Schriftelijke overeenkomst: een ‘moetje’ voor zelfstandigen

Bericht update 14 maart 2018 om 17:09

In de Wkkgz staat dat zorgaanbieders vanaf 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst moeten afsluiten met alle zorgverleners die voor het bedrijf of de organisatie werken.

Ben je in loondienst, dan is een arbeidsovereenkomst voldoende.  Maar zzp’ers in de zorg moeten wél een schriftelijke overeenkomst tekenen.

Schriftelijke overeenkomst

In deze overeenkomst staan de normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat je kan instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten.

Op die manier sta je in voor de kwaliteit van de zorg en de afhandeling van eventuele klachten. Een absoluut ‘moetje’, want zorgaanbieders mogen voortaan alleen nog maar werken met mensen en organisaties die deze overeenkomst hebben ondertekend.

Wat zou erin kunnen staan?

We hebben een paar mogelijke onderdelen voor de schriftelijke overeenkomst voor je op een rijtje gezet.

 • Wat zijn de afspraken over de hoeveelheid werk en registratie en waar staan ze vermeld?
 • Welke afspraken gelden er over de kwaliteit van je inzet, hoe je je samenwerking afstemt en hoe de multidisciplinaire aanpak geregeld is? Waar staan ze vermeld?
 • Wie is verantwoordelijk en aansprakelijk? Is daarvoor een verzekering geregeld?
 • Leg vast dat het mogelijk moet zijn om te kunnen voldoen aan de verplichtingen volgens de wet. Zoals de wet BIG, de Wkkgz en overige wettelijke bepalingen. Maar ook volgens protocollen, best practices en clinical evidence. Kortom er wordt gehandeld volgens de professionele standaard op je vakgebied.
 • Vermeld welke opleiding, scholing of deskundigheidsbevordering je nodig denkt te hebben om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven verlenen.
 • Hoe ziet de klachtenregeling eruit.
 • Wie is er eindverantwoordelijk voor het medische dossier
 • Vermeld de afspraken die je hebt gemaakt omtrent de in rekening te brengen kosten.
 • Verder kan je vastleggen dat de ander uit eigen beweging je in kennis stelt van de voor jou relevante zaken. Denk dan bijvoorbeeld aan de rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, benchmarkonderzoeken op zorggroepniveau en/of resultaten van klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Als er iets gebeurt waarbij jouw (goede) naam in het geding is moet er vooraf overlegd worden met je hoe er mee omgegaan dient te worden. Ook dat kan je vastleggen.
 • Verder natuurlijk het tarief waarvoor jij je diensten zult verlenen. En voor hoelang deze overeenkomst geldt.
 • Tot slot kan je nog ontbindende voorwaarden van deze overeenkomst benoemen.

Citaat uit de wet

‘Indien de zorgaanbieder een instelling is:

 • Vergewist hij zich ervan dat de wijze waarop zorgverleners die zorg verlenen aan zijn cliënten, in het verleden hebben gefunctioneerd, niet in de weg staat aan het inzetten van de zorgverleners bij het verlenen van zorg
 • Doet hij slechts zorg verlenen door zorgverleners of opdrachtnemers met wie hij, tenzij sprake is van een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking, een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten die waarborgt dat zij zich bij hun werkzaamheden laten leiden door de op de zorgaanbieder rustende wettelijke verplichtingen en de regels die de zorgaanbieder heeft vastgesteld omtrent de zorgverlening.’

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 36.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket