Hoe kom je als zzp’er in de zorg tot een uurtarief?

uurtarief

Laatste update 19 juni 2023 om 16:25

Hoe heb jij je uurtarief bepaald? Heb jij deze wel zelf bepaald of heb jij je laten leiden door adviestarieven van bemiddelende organisaties? In dit artikel bespreken we de onderwerpen die belangrijk zijn bij het bepalen van je eigen tarief.

Goed of fout uurtarief?

Laten we voorop stellen dat er geen ‘goed’ of ‘fout’ uurtarief bestaat. Je bent als ondernemer zelf verantwoordelijk voor het al dan niet accepteren van een opdracht voor een bepaald tarief. Het staat opdrachtgevers, cliënten en bemiddelende partijen vrij om zelf met een tarief te komen. Een ’tarievenlijst’ is dus niet zozeer verboden, alhoewel het voor de Belastingdienst wel vreemd is als alle zzp’ers in een groep via één bureau dezelfde tarieven hanteren. Ondernemers horen namelijk zelf een tarief te bepalen en zeg nou zelf; als jij op Werkspot om een schilder vraagt zie je ook niet exact dezelfde tarieven voorbij komen? Ondernemers behoren met elkaar te concurreren en je bent dan dus uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor het tarief waar je voor werkt. Ben je niet tevreden met de hoogte van het tarief dat een opdrachtgever biedt? Accepteer de opdracht dan simpelweg niet. Dat klinkt een stuk eenvoudiger dan de praktijk met zich meebrengt, maar uiteindelijk is dit wel hoe het werkt. Jij bent zelfstandig en bepaalt zelf tegen welk tarief je werkt. Er bestaat niet zoiets als ‘vastgestelde’ tarieven in dat opzicht, dus het is maar net hoe jij en jouw opdrachtgever er naar kijken.

Dienstverband

Er zijn meerdere manieren om een uurtarief te berekenen. De methode die we hier bespreken start met de vraag wat iemand met gelijkwaardige ervaring zou verdienen in een dienstverband. Stel, je bent een verpleegkundige met ruim tien jaar ervaring. Via de CAO valt te lezen dat je in loondienst bijvoorbeeld € 2900 bruto per maand zou kunnen verdienen bij een 36-urige werkweek. De onregelmatigheidstoeslag laten we in dit voorbeeld even voor wat het is. Hier wordt namelijk door zzp’ers zeer verschillend mee omgegaan.

Die € 2900 bruto per maand + 8% vakantiegeld + een 13e maand levert € 40.000 inkomen op jaarbasis op. Had je gekozen voor een dienstverband, dan had je € 40.000 aan salaris ontvangen. Daarbij was je in dat geval verzekerd geweest van een aantal sociale zekerheden zoals ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid. Als zzp’er ben je voor deze drie zaken, zonder aanvullende verzekeringen, niet verzekerd. Daarnaast is een werkgever verplicht om pensioen te sparen voor jou. Ook dat is niet van toepassing op zzp’ers. Als je je tarief bepaalt, moet je dus ook rekening te houden met je eigen pensioenopbouw. En deze dus meenemen in de berekening van je tarief.

Opslag

Als zzp’er loop je meer risico loopt, heb minder sociale zekerheden en maak je meer kosten maakt dan medewerkers in loondienst. Daarom kun je, bovenop het inkomen van de zorgmedewerker in loondienst, een opslag toepassen voor het ondernemerschap. In die opslag zit onder meer een compensatie voor het risico van verzuim, kun je je arbeidsongeschiktheid verzekeren en kun je iets met je pensioen doen. Maar ook kun je wat aanvullende kosten dekken die normaal gesproken bij een werkgever zouden liggen en kun je een buffer opbouwen voor als je een keer geen opdrachten hebt. De opslag die we hanteren voor deze risico’s, is 40%. In ons rekenvoorbeeld is dat dan € 40.000 + 40% = € 56.000. Nu weten we dus onze benodigde jaaromzet.

Facturabele uren

Maar hoeveel uren in de week werk je eigenlijk? In loondienst word je voor bijna ieder uur betaald. Maar als ondernemer heb je ook uren in je werkweek zitten waarin je niet ‘facturabel’ bent; uren waarvoor je geen factuur kan sturen. Denk aan activiteiten als administratie voor jouw onderneming, de Wkkgz-eisen op orde houden, bijscholing, congresdeelname of acquisitie van nieuwe opdrachten. Van die 36 uur in een dienstverband van jouw collega-verpleegkundige, kun jij er met dezelfde werkweek minder dan 36 ‘facturabel’ werken. Laten we gemakshalve stellen dat je ruim 10% van de tijd (4 uur) aan niet-facturabele activiteiten besteedt. Dan moet het geld dus in 32 uur per week worden verdiend.

Facturabele weken

Alhoewel het zelfstandig ondernemen in de zorg geweldig is, blijft vakantie op zijn tijd ook prettig en noodzakelijk. Onder de CAO heeft de verpleegkundige in een dienstverband, met compensatie dagen erbij, ongeveer 8 weken vrij per jaar. Als we de omslag maken naar ondernemen, heb je dus 52 weken minus 8 weken = 44 facturabele / werkzame weken in een jaar zitten. We weten daarmee dus in hoeveel weken (44) en in hoeveel uur per week (32) die € 56.000 verdiend moet worden.

Tarief

Voor ons rekenvoorbeeld betekent dit het volgende:

  • Omzet per week: € 56.000 : 44 = € 1.270
  • Uurtarief: € 1.270 : 32 = € 40 per uur

De berekening laat dus zien dat € 40 per uur, voor een verpleegkundige met tien jaar ervaring, een redelijk tarief is voor een zzp’er. Of jij het daarmee eens bent, laten we uiteraard aan jezelf over. Er zijn verpleegkundigen die een hoger uurtarief hanteren en er zijn zzp’ers die voor een lager tarief aan de slag gaan. Zoals gezegd… het is dit aan de ondernemer zelf om het tarief te vast te stellen.

Netto

Laten we nog eens kijken naar ons rekenvoorbeeld… Wat houd je netto onder aan de streep over als zzp’er? De belastingdruk op een eenmanszaak is een stuk minder dan bij jouw collega in een dienstverband het geval is. Via de tool van Berekenhet kun je dit eenvoudig uitrekenen. In dit rekenvoorbeeld maken we € 500 aan kosten per maand en geven we dus zo’n 10% van de € 56.000 omzet uit aan kosten. Er is een aantal belastingkortingen van toepassing die niet gelden voor medewerkers in loondienst. Hiervoor moet je wel voldoen aan een aantal eisen. De kortingen zijn alleen van toepassing als je in alle opzichten voldoet aan de eisen voor het IB-ondernemerschap. Voldoe je daaraan, dan heb je recht op die kortingen. 

Volgens ons rekenvoorbeeld houdt de zzp’er dus per maand netto € 3.404 netto over bij 32 uur facturabel werken met een uurtarief van € 40 per uur.

De KvK heeft een rekentool ontwikkeld waarin je je jouw uurtarief kunt berekenen op basis van een gewenst netto inkomen. Let op: de berekening geeft een indicatie.

Video: Tips om een goed uurtarief te bepalen

In onderstaande korte video wordt alles nog eens eenvoudig uitgelegd.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket