Wkkgz alternatieve zorg, hoe zit dat?

De termen complementaire zorg en alternatieve zorg worden wel eens door elkaar heen gebruikt. Zelfs de wet lijkt niet precies het verschil te weten. Hoe moet de Wkkgz alternatieve zorg uitgelegd worden?

Wanneer is iets complementaire zorg?

Complementair betekent aanvullend. Dus complementaire zorg is aanvullende zorg. En wordt naast de reguliere zorg verleend.
Deze zorg is bedoeld om een bijdrage aan het herstel te leveren en de kwaliteit van het leven te verbeteren. Een verhoging van het welbevinden op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied.
Complementaire zorg is dus geen zorg die een kans op genezing in het vooruitzicht stelt.

En wanneer spreekt men over alternatieve zorg?

Alternatieve zorg door gebruik te maken van alternatieve geneeswijzen bieden wél een uitzicht op herstel.
Dat kan in samenwerking met reguliere zorg zijn, maar er zijn ook alternatieve geneeswijzen die uitzicht op herstel bieden zónder hulp van de reguliere zorg.

Incidenten

In het verleden zijn er incidenten geweest waarbij cliënten via hun alternatieve genezers óf een verkeerde diagnose kregen, óf waarbij ze niet voldoende gestimuleerd werden om hulp te zoeken bij de reguliere zorg.
Soms met zeer ernstige gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan de zaak Jomanda en Sylvia Millicam.

Alternatieve zorg is nu ook vaak complementaire zorg

Dit soort incidenten hebben er mede voor gezorgd dat de term alternatieve geneeswijze in een (nog) grotere kring een negatieve lading heeft gekregen. Daarom spreken ook steeds meer alternatieve zorgverleners/genezers over complementaire zorg.
Er wordt niet alleen meer over het verhogen van het welzijn gesproken, maar toch ook genezing of tenminste een bijdrage aan het herstel in het vooruitzicht gesteld. Tegenwoordig zullen veel alternatieve genezers hun cliënten nooit ontraden om hulp te zoeken bij de reguliere zorg.
Ze zullen dat zelfs stimuleren.

Wkkgz alternatieve zorg

De overheid heeft met de Wkkgz ook die cliënten willen beschermen die gebruik maken van alternatieve geneeswijzen. Daarom is de reikwijdte van de wet verder uitgebreid vergeleken bij vorige zorgwetten.
De Wkkgz alternatieve zorg stelt dan ook expliciet dat complementaire zorgverleners of aanbieders van alternatieve geneeswijzen worden opgenomen in de wet. Voorwaarde is dat de zorgaanbieder een kans op genezing biedt.
Strikt genomen zouden complementaire zorgverleners buiten de wet vallen, maar de toevoeging “kans op genezing aanbieden” zorgt ervoor dat ook alternatieve genezers die hun zorg onder de noemer complementaire zorg onderbrengen ook moeten voldoen aan de wet.

Val ik als alternatieve zorgverlener nu onder de Wkkgz?

Ja, als je het voorgaande gelezen hebt, dan zie je dat je er vaak onder valt. Als jij als alternatieve zorgverlener een mogelijkheid biedt tot genezing aan je cliënt, dan moet jij voldoen aan de Wkkgz. Je moet er ook aan voldoen als jouw handelingen voor je cliënten een aanmerkelijke kans op schade ten gevolg kunnen hebben. Zie ook het document “Val ik onder de Wkkgz?” van de Rijksoverheid.  Verder hebben we een tool ontwikkeld waar je vrij eenvoudig zelf kunt bepalen of je aan de Wkkgz alternatieve zorg moet voldoen. Daarvoor hoef je alleen maar het praktijkadres of Kvk nummer in te vullen.

Wat houdt dit voor mij in?

Als je hebt vastgesteld dat je onder de Wkkgz alternatieve zorg valt, dan komt er veel op je af. Je moet in ieder geval een eigen onafhankelijk klachtenfunctionaris hebben. Daarnaast moet je ook aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Verder moet je verleende zorg van goede kwaliteit zijn, je apparatuur op orde, je communicatie met je cliënten helder en transparant en weet je wat je moet doen in het geval dat er zich incidenten of calamiteiten voordoen. We hebben daar al een aantal artikelen over geschreven.

  1. Starten als zzp’er in de zorg? Eerst melden bij de IGJ!
  2. De Wkkgz: de eisen overzichtelijk onder elkaar 
  3. Volg professionele standaarden

Een complete overzicht verplichtingen Wkkgz vind je in de brochure van de Overheid.

Help mij bij het voldoen aan de eisen van de Wkkgz!

Word je lid van SoloPartners, dan sta je er niet meer alleen voor. Je krijgt dan de beschikking over een onafhankelijke klachtenfunctionaris en ben je aangesloten bij een geschilleninstantie. Dat gedeelte is dan in ieder geval al afgedekt.
Lees meer over het lidmaatschap. Daarnaast houden wij je middels kennisartikelen op deze website continue op de hoogte. We verstrekken je kennis en tools op het gebied van de Wkkgz. Zodat je weet wáár je aan moet voldoen en hóe je dat moet doen.

Kortom, wij zijn jouw partner in de (alternatieve of complementaire) zorg!

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket