Pakketten voor de zzp’er in de zorg

Wat houden onze lidmaatschappen in?

SoloPartners kent 2 lidmaatschapspakketten. Deze lidmaatschappen dekken voor een groot deel de behoeften van onze leden. Maar we groeien hard en zijn dan ook continue op zoek naar nuttige uitbreidingen van onze pakketten.

Wat deze lidmaatschapspakketten inhouden, lees je op deze pagina. Mocht je voor een basis- of kwaliteitspakket kiezen, hoef je alleen maar op de buttons te klikken. Je wordt dan meteen doorgestuurd naar de aanmeldingspagina.

Basispakket: een uitstekende klachtenregeling

De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vereist dat jij als zelfstandige zorgverlener beschikt over een klachtenregeling.  In deze klachtenregeling is opgenomen dat je de beschikking hebt over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en bent aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
Indien je de klachtenregeling niet op orde hebt zoals de Wkkgz eist riskeer je zelfs een boete.

Met ons basislidmaatschap voldoe je aan de eis die de Wkkgz stelt met betrekking tot de klachtenregeling. De kosten voor ons basispakket bedragen jaarlijks €75,- en eenmalig betaal je €20,- administratiekosten.
Onze klachtenfunctionarissen zijn zeer ervaren en rechtvaardig. Daarnaast hoef je geen eigen bijdrage per klacht te betalen. Gaat de procedure via de geschilleninstantie? Dan kost het de cliënt € 50,-. Echter als de cliënt in het gelijk wordt gesteld , dan krijg hij/zij dit bedrag terug. Wij adviseren jou om in ieder geval een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering en een rechtsbijstandsverzekering af te sluiten.

Kortom, met ons basislidmaatschapspakket beschik je in één klap over een rechtsgeldige klachtenregeling.

Meer informatie

Kwaliteitspakket: veel meer dan een klachtenregeling

Binnen onze lidmaatschappen gaat het kwaliteitspakket verder. Natuurlijk zitten de onafhankelijke klachtenfunctionarissen en de erkende geschilleninstantie uit het basispakket in het kwaliteitspakket inbegrepen. De kosten voor dit pakket zijn jaarlijks €160,-.
Daarnaast hebben we een aantal veelgevraagde diensten opgenomen in dit pakket, deze lees je hieronder terug.

Zorgdossier

Het is belangrijk dat jij kunt aantonen dat je goede zorg verleent, en dat kwaliteit geen toeval is. Om dit aan te kunnen tonen dien je een kwaliteitssysteem in te richten. Het zorgdossier is hier een onderdeel van.

Model zorgovereenkomst

In de zorgovereenkomst worden de specifieke omstandigheden van jouw opdracht beschreven. Deze gaan samen met de algemene voorwaarden.

Medicatiebeleid

Het medicatiebeleid is iets anders dan een medicatieprotocol en gaat in op de wijze waarop jij als zorgaanbieder omgaat met medicatieverstrekking.

Incident melden

Incidenten en klachten dien je te melden, indien je aan de Wkkgz moet voldoen. Ook dit onderdeel is, net als de klachtenregeling, maar een onderdeel van de Wkkgz. Het kwaliteitspakket geeft je de mogelijkheid om deze meldingen te maken en te bewaren.

VOG

Zonder een VOG is het bijna niet mogelijk om in de zorg te werken. Daarom bieden we jou jaarlijks de mogelijkheid om gratis een VOG aan te vragen. Uiteraard ligt het aan jouw verleden of je hem ook krijgt.

Model algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden beschrijf je welke voorwaarden jij altijd opneemt tijdens de opdrachten die je doet. Deze gaan samen met de zorgovereenkomst.

Erkende klachtenregeling

Een van de vele eisen van de Wkkgz is dat je een klachtenregeling dient te hebben. Als lid van ons kwaliteitspakket heb je deze eis op orde!

Sterke belangenbehartiger

Als dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg behartigen wij jouw belangen. Wij zijn er om jou te ondersteunen, thuis, op de werkvloer, bij zorgverzekeraars en in Den Haag.

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 ben je verplicht te voldoen aan de AVG. Om jou als ondernemer te ondersteunen bieden wij jou alvast de privacyverklaring aan.

Vilans KICK-protocollen

De Vilans KICK-protocollen bieden één norm voor maar liefst 500 voorbehouden, risicovolle en overige zorghandelingen. Deze zijn gebaseerd op landelijke ervaringen en richtlijnen. De protocollen zijn altijd toegankelijk en up-to-date. Eenduidig werken wordt zo gemakkelijker en je kunt er hierdoor zeker van zijn dat je de kwaliteit kunt borgen.

Eigen digitale omgeving

Als kwaliteitslid krijg je de beschikking over een eigen digitale omgeving. Hierin kan je je portfolio vullen met belangrijke documenten zoals legitimatie, CV, diploma’s, BIG-registratie, Kamer van Koophandel kopie, VOG, verzekeringen, certificaten en AGB-Code(s).
Deze kan je dan ook weer als pdf downloaden. Zo heb je ze altijd bij de hand en kun je jezelf gemakkelijk presenteren bij nieuwe cliënten of

opdrachtgevers!
Om gebruik te kunnen maken van de Vilans KICK protocollen krijg je via hen een eigen digitale omgeving.
Verder kan je via je digitale omgeving van SoloPartners meteen een klacht, incident of datalek registreren. Er is ook een overzicht met de meldingen die je reeds gedaan hebt.

Kortom, een heel uitgebreid aanbod voor een zeer scherpe prijs!

Lid worden