Wat deden wij in november 2023?

Loe november 2023

Bericht geplaatst 1 december 2023 om 11:09

November was weer een drukke maand. En een maand waarin de Tweede Kamer-verkiezingen plaatsvonden en duidelijker werd hoe de nieuwe verhoudingen in Den Haag eruit komen te zien. We hebben gesprekken gevoerd met vele zzp’ers; niet alleen tijdens de zogenaamde ‘koffiemomenten’ maar ook bij bijeenkomsten als de KVK Starterdag. Daarnaast is uitgebreid gesproken met diverse partijen uit het werkveld. Maar dit is slechts een kleine greep uit onze werkzaamheden in november…

Als brancheorganisatie behartigen we jullie belangen in Den Haag en bij andere partijen die betrokken zijn bij de zorg. Omdat die activiteiten niet altijd even goed zichtbaar zijn, informeren we jullie hier iedere maand over. Lees het in dit artikel.

Koffiemomenten

Als brancheorganisatie voor zzp’ers hebben wij regelmatig contact met onze leden en andere (potentiële) zzp’ers. Zo ook in november, waarin we 5 gesprekken voerden met zzp’ers. De onderwerpen waren zeer divers:

 • We spraken een zorgverlener die erover denkt om te beginnen als zzp’er en wilde sparren over haar ondernemersplannen.
 • Ook spraken we met een zzp’er die een beroepsorganisatie mist voor haar eigen werkzaamheden; ze denkt erover na om zelf zo’n vereniging te beginnen. We hebben uitgebreid besproken wat er komt kijken bij het starten hiervan.
 • Daarnaast spraken we met een recente bezoeker van een van onze masterclasses. We spraken over de inhoud van de masterclasses en hoe we deze nog beter laten aansluiten op de behoefte van de zzp’ers in de zorg.
 • Bovendien hebben we twee zzp’ers gesproken over zaken waarmee je te maken kunt krijgen bij complexe PGB-zorg. Bijvoorbeeld hoe je de werkzaamheden van meerdere zzp’ers op elkaar afstemt.
 • Ten slotte spraken we een zzp’er die zijn zzp-werkzaamheden combineert met het bemiddelen van andere zzp’ers aan zorgorganisaties. We bespraken de veranderingen voor zzp’ers door de plannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Daarbij ging het over wat je kunt doen te voorkomen dat je in een situatie van schijnzelfstandigheid terecht komt. En hoe je kunt voldoen aan de aanvullende eisen die volgen uit het fiscaal kader en het wetsvoorstel ‘beoordeling arbeidsrelaties’. Ten slotte spraken we over de rol van de bemiddelingsbureaus en welke rol zij kunnen vervullen om zzp’ers te laten voldoen aan de nieuwe eisen.

Tijdens de gesprekken hielden we rekening met de onduidelijke en onzekere situatie. En de verkiezingsuitslag maakt die situatie er niet duidelijker op. De winnende partijen hebben een andere kijk op zzp’ers dan het huidige kabinet. We kunnen daarom nog niet met zekerheid zeggen wat er daadwerkelijk gaat veranderen voor zzp’ers. Eerst moeten we wachten op de samenstelling van het nieuwe kabinet. En afwachten hoe het nieuwe regeerakkoord eruit komt te zien.

Wil je zelf ook een keer met ons in gesprek? Dat kan! Daarvoor hebben wij de zogenaamde koffiemomenten in het leven geroepen. We gaan dan, persoonlijk of online, met elkaar in gesprek over zo ongeveer elk onderwerp; als het maar betrekking heeft op zzp’ers in de zorg. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op!

KvK Startersdag

Op 4 november waren we met drie man sterk aanwezig op de drukbezochte Startersdag van de Kamer van Koophandel in de Jaarbeurs in Utrecht. We hebben veel mooie gesprekken gevoerd met zorgverleners over hun ondernemingsplannen. Daaruit bleek dat de behoefte om buiten loondienst te werken onverminderd groot blijft. Verrassend waren de mooie plannen waarover werd verteld. En de kansen die worden gezien om op een andere manier in te spelen op de zorgbehoefte van mensen. We hebben veel potentiële ondernemers op weg kunnen helpen met praktische tips voor de verdere uitwerking van hun ideeën. En ze verwezen naar mogelijke samenwerkingspartijen die kunnen helpen om hun plannen uit te voeren.

Workshops

SoloPartners-directeur Loe van Erp heeft, samen met medewerkers van de Kamer van Koophandel, twee workshops verzorgd over het combineren van het zzp-schap met loondienst. De zaal zat beide keren bomvol. Na de workshops is Loe nog een tijd bezig geweest met het beantwoorden van resterende vragen.

Hybride werken

Het parttime zzp-schap, ook wel hybride werken genoemd, blijkt populair. Het is een laagdrempelige manier om te onderzoeken of zelfstandig ondernemerschap iets voor je is. Veel zzp’ers gebruiken het daar ook voor. Het moment waarop je de keuze maakt tussen het ondernemerschap en loondienst, komt doorgaans sneller dan gedacht. En vaak komen ze tot de conclusie dat ze liever als zzp’er werken.

We kijken terug op een inspirerende dag. Mooi om te zien dat nieuwe ondernemers zich niet lieten weerhouden door de plannen van het huidige, demissionaire kabinet om het zelfstandig ondernemerschap te ontmoedigen.

Landelijke Huisartsen Vereniging

Op 6 november spraken we met een beleidsmedewerker van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Het ging over het Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ). En over de (on)mogelijkheden om zzp’ers te dwingen ANW-diensten te werken. De LHV heeft op dat punt dezelfde mening als wij; dwingen werkt niet.

De huisartsen zijn er in geslaagd om per regio afspraken te maken over het invullen van de ANW-diensten. Zij werden hierbij geholpen door een nieuw systeem van bekostiging. Kern van de oplossing is dat de regie aan de regio’s zelf is overgelaten. Zij maken dus zelf afspraken. De betrokken huisartsen en waarnemers hebben ook zelf de verantwoordelijkheid die afspraken na te komen. En elkaar daarop aan te spreken.

Dat model is niet zomaar over te nemen op andere plaatsen in de zorg. Er moet gezocht worden naar een manier om verantwoordelijkheden toe te wijzen en te verdelen. En ook om mensen aan te spreken als ze gemaakte afspraken niet nakomen. Dit uitgangspunt zou waarschijnlijk ook op andere plekken in de zorg het uitgangspunt moeten vormen.

WZD Coalitie

De WZD Coalitie van brancheverenigingen voor kleinschalige zorgaanbieders heeft in november niet stilgezeten. Er zijn belangrijke stappen gezet in de organisatie van de WZD-themadag die we gezamenlijk organiseren. Op korte termijn informeren we jullie over de datum, de locatie, het programma en de mogelijkheden voor het kopen van kaarten.

Het Grote Zorgdebat

Op 13 november volgde SoloPartners het Grote Zorgdebat vanuit de Beatrixzaal in Utrecht. Er was weinig nieuws en er gebeurde weinig opvallends. Behalve een onhandige opmerking over zzp’ers in de zorg van een kandidaat-kamerlid van het CDA. We kregen vooral ingestudeerde standaardteksten voorgeschoteld over het beter, mooier en sneller maken van de zorg; zonder enig idee te hebben hoe dat moet en hoe dat moet worden betaald.

Wij vinden dat jammer; zelfs meer dan jammer. De zorg is té belangrijk om het in aanloop naar de verkiezingen af te doen met wat algemeenheden en vage beloftes om kiezers te trekken. De kans dat die beloftes worden ingelost, is nagenoeg nihil.

Informatiebijeenkomsten

Op 14 november vond onze informatiebijeenkomst/masterclass plaats in Eindhoven. De aanwezige zzp’ers kregen, voorafgaand aan de masterclass, de gelegenheid voor intervisie. Daarna werden zij door Loe van Erp, algemeen directeur van SoloPartners, bijgepraat over de recente ontwikkelingen in het zzp-dossier. Ook kwamen de verantwoordelijkheden en verplichtingen van een zzp’er in de zorg aan bod.

De bijeenkomst is door de aanwezigen hoog gewaardeerd, zo blijkt uit de evaluatie. Het was een interactieve bijeenkomst met veel vragen vanuit de aanwezige zzp’ers. Wij zijn blij dat we een bijdrage hebben geleverd aan het verbeteren van hun ondernemerschap en kwaliteit van hun zorgverlening.

Geschilleninstanties

In 2021 is de Wkkgz geëvalueerd. Daaruit kwam onder meer naar voren dat niet alle geschilleninstanties even goed functioneren. Bovendien vond het ministerie van VWS dat het aantal van 41 geschilleninstanties teveel was. De verwachting was dat het er veel minder zouden worden.

Het ministerie heeft onderzoek laten doen naar het functioneren van de geschilleninstanties. Uit dat onderzoek zijn drie scenario’s naar voren gekomen om de geconstateerde problemen op te lossen. Op 20 november waren de partijen achter de geschilleninstanties uitgenodigd om over die scenario’s van gedachten te wisselen.

Er werd breed gedeeld dat er op het gebied van inhoudelijke kwaliteit en informatieverstrekking/begeleiding van cliënten verbetermogelijkheden zijn. En dat het ministerie meer kan doen om de kwaliteitsverbeteringen af te dwingen. De twee meest verstrekkende scenario’s, die het voortbestaan of de zelfstandigheid van de bestaande geschilleninstanties in gevaar brengen, werden afgewezen. Eerst moet worden geprobeerd om de kwaliteit te verbeteren.

SoloPartners werkt met het Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg (CBKZ). Wij zijn van mening dat deze geschilleninstantie professioneel is ingericht; er is inhoudelijke kwaliteit en volop aandacht en begeleiding voor de cliënten. Wij voelen ons dan ook niet aangesproken door de uitkomsten van het onderzoeksrapport. De twee meest ingrijpende scenario’s steunen wij dan ook niet. Dat er ruimte is voor verbetering betekent immers niet dat de goeden moeten lijden onder de kwaden.

Bestuur VZN

Daags na de verkiezingen vergaderde het bestuur van de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN). We zaten nog volop in de ‘verkiezingen-modus’; het ging dan ook vooral over de verwachtingen welke kamerleden de portefeuilles met betrekking tot zelfstandig ondernemerschap gaan invullen. Maar ook welk kabinet er tot stand zal komen en hoe (on)vriendelijk dat zal zijn voor zelfstandig ondernemers.

Na 6 december, als de nieuwe kamerleden zijn beëidigd en de portefeuilleverdeling bekend is, gaan we kennismaken. Dan zetten we vanzelfsprekend ook onze positie ten aanzien van de diverse zzp-dossiers uiteen.

Webinar Spijtenburg Werving en Advies

Op uitnodiging van bemiddelingsbureau Spijtenburg hebben we een webinar verzorgd voor de aangesloten zzp’ers. Zo’n 60 zzp’ers zijn in twee uur volledig bijgepraat over recente ontwikkelingen en toekomstige wijzigingen die spelen bij de zzp’ers van Spijtenburg. Het was leuk om een webinar te verzorgen voor een bemiddelingsbureau; de positieve reacties na afloop maakten het een dankbare taak.

Stichting IZZ

We hebben jullie al geïnformeerd over onze ‘samenwerking’ met IZZ Zorgverzekering. Op 28 november maakten wij nader kennis met de directie van Stichting IZZ, de ‘eigenaar’ van de verzekering. Maar het is ook de partij die bepaalt dat in de aanvullende verzekering het eigen risico van long-covid patiënten volledig wordt vergoed. En die volgens het principe ‘zorg gaat altijd door’ in bepaalde situaties niet gecontracteerde zorg volledig vergoedt; als de niet-contractering niet de schuld is van de verzekerde.

Het was zeer interessant om te horen wat Stichting IZZ doet en aanbiedt om gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid in de zorg te stimuleren. Zij opereren daarin onafhankelijk. Door middel van eigen onderzoeken en data-analyses zijn zij in staat om zorgorganisaties te informeren en te begeleiden over diverse thema’s. Daarmee kunnen zij een belangrijke rol spelen bij het zoeken naar oplossingen voor de arbeidsmarktproblemen in de zorg.

SoloPartners en Stichting IZZ gaan onderzoeken en uitwerken hoe zij elkaar kunnen versterken. Zo kunnen zzp’ers in de zorg nog meer profiteren van de activiteiten van Stichting IZZ.

Dat was het weer voor deze maand. Op naar december waarin weer met diverse partijen overleg plaatsvindt over jullie; zzp’ers in de zorg. Uiteraard doen we hiervan volgende maand weer verslag.

Volg SoloPartners op de socials!

Wil je als eerste op de hoogte zijn van zaken die voor jou, zzp’er in de zorg, belangrijk zijn? Volg SoloPartners dan op Facebook, LinkedIn en Instagram. Daar delen we nieuws- en kennisbankartikelen met o.a. tips voor het ondernemerschap, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving én komen wij op voor de belangen van de zzp’ers. Volg SoloPartners op de socials om niets te missen!

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket