Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de zzp’er

Laatste update 16 juni 2023 om 13:51

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel is het helpen van burgers zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. En zo blijven ze onderdeel van de maatschappij. Wat moet je weten om vanuit deze geldstroom zorg te kunnen verlenen als zzp’er?

In iedere gemeente gelden andere regels

De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van de uitvoering van de Wmo. Iedere gemeente bepaalt zelf hoe Wmo wordt uitgevoerd; wat wordt wel en niet aangeboden en wanneer kom je voor een voorziening in aanmerking? De gemeente bepaalt ook de eisen die zij stelt aan de zorgverleners die zorg verlenen op basis van de Wmo. Dit betekent dus dat er per gemeente verschillen zijn in de uitvoering van de Wmo.

Zorg in natura of pgb

Inwoners die ondersteuning nodig hebben in verband met onvoldoende zelfredzaamheid kunnen een maatwerkvoorziening aanvragen bij het Wmo-loket van hun gemeente. Na een gesprek beslist de gemeente welke zorg zij verstrekt en wanneer de zorg start. De cliënt kiest in overleg met de gemeente voor het ontvangen van zorg in natura of zorg via een pgb.

Wil jij zorg in natura leveren voor de gemeente? Dan moet je een contract aangaan. Er zijn gemeentes die rechtstreeks contracteren met zzp’ers. Iedere gemeente zelf mag bepalen op welke manier zij een Wmo-zorgaanbieder contracteert. Ben je van plan om via een gemeente Wmo-zorg te verlenen? Dan is het belangrijk dat je op de website van de bewuste gemeente bekijkt hoe het daar is geregeld. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de gemeente om navraag te doen.

Wil jij zorg aan pgb-clienten verlenen? Dan heb je in beginsel niets met de gemeente te maken; je contracteert dan rechtstreeks met de cliënt. Die krijgt zijn budget weer toegekend door de gemeente. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de instelling die de PGB-gelden beheert en uitbetaalt.

Klachtenregeling

Als lid van SoloPartners heb je de klachtenregeling op orde volgens de eisen van de Wmo. Ook hier is het uitgangspunt dat de cliënt laagdrempelig zijn onvrede kan uiten door een gesprek met een onafhankelijk persoon.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Krijg je te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan ben je als zelfstandige in de zorg verplicht te werken met een meldcode. Hoe je tot een meldcode komt lees je op de website van de Rijksoverheid. Je vindt hier ook kaders terug om tot een meldcode te komen. In deze meldcode omschrijf je stapsgewijs hoe je met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling omgaat.

Meldplicht calamiteiten en geweld

Mocht je een calamiteit ervaren dan ben je verplicht om dit te melden bij de toezichthoudende ambtenaar van de gemeente. Zoek van tevoren op wat er voor jou geldt. Deze taak kan namelijk per gemeente elders zijn ondergebracht.

Onder calamiteit verstaat de Wmo ‘een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van een voorziening en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor, of de dood van, de cliënt heeft geleid’.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Een VOG is niet verplicht vanuit de Wmo. Toch kan een gemeente deze aanvullend ‘vereist’ stellen, zoals andere opdrachtgevers dit ook kunnen doen. Het kan dus zijn dat een gemeente alsnog eist dat je een VOG overlegt.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket