorg? Let hier dan op.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket