Wat deden wij in maart 2024?

Wat deden we in maart

Bericht geplaatst 29 maart 2024 om 13:55

Als brancheorganisatie behartigen we jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier iedere maand over.

We hebben bij SoloPartners niet stilgezeten. We hebben gesprekken gevoerd met vele zzp’ers; niet alleen tijdens de zogenaamde ‘koffiemomenten’ maar ook bij bijeenkomsten. Daarnaast is uitgebreid gesproken met diverse partijen uit het werkveld. Maar dit is slechts een kleine greep uit onze werkzaamheden in maart…

Live met Loe

Deze maand hadden zzp’ers tweemaal de gelegenheid om het webinar ‘Live met Loe’ bij te wonen. Ook nu werd stilgestaan bij de actuele ontwikkelingen rondom het zzp-schap in de zorg.

Op 6 maart werd daarnaast ingegaan op het combineren van loondienst en zelfstandig ondernemerschap; waarmee moet je daarbij rekening houden. Verder kwamen de verschillende tools in het kwaliteitspakket van SoloPartners aan de orde en was er ruime gelegenheid om vragen te stellen.

Op 20 maart werd nader ingegaan op een viertal wetten waarmee je als zelfstandig zorgprofessional te maken hebt. En waaruit verplichtingen voortvloeien voor jou als zzp’er in de zorg. Daarnaast was er aandacht voor het verschil tussen het basis- en het kwaliteitspakket van SoloPartners.

Masterclass

Op 7 maart waren Thomas en Loe al vroeg op weg naar de Masterclass in Heerhugowaard. Dankzij een paar zeer ervaren zzp’ers was de intervisiesessie, voorafgaand aan de Masterclass, er een volgens het boekje.

De Masterclass zelf was erg interactief en wederom hoog gewaardeerd. Dit keer was er gelegenheid voor een lunch. Dit bood een prima gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.

Voor zowel beginnende als ervaren zzp’ers is de masterclass interessant. Actuele ontwikkelingen worden uitgebreid besproken. En er is veel ruimte voor het stellen van vragen. Zien we jou ook een keer? Kijk in de agenda voor een Masterclass bij jou in de buurt.

KVK

Op 11 maart spraken we met de KVK over de ontwikkelingen rondom zzp’ers in de zorg. En over aan welke informatie startende zzp’ers in de zorg behoefte hebben. De whitepaper van SoloPartners bevat zo ongeveer alle informatie die een zzp’er in de zorg nodig heeft. Maar ook de KVK beschikt over heel veel informatie; met name over ondernemerschap en de eisen waaraan je moet voldoen. Door onze afstemmingsgesprekken waarborgen we dat zzp’ers dezelfde informatie krijgen; ongeacht of zij bij SoloPartners of KVK aankloppen. En dat is een geruststellend idee.

Geïnteresseerd in onze whitepaper? Vraag de whitepaper gratis aan. Ben je lid van SoloPartners? Download de whitepaper dan in jouw persoonlijke MijnSolo-omgeving.

TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt in Zorg en welzijn)

Medio maart vergaderde de kerngroep vast-flex, onderdeel van het TAZ-programma. Het fiscaal kader voor de zorg wil maar niet van de grond komen. Daardoor was er inhoudelijk niet al te veel te bespreken. Onze inschatting is dat, zolang daar geen duidelijkheid over is, er ook niet veel zal gebeuren.

WZD Inspiratiedag

In Omnisport in Apeldoorn vond op 12 maart de Inspiratiedag zorg en dwang plaats. Deze dag werd georganiseerd door SoloPartners samen met BVKZ, FLZ en Zorgthuisnl. Het inhoudelijke programma werd verzorgd door Vilans.

Ruim 60 aanwezigen werden meegenomen aan de hand van praktische voorbeelden waarbij de Wet zorg en dwang (Wzd) van toepassing is. En hoe daarmee moet worden omgegaan.

We kijken terug op een zeer geslaagde dag en een goede samenwerking met de andere brancheorganisaties. Voor herhaling vatbaar!

Lees hier het artikel dat wij schreven over de Inspiratiedag. Of bekijk het video-verslag van deze dag.

Meedenkgesprek

Op 13 maart had Loe een meedenkgesprek met een net gestarte zzp’er in de zorg. In een prettig online gesprek werden al haar vragen beantwoord en kon zij verder met het vormgeven van haar onderneming. Wij wensen haar veel succes!

DNZB / GTS Zorg

In maart hebben we weer bijgepraat met een tweetal bemiddelingsbureaus; op 18 maart met DNZB in Maassluis en op 26 maart telefonisch met GTS Zorg uit Nijmegen. De actuele ontwikkelingen rondom zzp’ers in de zorg werden uitgebreid besproken. Daarnaast spraken we over de gevolgen daarvan voor zzp’ers en bemiddelingsbureaus. En hoe bemiddelingsbureaus daar zo goed mogelijk mee kunnen omgaan. SoloPartners beschikt over expertise over het zzp-schap voor alle partijen in de keten. Neem gerust contact met ons op met vragen of voor inspiratie.

ACM

Op 25 maart spraken we met de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Aanleiding waren meldingen van zzp’ers over situaties waarin sprake zou kunnen zijn van concurrentiebeperking. In dat gesprek bleek opnieuw dat er niet snel sprake is van een situatie van verboden beperkingen. In z’n algemeenheid geldt dat er, zolang er nog voldoende alternatieven voorhanden zijn, niet snel sprake is van verboden beperkingen. Je hebt als zzp’er weinig mogelijkheden om daar, met succes, tegenop te treden.

Overleg brancheverenigingen

Op 27 maart vond het periode-overleg met FLZ, BVKZ en SPOT plaats. Er was veel aandacht voor de aanpassingen aan de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) waarover de politiek vergaderde. Dit raakt zzp’ers niet direct. Maar voor kleinschalige zorgaanbieders is het wel heel belangrijk dat de administratieve lasten en kosten die volgen uit de huidige Wtza niet verder oplopen. Er is meer politieke lobby nodig om dit besef beter te laten doordringen.

Daarnaast is gesproken over de gevolgen van de cliëntprofielen in de wijkverpleging voor indicerend wijkverpleegkundigen. En over de beste manier voor kleine zorgaanbieders om zzp’ers te kunnen inzetten.

Regelmatige afstemming is nuttig om lopende ontwikkelingen te bespreken. En om te bekijken op welke onderwerpen we kunnen samenwerken. Op die manier kunnen we de standpunten namens een zo groot mogelijke achterban naar buiten brengen.

AZW Clubhuisbijeenkomst

Eind van de maand was er een Clubhuisbijeenkomst van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) in Utrecht. Onderwerp was de arbeidsmarkt in de zorg in 2033. Aan de hand van zo concreet mogelijke data werden er prognoses voor dat jaar gepresenteerd. Als er niets wordt gedaan, bedraagt het verwachte tekort aan arbeidskrachten in de zorg in dat jaar 232.000 zorgverleners; een gigantisch aantal.

Gelukkig was er ook aandacht voor een aantal oplossingsscenario’s. Hiermee kan enerzijds de zorgvraag worden verminderd. Anderzijds kan de uitstroom worden verminderd en de instroom vergroot.

Kunnen alle scenario’s met succes worden geïmplementeerd? Dan is de verwachting dat het verwachte tekort aanzienlijk kan worden verminderd. We wachten vol spanning af.

Bright Pensioen en SharePeople

Op Goede Vrijdag spraken we met de oprichters van Bright Pensioen en SharePeople. Beiden zijn lid van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). Het gesprek was onder meer bedoeld om nader kennis te maken en informatie over de organisaties te delen.

Bright Pensioen en SharePeople hebben producten om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid op te vangen of pensioen op te bouwen. Daarnaast houden zij zich bezig met belangenbehartiging voor zzp’ers op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid. Door de kennis en expertise op die terreinen, zijn zij een interessante gesprekspartner voor SoloPartners. En is het goed dat wij kunnen samenwerken binnen VZN.

Dat was het weer voor deze maand. Op naar april waarin weer met diverse partijen overleg plaatsvindt over jullie; zzp’ers in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket