De meest gestelde vragen over de Wtza:

wtza

Laatste update 12 juli 2022 om 12:46

Op 27 september hield Loe een online vraag- en antwoordsessie over de Wtza. In dit artikel zetten we de meest gestelde vragen nog een keer voor je op een rijtje, met daarbij natuurlijk ook de antwoorden.

Waarom de Wtza?

Met de Wtza wordt een grotere groep zorgaanbieders onder het toezicht van de IGJ geplaatst. Dit wordt noodzakelijk geacht om het bewustzijn over de kwaliteit van zorg te vergroten. Door het bereik van het inspectietoezicht te vergroten is de verwachting dat ook zorgaanbieders die voorheen niet onder inspectietoezicht vielen, meer gaan doen om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. Daarnaast bevat de Wtza regels om de zorg financieel transparanter te maken en wanbestuur bij instellingen en organisaties te voorkomen.

Door de invoering van de meldingsplicht voor zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders ontstaat er een register met daarin alle zorgaanbieders in Nederland. De inspectie zal naar verwachting dit register gaan gebruiken als basis voor het toezicht. Zowel nieuwe als bestaande zorgaanbieders worden gestimuleerd om de kwaliteitscheck te doen. Middels de check kun je snel controleren of de kwaliteit van je zorg op orde is en wat je eventueel nog moet doen om daar te komen.

Wat moet ik voor de Wtza op orde hebben?

Als zzp’er heb je maar één echte verplichting, je moet je gemeld hebben bij het CIBG. Bestaande zorgaanbieders ( gestart voor 1-1-2022) die al bekend zijn bij het CIBG zijn al opgenomen in het register en hoeven zich niet te melden. Zij hebben dus al voldaan aan de ‘meldplicht’ die deze nieuwe wetgeving met zich meebrengt. Wel is het verstandig om in het register te controleren of je daadwerkelijk al bent opgenomen. Meer informatie vind je op https://www.solopartners.nl/wtza/.

Ben je nog niet opgenomen dan heb je als bestaande zorgaanbieder tot 1 juli 2022 de tijd omdat alsnog te doen. Nieuwe zorgaanbieders moeten zich vanaf  januari 2022 direct registreren. Dit doe je via https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/melden.

Kan een bemiddelaar de aanmelding voor jou doen?

Nee, voor de aanmelding heb je een eHerkenning op jouw naam nodig. Omdat de verificatie van de aanmelding verloopt via eHerkenning kan een bemiddelaar of een ander de melding niet doen. 

Als je op 1 januari 2022 in het register van zorgaanbieders staat, moet je je dan ook nog melden bij de inspectie?

Nee, als bestaande zzp’er hoeft dat niet. Als je gestart bent op 1 januari dan dien je je wel te melden.

Wat wordt bedoeld met de jaarverantwoordingsverplichting in de Wtza?

Hiermee wordt bedoeld het jaarlijks openbaar maken van cijfers en informatie over de financiën en organisatie van een zorginstelling. Middels de jaarverantwoording maakt een zorginstelling inzichtelijk dat zij beschikt over een goede bedrijfsvoering en dus zorgvuldig omgaat met publiek geld.

Als zzp’er ben je niet verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen. Let wel op, als je als solistisch werkend zorgverlener je werkzaamheden uitvoert vanuit een BV, ben je wel verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen. De jaarverantwoording vindt plaats via het digitale portaal van het CIBG, het DigiMV 3.0, te vinden op jaarverantwoordingzorg.nl. 

Waar controleert de inspectie op bij aanmelding?

Dat is niet in detail bekend gemaakt. Indien IGJ risico’s  in de zorg vermoed of verwacht, zal actie worden ondernomen. In ieder geval gaat de IGJ op basis van steekproef vragenlijsten versturen aan nieuwe zorgaanbieders, telefonisch contact met hen opnemen of een bezoekafspraak maken. Het is te verwachten dat indien de ingevulde vragenlijst of het telefoongesprek daartoe aanleiding geven, alsnog een bezoek zal worden gepland.  

Ben je verplicht om je voor 1 januari 2022 melden?

Nee, de meldplicht gaat pas in vanaf 1 januari 2022. Wel krijgen nieuwe zorgaanbieders die zich nu al aanmelden wel een uitnodiging om zich te melden, zodat ze worden opgenomen in het LRZa. Ben je op 1 januari 2022 al actief als zorgaanbieder dan heb je tot 1 juli 2022 de tijd om je alsnog te melden, voor het geval je nog niet bent opgenomen in het LZRa.

Hoe zit het met de privacy van cliënten bij een controle van de inspectie?

IGJ mag op grond van de wet zonder toestemming van de cliënt inzage hebben in dienst dossier. De IGJ mag zelfs kopieën daaruit maken als zij dat nodig acht. De enige beperking die geldt, is dat de IGJ terughoudendheid moet betrachten bij het gebruik maken van de inzagebevoegdheid. Het mag alleen als het noodzakelijk is voor de toezichthoudende taak van IGJ en indien inzage proportioneel en evenredig is. Kort gezegd, als er geen andere, minder belastende manier is voor de IGJ om invulling te geven aan haar toezichthoudende taak met betrekking tot een zorgverlener, is inzage toegestaan.

Als je bij SoloPartners het kwaliteitspakket afneemt, voldoe je dan aan de Wtza?

Ja en nee. Binnen het kwaliteitspakket bieden we tools, modellen en informatie om aan de kwaliteitseisen van de Wkkgz te voldoen. Of en hoe je die hulpmiddelen gebruikt in jouw eigen onderneming, bepaal je zelf. Om daadwerkelijk aan de eisen van de Wtza en Wkkgz te voldoen, zul je actief aan de slag moeten met alles wat je wordt aangeboden in het kwaliteitspakket. We maken het daarmee wel een stuk makkelijker voor je.

Moet je incidenten in een verplicht format registreren?

Nee. Er gelden alleen inhoudelijke eisen ten aanzien van de registratie. Maar op welke wijze je de registratie vastlegt, is niet formeel geregeld. Het belangrijkste is dat uit de registratie blijkt wat er is gebeurd, wat je geleerd hebt van het incident en wat je eventueel hebt gedaan om herhaling te voorkomen. Deze eis komt voort uit de Wkkgz, niet uit de Wtza.

Is een verzekering voor arbeidsongeschiktheid noodzakelijk?

Nee, maar als je wilt voorkomen dat je aangewezen bent op een bijstandsuitkering als je arbeidsongeschikt wordt, is het wel verstandig een dergelijke verzekering af te sluiten.

Is bedrijfscoach een beroep waarmee je als zorgverlener aan intervisie mag doen?

Op grond van de Wkkgz ben je als zorgverlener verplicht om ten minste één keer per jaar te reflecteren op je handelen als zorgverlener. Het gaat daarbij meer om je sociale rol als zorgverlener dan om je zorginhoudelijke rol. De bedoeling is dat je kritisch leert kijken naar je eigen handelen. 

Intervisie is een vorm van reflectie die in de zorg veel voorkomt. Intervisie is een vorm van reflectie waarin je met andere zorgprofessionals reflecteert op persoonlijke vraagstukken en knelpunten uit je eigen werksituatie. De reflectiegroep kan bestaan uit zorgverleners met hetzelfde beroep maar kan ook bestaan uit zorgverleners met verschillende beroepen die werkzaam zijn in hetzelfde werkveld.

Hoe kan ik collega’s benaderen voor intervisie?

Een intervisiegroep hoeft niet alleen te bestaan uit zzp’ers. Je mag ook reflecteren met collega’s die in loondienst zijn. De eenvoudigste weg is collega’s rechtstreeks benaderen en vragen of zij samen met jou willen reflecteren of dat ze misschien al deel uitmaken van een reflectiegroep en of daar nog plaats is voor een extra deelnemer.

SoloPartners werkt op dit moment aan een tool waarmee je makkelijk andere zzp’ers bij jou in de buurt kunt vinden die ook op zoek zijn naar andere zorgverleners om een reflectiegroep mee te vormen. Zodra die tool beschikbaar komt, informeren we je daar vanzelfsprekend over.

Stroomschema Wtza

Het stroomschema Wtza is een hulpmiddel voor zorg- en jeugdhulpaanbieders om te begrijpen welke onderdelen uit de Wtza op hen van toepassing zijn. In dit stroomschema staan 16 vragen die je met ja of nee kunt beantwoorden. Je vindt het stroomschema hier.

UPDATE: Vanaf vandaag (4 maart 2022) hebben wij een bewijs van registratie in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) toegevoegd aan jullie certificaat. Hiermee kun je eenvoudig aantonen dat je in het register staat. Door de QR-code op het certificaat te scannen kun je de link naar jouw gegevens in het register vinden. Zo heb je alle gegevens verzameld op één plek.

Meer informatie

Op de website toetredingzorgaanbieders.nl vindt een heleboel extra informatie met betrekking tot de Wtza speciaal gericht op zzp’ers en pgb-aanbieders.

Op de website van het CIBG over de Wtza, staan diverse brochures met daarin aanvullende informatie over de Wtza.

Tot slot wijzen we je nog op een aantal animatievideo’s waarin de belangrijkste wijzigingen uit de Wtza worden uiteengezet:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket