Wkkgz fysiotherapie, wat is dat en wat betekent dat voor mij als fysiotherapeut?

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is via de Wet Cliëntenrechten zorg (WCZ) voortgekomen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen, de Wet BIG en de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKGZ).
Volgens de minister moet elke zorgverlener die een cliënt op weg helpt naar genezing, of door zijn handelen een cliënt (ernstige) schade kan toebrengen, voldoen aan de Wkkgz.

Doel WKKGZ

Het doel van de Wkkgz is om de cliënt een sterkere positie te verschaffen, te zorgen voor een betere en snellere aanpak van klachten en de kwaliteit van zorg te waarborgen. Er is een meldplicht toegevoegd aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor alle vormen van geweld in de zorgrelatie.

Wat betekent de Wkkgz voor de fysiotherapie?

Als fysiotherapeut moet je een aantal zaken op orde hebben wil je voldoen aan de Wkkgz.

Kwaliteit
Als eerste moet je zorgen voor kwalitatief goede zorg. Uiteraard logisch. Maar hoe ziet kwalitatief goede zorg eruit voor de fysiotherapeut volgens de Wkkgz?
Zorg voor een kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem is gebaseerd op registratie, meten en verbeteren. Denk dan aan:

  1. Het volgen van professionele standaarden
  2. Het bijhouden van cliëntendossiers
  3. Klachten- en incidentenregistratie
  4. Reflecteren.

Meer hierover lezen over de eisen voor het volgen van professionele standaarden?
Lees dan ook dit artikel waarin we dieper ingaan op de WKKGZ eisen omtrent professionele standaarden.

Klachten

De klachtenafhandeling moet laagdrempelig en transparant te zijn.
Dit houdt in dat je hierover duidelijk moet communiceren met al je cliënten. Je dient een gratis onafhankelijk klachtenfunctionaris aan te kunnen bieden als de cliënt dat wenst.

Geschillen

Volgens de Wkkgz moet je aangesloten zijn bij een geschilleninstantie.
Dit dien je ook duidelijk aan te geven aan je (toekomstige) cliënten.

Hoe kan SoloPartners jou helpen?

Wil je precies weten welke eisen er aan jou als zzp’er volgens de Wkkgz gesteld worden? Download dan deze handreiking voor de zzp’er van de overheid.

Wil je direct de beschikking hebben over een eigen onafhankelijke klachtenfunctionaris en aangesloten zijn bij een geschilleninstantie?
Meld je dan aan voor het Basispakket waarbij je je klachtenregeling uitbesteed aan SoloPartners. Let op: Je voldoet hiermee nog niet aan de Wkkgz!

Met een basislidmaatschap voldoe je aan slechts één eis die de Wkkgz stelt.
Binnen het kwaliteitspakket bieden wij jouw als zelfstandig zorgondernemer alle tools, zodat jij er gemakkelijk voor kunt zorgen dat je voldoet aan de eisen omtrent de Wkkgz.

Daarnaast houden wij je middels kennisartikelen op deze website continue op de hoogte. We verstrekken je kennis en tools op het gebied van de Wkkgz en andere onderwerpen die jou als ondernemer in de zorg aangaan.
Zodat je weet wáár je aan moet voldoen en hóe je dat moet doen.

Kortom, wij zijn jouw partner in de zorg!

Sluit je aan bij meer dan 40.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket