De vier onderdelen van de Wkkgz

Laatste update 3 juli 2023 om 15:09

De aankomende periode gaan wij alvast in op de specifieke onderdelen van de Wkkgz die gaan gelden voor zzp’ers in de zorg. Vandaag bespreken we de vier onderwerpen waar je in totaliteit aan moet voldoen als zzp’er in de zorg.

Of je nu werkt in de operatiekamer van een ziekenhuis, een avonddienst vervult in een verpleeghuis, een alternatieve geneeswijze biedt of eigen PGB cliënten hebt; de nieuwe kwaliteitswet Wkkgz is op jou van toepassing.

De aankomende jaren zullen naar onze mening in het teken staan van de professionalisering van de zzp’er in de zorg. Hoe je die professionalisering aanpakt nemen we met je door in een serie artikelen die ingaan op de verplichtingen binnen de Wkkgz.

Wkkgz eisen: vier onderdelen van de wet

Vandaag: de vier onderdelen die van belang zijn als je aan de slag gaat met de Wkkgz.

1. Werken met een kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem staat voor een opzet in jouw onderneming die op een ‘systemische’ wijze een aantal dingen op orde heeft. Veel zorgverleners denken hierbij gelijk aan een HKZ-achtige papierwinkel die tot allerlei nutteloze verplichtingen leidt, maar dat wordt hier niet mee bedoeld.

Een systematische manier van werken die tot kwaliteit leidt, kun je op een eigen manier vorm geven. Wat van belang is, is dat je kunt aantonen dat je bezig bent met kwaliteit en begrijpt welke onderdelen daaronder vallen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zou daar vragen over kunnen stellen. Daarnaast is het ook een verkoopargument richting cliënten / patiënten / zorgverzekeraars / gemeenten / zorgorganisaties et cetera dat je actief bezig bent met kwaliteit.

De aankomende periode lees je bij Solopartners meer over wat je binnen je kwaliteitssysteem georganiseerd moet hebben.

2. Goed omgaan met klachten

Een klacht is niets meer dan een uiting van onvrede over de wijze waarop zorg verleend is. Je kan het bekijken als het niet behalen van verwachtingen. Het is belangrijk dat je hier op een volwassen wijze mee omgaat.

Klachten worden vanuit zorgwetgeving niet gezien als zwart op wit beschrijvingen van verwijtbare fouten, maar als kansen om in het vervolg teleurstellingen of schade te vermijden. Het is hierbij natuurlijk wel van belang dat je deze klachten serieus neemt.

De wetgever heeft op dat punt een nieuwe eis gesteld. Iedere zorgaanbieder (dus ook zzp’ers) dient te beschikken over een klachtenfunctionaris en een aansluiting op een Geschilleninstantie.

Bij SoloPartners heb je automatisch beide zaken op orde, maar daar stopt het niet bij. Laten zien dat je van je fouten leert, ze goed registreren en een lerende houding aannemen zijn van groot belang. Ook hier gaan we nader op in de aankomende tijd.

3. Leren van incidenten

Waar een klacht vooral een wijze is waarop de cliënt zich uit bij ongenoegen, zijn er uiteraard ook situaties die niet altijd tot een klacht leiden, maar die wel een leerproces zouden kunnen voeden. Kleine fouten die je maakt en die in het vervolg voorkomen zouden moeten worden. Of grote fouten die mogelijk tot grotere consequenties zouden kunnen leiden.

De wettelijke definitie van een incident is: ‘een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog zou kunnen leiden tot schade bij de cliënt’. Je moet niet alleen in actie komen bij een klacht. De wetgever verwacht ook dat je dit doet als er zich een incident voltrekt.

Open zijn over de fouten die je maakt, het bespreekbaar maken van de consequenties en het volgens de wet registreren ervan zijn hierbij van belang. Wordt vervolgd.

4. Voldoen aan overige wettelijke verplichtingen

Los van het kwaliteitssysteem, het ontvangen van een klacht of het omgaan met incidenten, zijn er ook nog een aantal losse zaken waar je als zzp’er aan moet voldoen.

Zo dien je in sommige gevallen verplicht over een Verklaring Omtrent Gedrag te beschikken, is het van belang dat je onderzoek doet met wie je samenwerkt, dien je op een juiste wijze om te gaan met geweld binnen de zorgrelatie, behoor je objectieve informatie aan de cliënt te verstrekken en ben je formeel gehouden aan het plegen van goed onderhoud aan medische apparatuur. Wat dit in detail voor jou betekent stellen we ook aan de orde de aankomende maanden.

Je staat er niet alleen voor

SoloPartners is jouw partner om de Wkkgz eisen verder uit te werken. We hebben de uitgangspunten van de Wkkgz ter hand genomen en vertalen deze binnen de online omgeving van SoloPartners. De leden die kwaliteitslid zijn kunnen hier gebruik van maken. Dit doen wij voor onze kwaliteitsleden >>

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket