Wat deden wij in mei?

brancheorganisatie

Bericht geplaatst 5 juni 2023 om 18:40

Jullie kennen natuurlijk allemaal onze klantenservice en de informatie op onze website waarmee we jullie helpen met jullie ondernemerschap en het leveren van kwalitatief goede zorg. SoloPartners doet echter meer. Zo organiseren wij ledenbijeenkomsten waarin we jullie informeren over het zzp-schap in de zorg. Als brancheorganisatie behartigen we ook jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier iedere maand over.

Mei verloopt altijd wat rommelig met alle bijzondere dagen zoals Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren. Maar er was toch ook weer genoeg te doen…

Regeling zorgmedewerkers long-COVID

Op 4 mei hebben wij overlegd met medewerkers van het RIVM over de aangekondigde compensatieregeling voor zorgmedewerkers met long-COVID. Die regeling staat namelijk ook open voor zzp’ers die in de periode maart t/m juli 2020 corona hebben opgelopen en als gevolg daarvan nu nog steeds arbeidsongeschikt zijn.

Dat de regeling ook open staat voor zzp’ers is natuurlijk goed. Ervoor zorgen dat zzp’ers die in aanmerking komen ook daadwerkelijk compensatie ontvangen, is echter nogal ingewikkeld. ZZP’ers hebben immers geen bedrijfsarts die beoordeelt of, en in welke mate, er sprake is van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is het de vraag op welk moment, en door wie, is beslist dat sprake is van long-COVID. Als dat nog niet is gebeurd, is de vraag hoe je dat bewijs alsnog kan leveren.

Wij hebben met het RIVM over deze kwesties van gedachten gewisseld en mogelijke oplossingen geopperd. Het is nu afwachten hoe een en ander wordt uitgewerkt. Het plan is dat iedereen die in aanmerking komt uiteindelijk een eenmalige uitkering ontvangt van € 15.000,-.

NZO

Op 9 mei waren we in de Malietoren Den Haag voor een bijeenkomst van het Netwerk Zelfstandig Ondernemers. Met vertegenwoordigers van andere zzp-brancheorganisaties spraken we over de kabinetsplannen met betrekking tot de verplichte arbeidsongeschiktsverzekering (AOV) en het aanpakken van schijnzelfstandigheid.

Een groot deel van de bijeenkomst is besteed aan hoe, vanuit het netwerk, zo goed mogelijk de publiciteit kan worden gezocht. En hoe we zo effectief mogelijk de lobby voeren met betrekking tot de voor ons belangrijke punten. Daarvoor werken we samen met de andere organisaties in de Malietoren, VNO-NCW en MKB-Nederland.

Juist omdat er nu politiek veel gebeurt met betrekking tot zzp’ers is het extra belangrijk om onze standpunten maximaal onder de aandacht te brengen. De bijeenkomst was dan ook bijzonder nuttig en kwam precies op het juiste moment.

Ledenbijeenkomst

Op dezelfde dag dat Loe namens SoloPartners aanwezig was bij het NZO, was relatiemanager Benthe in Amsterdam voor een ledenbijeenkomst. Voorafgaand aan de bijeenkomst kon weer gebruik worden gemaakt van de intervisiemogelijkheid. Daarna heeft Benthe de aanwezige zzp’ers bijgepraat over ondernemerschap in de zorg en het belang van het hebben van en werken met het kwaliteitssysteem op basis van de Wkkgz.

Het was een levendige bijeenkomst met veel vragen van de deelnemers. Daaruit ontstonden dan weer gesprekken waarin ervaringen en informatie werden gedeeld. Zo zijn niet alleen de deelnemers aan de bijeenkomst maar ook wij weer wat wijzer geworden.

VGZ Zorgkantoor

Op 10 mei was SoloPartners uitgenodigd door VGZ Zorgkantoor om met medewerkers van het zorgkantoor, bestuurders van zorginstellingen én zzp’ers te praten over de voor- en nadelen van zzp’ers in de zorg. SoloPartners-lid Roy Kiekebosch wist heel goed de meerwaarde van een zzp’er voor je organisatie over te brengen.

Opvallend was dat de meeste aanwezigen positief staan tegenover de inzet van zorg-zzp’ers en zzp’ers niet als een probleem zien. Het tekort aan personeel wordt wel door iedereen gezien als een probleem. Voor SoloPartners is de meest voor de hand liggende oplossing: ‘gaan praten met én luisteren naar je medewerkers’. Men begreep dat daar de oplossing ligt, maar er is toch veel weerstand om er daadwerkelijk mee te beginnen. En waar de bereidheid om te veranderen er wel is, worstelt men vaak met de vraag ‘hoe dat dan moet worden aangepakt’.

Duidelijk was dat we er als sector nog lang niet zijn en we ook nog lang niet allemaal werken aan een oplossing. Wel was het wel fijn om te merken dat de mening over zzp’ers overwegend positief was. De vooroordelen die in de media vaak worden geuit, werden eigenlijk niet gedeeld.

IZA/TAZ

Op 11 en 30 mei hebben we onze bijdrage geleverd aan het TAZ-traject van VWS. Op 11 mei ging het over de subsidieregeling die ervoor moet zorgen dat organisaties plannen voor innovatie kunnen uitvoeren. En dat medewerkers worden geschoold om met die innovaties te werken. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Er is namelijk al een aantal regelingen die scholing en begeleiding in de zorg financieren. Deels moeten die opgaan in de nieuwe regeling. Maar deels moeten ze ook blijven bestaan om de instroom van nieuwe medewerkers in de zorg op peil te houden. Onderwerp van gesprek is hoe we die regelingen met elkaar in balans kunnen brengen. Daarnaast besteden we aandacht aan de betaalbaarheid van innovaties op lange termijn en het opleiden van medewerkers. Op  grond van Europese regelgeving mag een subsidie namelijk maar voor maximaal vijf jaar worden verstrekt.

Op 30 mei bespraken we de verder uitgewerkte opzet van de bewustwordingscampagne. En pasten we deze aan. Zowel opdrachtgevers/werkgevers als zzp’ers worden door die campagne geïnformeerd over wat het inhoudt om als, of met, een zzp’er te werken. Daarnaast besteedt de campagne aandacht aan het werven en behouden van vaste medewerkers. Het onderwerp schijnzelfstandigheid/ondernemerschap speelt niet alleen bij zzp’ers in de zorg. Daarom zijn bij dit onderdeel van de campagne ook andere ministeries betrokken om een zo groot mogelijke groep te bereiken.

PREM Wijkverpleging

Zorgverleners in de wijkverpleging, ook zzp’ers, zijn verplicht om ten minste eenmaal per jaar bij hun cliënten navraag te doen naar hun ervaringen met de zorgverlening. Ontvang je meer dan 25 reacties van je cliënten? Dan moet je die doorsturen naar MediQuest. Zij nemen de resultaten mee in een analyse over de kwaliteit van de wijkverpleging.

Over zzp’ers in de zorg is weinig bekend; hoeveel cliënten hebben zij jaarlijks? sturen zij die cliënten de PREM-vragenlijst? hoeveel cliënten vullen die ook daadwerkelijk in? hoeveel vragenlijsten worden er vervolgens doorgestuurd naar MediQuest? Op 15 mei vond een overleg plaats tussen SoloPartners en het Zorginstituut om te kijken of we met betrekking tot deze vragen wat meer duidelijkheid kunnen krijgen.

Afgesproken is dat SoloPartners gaat analyseren hoeveel zzp’ers resultaten hebben aangeleverd. Dit gebeurt aan de hand van de beschikbare openbare data over de ingevulde PREM-lijsten. Aan de hand van die analyse bekijken we in een vervolggesprek of, en welke, maatregelen nodig zijn om het gebruik van PREM-lijsten door zzp’ers te stimuleren. En welke rol SoloPartners daarbij kan spelen. Wordt dus vervolgd…

PGGM & Co

Op 16 mei was SoloPartners aanwezig bij een kennissessie van PGGM & Co over zzp’ers in de zorg. Samen met de Kamer van Koophandel informeerden we de aanwezigen over de stand van zaken over zzp’ers in de zorg. PGGM & Co is onder andere werkzaam voor zorgmedewerkers die onder de pensioenregeling van PFZW vallen. PGGM & CO wilde meer informatie over zzp’ers om beter te kunnen beoordelen wat de invloed is van de toename van het aantal zzp’ers voor de pensioensector. Maar ook of de redenen om te kiezen voor het zzp-schap op termijn gevolgen kan hebben voor de wijze waarop in Nederland voor de oude dag wordt gespaard.

Het was mooi om de nieuwsgierigheid te zien. Maar vooral was het verrassend dat er vanuit de pensioensector aandacht is voor de zzp’er in de zorg. Die zzp’er is eigenlijk geen  belanghebbende omdat hij immers geen pensioen meer opbouwt. Tenzij daar vrijwillig voor is gekozen. Dat PGGM & Co toch geïnformeerd wil worden over die groep is dus interessant. Het was inhoudelijk een goede bijeenkomst waar SoloPartners informatie geleverd heeft over pensioenopbouw en wat daar verder nog bij komt kijken.

DUO

SoloPartners wil een bijdrage leveren aan het voorkomen van fraude in de zorg. Daarom hebben wij op 23 mei overleg gevoerd met DUO over een eenvoudigere manier voor het checken van de juistheid van diploma’s. Die mogelijkheid blijkt er te zijn via een softwareoplossing. Wij zijn nu aan het bekijken hoe we die oplossing kunnen toevoegen aan onze eigen systemen. En hoe we vervolgens daadwerkelijk een rol kunnen spelen bij het controleren van diploma’s. Daarbij bekijken we meteen hoe we het voor onze leden gemakkelijker kunnen maken om die controle te doen én te delen met opdrachtgevers en bemiddelaars.

Congrestival

Het absolute hoogtepunt van de maand mei was natuurlijk ons eigen Congrestival op 31 mei. Zo’n 1.000 zzp’ers in de zorg waren aanwezig om zich te laten informeren over allerlei onderwerpen, om te genieten van het entertainment of om met elkaar bij te praten.

Tijdens en na afloop waren de reacties dan ook alleen maar positief. Als je erbij was, zul je dit ongetwijfeld beamen. Was je er niet? Dan hopen we je te zien op ons volgende congres. Meer lezen over het SoloPartners Congrestifal? Klik hier!

Dat was het weer voor deze maand! Op naar de maand juni waarin weer met diverse partijen overleggen over jullie; de zzp’er in de zorg. Uiteraard doen we hier volgende maand weer verslag van.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket