Wat deden wij in maart?

brancheorganisatie

Bericht geplaatst 4 april 2023 om 09:33

Jullie kennen natuurlijk allemaal onze klantenservice en de informatie op onze website waarmee we jullie helpen met jullie ondernemerschap en het leveren van kwalitatief goede zorg. SoloPartners doet echter meer! Als brancheorganisatie behartigen we ook jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier maandelijks over.

IZA/TAZ: een drukke maand

Het was een drukke maand voor wat betreft TAZ (Toekomst Arbeidsgerelateerde Zorg). Zo waren er diverse telefonische overleggen om praktische zaken af te stemmen. Daarnaast waren er zes bijeenkomsten; zowel online als fysiek. De themagroep die bezig is met de bewustwordingscampagne kwam bij elkaar op 1, 8 en 28 maart. Met die groep hebben we al een goed beeld van wat we willen communiceren. En hoe we dat willen doen. De uitdaging ligt bij de afstemming met andere ministeries. De bewustwording rondom zzp-schap in de zorg is namelijk een onderdeel van een campagne gericht op alle zzp’ers; ongeacht de sector.

De volledige kerngroep Balans vast/flex vergaderde op 6 maart. Het ging vooral over de noodzaak om meer kennis te krijgen over de mededingingsrechtelijke kanten van afspraken. Het gaat dan om de afspraken die zijn vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord. En de mogelijke uitwerking daarvan binnen TAZ. We gaan met de ACM in overleg om hier meer duidelijkheid over te krijgen. Zo voorkomen we dat we afspraken maken die in strijd zijn met wet- en regelgeving.

Op 30 maart waren alle betrokken partijen uitgenodigd voor een plenaire sessie over het TAZ-instrumentarium. We spraken over de subsidies en regels om plannen gefinancierd en uitgevoerd te krijgen. Plannen die oplossingen bieden voor de arbeidsmarktproblemen. Er volgen nog meer bijeenkomsten om dit onderwerp goed uit te werken. Zo kunnen werkgevers en opdrachtgevers er ook daadwerkelijk in de praktijk iets mee.

Brancheorganisaties

Op 13 maart hebben we vergaderd over hoe we de samenwerking willen vormgeven. Op 31 maart hebben we met een werkgroep vergaderd over de kernwaarden en thema’s. Daar zijn duidelijke stappen gezet die we nu verder kunnen uitwerken.

Klankbordgroep Wtza

Op 9 maart vergaderde de klankbordgroep Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders). Hierbij zijn brancheorganisaties in de zorg aangesloten. Samen met ambtenaren van het ministerie van VWS en IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) worden problemen rond de invoering en uitvoering van wet besproken.

Tijdens de bijeenkomst ging het vooral over de jaarverantwoording; een onderwerp waarmee zzp’ers in de regel niet te maken krijgen. Daarnaast is gesproken over het feit dat samenwerkende zorgaanbieders vaak kiezen om te werken met maximaal tien zorgverleners. Met die omvang heb je namelijk geen vergunning nodig op grond van de Wtza. Bovendien hoef je ook niet te voldoen aan een aantal andere verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het hebben van een Raad van Toezicht.

Het signaal is duidelijk: de verplichtingen die de Wtza oplegt aan zorgaanbieders met meer dan tien zorgverleners, kosten veel tijd en geld. Tijd en geld die je niet aan het verlenen van zorg kunt besteden. Bovendien hebben de verplichtingen weinig toegevoegde waarde. Hierdoor kiezen veel zorgaanbieders ervoor om klein te blijven. 

We zijn benieuwd hoe de minister en de politiek met dit signaal omgaan. Het kan twee kanten op. Wordt de oplossing vanuit wantrouwen gezocht? Dan komen ook zorgaanbieders met minder dan tien zorgverleners onder de wet te vallen. Zo niet, dan wordt de groep van zorgaanbieders die niet aan de Wtza hoeft te voldoen, mogelijk verruimd. De kans hierop acht ik overigens niet groot. Inmiddels verdienen te veel partijen aan het systeem van wantrouwen en controle. Hierdoor is het systeem helaas niet langer dienstbaar aan de zorgverlener; de zorgverlener moet dienstbaar zijn aan het systeem. 

Webinar met Per Saldo

In samenwerking met Per Saldo organiseerden we op 20 maart een webinar over indicatiestelling in de wijkverpleging. Marjan en Margot van Per Saldo hebben vanuit het kantoor van SoloPartners meer dan 100 zzp’ers bijgepraat. Ze bespraken onder meer hoe je indicaties zo opstelt dat verzekeraars ze sneller goedkeuren. Maar ook hoe je realiseert dat bij een discussie de cliënt alsnog gelijk kan krijgen. Desnoods van de rechter.

Het webinar is goed ontvangen. Wat ons betreft is deze samenwerking dan ook zeker voor herhaling vatbaar; niet alleen met Per Saldo maar ook met andere (branche)organisaties.

Europees SubsidieFonds

Op 22 maart vond een overleg plaats tussen ambtenaren van SZW en vertegenwoordigers van diverse zzp-brancheorganisaties. Onderwerp was het plan om Europese arbeidsmarktsubsidies ook beschikbaar te maken voor zzp’ers. Subsidies voor een cursus/opleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden dan ook beschikbaar voor zzp’ers. Zzp’ers kunnen immers ook in een situatie terechtkomen dat er minder of geen vraag is. Wellicht moeten ze dan om- of bijscholen naar een ander vak of beroep. Dat er niet langer onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers en zzp’ers, is positief te noemen. 

De uitwerking van dit sympathieke idee is echter een heel ander verhaal. We gaan nu nadenken over een praktische manier om die subsidies ook terecht te laten komen bij zzp’ers. Wordt vervolgd…

Congres ‘Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg’

Op 30 maart waren Benthe en Melissa van SoloPartners aanwezig bij het door Nursing georganiseerde congres ‘Omgaan met complex gedrag in de ouderenzorg’. In het Van der Valk Hotel in Veenendaal werden circa 200 zorgverleners geïnformeerd over de laatste stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp. Er waren workshops om onbegrepen gedrag bij ouderen beter in beeld te krijgen en te begrijpen. Daarnaast werd de Wet zorg en dwang besproken. Een goed initiatief; zorgverleners vinden het vaak lastig om te bepalen hoe om te gaan met onvrijwillige zorg. 

Voor SoloPartners was het een mooie gelegenheid om contact te leggen met de aanwezige zzp’ers. We hebben ons kunnen presenteren als dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Zo konden we uitleg geven over ons kwaliteitspakket. En hoe zzp’ers dit aan de hand van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) kunnen toepassen. Het is mooi om te zien dat dit goed wordt ontvangen en dat zij ook staan voor de kwaliteit van zorg. Om de startende zzp’er op weg te helpen, hebben wij onze Whitepaper: starten als zzp’er in de zorg toegestuurd. Zo krijgen zij een goed inzicht om de zaken van A tot Z op orde te stellen. We willen Nursing bedanken dat wij ook dit keer onze kennis en passie mochten delen met de zorgverleners.

Ledenbijeenkomsten

We hebben leuk nieuws, onze ledenbijeenkomsten zijn vanaf januari geaccrediteerd door V&VN met 4 punten. Daar zijn we super blij mee! En jullie zo te zien ook want de maanden april en mei zitten al helemaal vol. We krijgen helaas vaak te maken met last-minute afmeldingen, dat kan natuurlijk gebeuren! Om het plekje toch te op te vullen hebben we een wachtlijst aangemaakt. Wil je graag deelnemen aan een bijeenkomst die al vol is, schrijf je dan in op de wachtlijst, dan bellen wij als er een plekje vrij is gekomen.

Dat was het weer voor deze maand. Op naar april waarin weer met diverse partijen overleg plaatsvindt over jullie, de zzp’er in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 42.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket