Basispakket: een uitstekende klachtenregeling

Als zzp’er in de zorg ben je in veel gevallen verplicht om in het bezit te zijn van een klachtenregeling. Met een lidmaatschap bij SoloPartners heb je de klachtenregeling op orde volgens de eisen van de:

– Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Jeugdwet
– Wet zorg en dwang (Wzd)
– Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

In deze klachtenregeling is opgenomen dat je de beschikking hebt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en bent aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Als jij dit niet op orde hebt, dan kan het zo zijn dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd jou een schadevergoeding laat betalen. Die kan zelfs oplopen tot €25.000.

Voor €75,- per jaar heb je deze eis op orde volgens bovenstaande wetgeving. Je betaalt eenmalig €20,- inschrijfkosten. Onze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een ruime ervaring. Je betaalt bij ons geen eigen bijdrage voor het behandelen van een klacht, klachten worden dus gratis afgehandeld. Als de procedure via de geschilleninstantie gaat, betaalt jouw cliënt daarvoor €50,-. Deze krijgt de cliënt weer terug als de cliënt in het gelijk wordt gesteld. Als ondernemer is het belangrijk om een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering te hebben.

Kwaliteitspakket: méér dan alleen een klachtenregeling

Het kwaliteitspakket bevat net als het basispakket een uitstekende klachtenregeling geheel op orde volgens de eisen van de:

– Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Jeugdwet
– Wet zorg en dwang (Wzd)
– Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)

Cliëntendossier
Een onderdeel van het kwaliteitssysteem is het cliëntendossier. Je moet kunnen aantonen dat jij goede zorg verleent, en dat kwaliteit dus geen toeval is. In ons pakket zit een downloadbaar cliëntendossier, dit kun je ook zelf samenstellen.

Model zorgovereenkomsten
Zonder overeenkomst geen zorg. Wij bieden drie modellen van zorgovereenkomsten aan gericht op de verschillende soorten relaties tussen jou en de opdrachtgever. In deze modellen worden de specifieke omstandigheden van jouw opdracht beschreven. Het pakket bevat een model behandelovereenkomst, een model overeenkomst van opdracht en een model samenwerkingsovereenkomst.

Medicatiebeleid
Het medicatiebeleid is iets anders dan een medicatieprotocol. Het medicatiebeleid gaat namelijk in op de wijze waarop jij als zorgaanbieder omgaat met medicatieverstrekking.

Incident melden
Incidenten en klachten dien je te melden, volgens de Wkkgz. Ook dit onderdeel is, net als de klachtenregeling, maar een onderdeel van de Wkkgz. In dit pakket heb je tevens de mogelijkheid om deze meldingen te maken en te bewaren.

VOG
Zonder een VOG is het bijna niet mogelijk om in de zorg te werken. Daarom bieden we jou elk lidmaatschapsjaar de mogelijkheid om gratis een VOG aan te vragen. Deze VOG kun je ook aanvragen in jouw online omgeving.

Sterke belangenbehartiger
Als dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg behartigen wij jouw belangen. Wij zijn er om jou te ondersteunen, thuis, op de werkvloer, bij zorgverzekeraars en in Den Haag.

Privacyverklaring
Om jou als ondernemer te ondersteunen bieden wij jou een model privacyverklaring aan, lees hem goed door en pas hem naar jouw situatie aan. Zo voldoe jij ook aan deze eis van de AVG.

Mijn Vilans Protocollen
Mijn Vilans Protocollen bieden één norm voor maar liefst 500 voorbehouden, risicovolle en overige zorg handelingen. Deze zijn gebaseerd op landelijke ervaringen en richtlijnen. De protocollen zijn altijd toegankelijk en up-to-date. Eenduidig werken wordt zo gemakkelijker en je kunt er hierdoor ook zeker van zijn dat je de kwaliteit kunt borgen. Om gebruik te kunnen maken van de Mijn Vilans Protocollen krijg je bij Vilans een eigen digitale omgeving.

Eigen digitale omgeving
Als kwaliteitslid heb je beschikking over een eigen digitale omgeving. Hierin kun je je portfolio vullen met belangrijke documenten zoals legitimatie, CV, diploma’s, BIG-registratie, Kamer van Koophandel kopie, VOG, verzekeringen, certificaten en AGB-Code(s). Deze kun je dan ook weer als pdf downloaden. Zo heb je ze altijd bij de hand en kun je jezelf gemakkelijk presenteren bij nieuwe cliënten of opdrachtgevers. Verder kun je via je digitale omgeving van SoloPartners ook meteen een klacht, incident of datalek registreren. Er is ook een overzicht met de registraties die je reeds gedaan hebt.

Eisen op orde
Het kwaliteitspakket helpt jou om te voldoen aan de eisen die de wet aan jou als zzp’er in de zorg stelt. Je kunt al voldoen aan bovenstaande eisen voor €160,- per jaar. Je betaalt geen inschrijfkosten.

Kwaliteitspakket
+ Een model behandelovereenkomst
+ Een modelovereenkomst van opdracht
+ Modelsamenwerkingsovereenkomst
+ Een model algemene voorwaarden
+ Een eigen digitale omgeving
+ Een model privacyverklaring
+ Model medicatiebeleid
+ Elk lidmaatschapsjaar gratis VOG (bespaar € 33,85 per jaar)
+ Vilans Protocollen (bespaar € 30,00 per jaar)
+ Eigen online portfolio
+ Klachten registreren en melden
+ Incidenten registreren en melden
+ Datalekken registreren en melden
– Geen inschrijfkosten (bespaar € 20,00)

Basispakket
+ Klachtenregeling op orde volgens: Wkkgz, Wzd, WMO, Wvggz en de Jeugdwet.
+ Aansluiting bij dé brancheorganisatie
+ Certificaat van lidmaatschap

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket