Laatste update 12 november 2021 om 09:25

Overzicht Wkkgz

Het is een veelbewogen 2017 aan het worden voor zzp’ers in de zorg. Op het vlak van kwaliteit, wet- en regelgeving, keurmerken, opleidingen en marktbewegingen is er veel aan de hand. We schrijven er regelmatig over, maar soms is het ook prettig om even alles op een rijtje voorbij te zien komen. Ons overzicht Wkkgz, bij deze.

Overzicht Wkkgz: eisen

Alhoewel de nieuwe kwaliteitswet Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de Zorg al sinds 1-1-2016 ingegaan is, zijn nog niet veel zzp’ers aan de gang gegaan met de eisen die voortvloeien uit deze ‘kaderwet’. Dat is ook niet zo vreemd, want bij een kaderwet is het vrij gebruikelijk dat veldpartijen, zoals branche organisaties en bijvoorbeeld de beroepsorganisatie, met elkaar aan de slag gaan om handen en voeten te geven aan wat je nu precies moet doen als zzp’er in de zorg.

Het probleem hierbij is echter dat er de afgelopen jaren geen duidelijke belangenorganisaties voor zzp’ers in de zorg zijn geweest. En dat niet alle beroepen die binnen de Wkkgz vallen een eigen beroepsorganisatie hebben. Er werd dus niet veel uitgewerkt. Om die reden heeft het ministerie van VWS zelf een vertaalslag gemaakt van de Wkkgz eisen en meer over die ‘handreiking’ lees je hier.

Aangezien de Wkkgz per 1-1-2016 ingegaan is, word je dus eigenlijk nu al geacht om hiermee aan de gang te gaan.

Overzicht Wkkgz keurmerken

Maar wat als je nu simpelweg geen zin hebt om je op die Wkkgz eisen te concentreren? Je bent lekker aan het werk. Opdrachten te over in de krappe markt die de zorgsector is, dus waar zou je je druk over maken?

Aangezien een zzp’er geen toezichthoudend orgaan boven zich heeft hangen die met een vinger zwaait, lijkt er niet altijd veel reden te zijn om actief met die eisen aan de gang te gaan. Alhoewel de Inspectie een bezoek zou kunnen brengen, zal dat niet in alle gevallen gaan gebeuren. Dus je kunt ervoor kiezen om niets met de eisen te doen.

Maar wat als jij wél met die eisen aan de slag gaat maar je collega zzp’er doet dat niet? Hoe onderscheid jij je dan van de anderen? Hier komt het perspectief van een keurmerk om de hoek kijken. Een keurmerk om jezelf te onderscheiden en te bewijzen dat je voldoet aan wet- en regelgeving.

  • HKZ ontwikkelt in samenwerking met belanghebbende partijen een keurmerk voor zzp’ers in de zorg. Dit keurmerk verenigt de Wkkgz en IB ondernemerschapscriteria in zich. Het HKZ-keurmerk moet de kwaliteit van zorg die door zzp’ers wordt geboden aantoonbaar maken. Zodra het keurmerk kan worden aangevraagd, wordt hier onder meer door Solopartners bekendheid aan gegeven. Naar verwachting zal dit niet eerder zijn dan eind 2017.
  • Het KIWA keurmerk wordt tot op heden als een relevant keurmerk gezien. Echter deze heeft niet alle eisen van de Wkkgz in zich verwerkt en wordt niet onafhankelijk getoetst. Dit zal bij HKZ wel het geval zijn. Onze voorspelling wordt dat het KIWA keurmerk mogelijk zal blijven bestaan. Maar na de introductie van HKZ zal het gaandeweg minder gebruikt gaan worden.

Overzicht Wkkgz: Opleidingen

Onderweg naar de Wkkgz eisen, of bij het willen behalen van het HKZ keurmerk komen zzp’ers er straks achter dat er nogal wat zaken uitgewerkt moeten worden. We verwachten dat flink wat zzp’ers ondersteund willen worden bij het behalen van de Wkkgz eisen of het behalen van een keurmerk. Rondom deze opleidingsbehoefte zullen er verschillende aanbieders ontstaan is onze verwachting. Zij zullen scholing bieden om jou te ondersteunen een keurmerk te behalen of te voldoen aan de Wkkgz.

Kwaliteitsleden van Solopartners zullen gaandeweg dit jaar de online omgeving van Solopartners zien vullen met de eisen rondom de Wkkgz. Dat wil echter niet zeggen dat er geen werk aan de winkel is voor onze leden. Alleen het uploaden van een paar documenten volstaat niet langer. Van zzp’ers wordt verwacht dat zij continu leren en verbeteren en dat betekent nogal wat. Solopartners zal de verschillende aanbieders van scholing in kaart brengen en kenbaar maken, zodat jij een weloverwogen keuze kunt maken.

Kansen

Gewapend met kennis over wet- en regelgeving en misschien straks zelfs met een heus eigen persoonsgebonden HKZ keurmerk, verwachten we eigenlijk dat de kansen voor zzp’ers alleen maar toe zullen nemen. De tekorten binnen de zorgsector zijn groot. Dat nog niet iedereen evenveel rekening houdt met zzp’ers zie je onder meer bij dit item van een paar dagen geleden. Een aanrader.

Desalniettemin verwachten we dat de tekorten dusdanig groot worden dat de zzp’er in de zorg op allerlei wijzes verder een plek in zal nemen. Aan de andere kant wordt het ook van belang om aan de eisen te voldoen, zodat je gewapend bent tegen een bezoek vanuit de Inspectie of bijvoorbeeld de Belastingdienst. Solopartners is jouw partner in ondernemerschap. En dat blijven we ook.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 19000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket