Heb jij al een klachtenregeling?

Als zzp’er in de zorg wil je er liever niet aan denken en misschien is het je nog niet eerder overkomen, maar het krijgen van een klacht kan de allerbesten overkomen. Als jij een klacht krijgt van een cliënt, over de door jou geleverde zorg, dan zul je daar gehoor aan moeten geven. Je kunt dan het gesprek aan gaan met jouw cliënt om zijn of haar kant van het verhaal aan te horen. Vaak kom je dan samen tot een gepaste oplossing. Maar het kan ook gebeuren dat je er samen niet uit komt. Daarvoor dien jij je aan te sluiten bij een door het ministerie erkende klachtenregeling.

De klachtenregeling, een wettelijke verplichting

Werk je als zzp’er in de zorg dan is het vaak een wettelijke verplichting om je aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie of klachtencommissie. Onze klachtenregeling voldoet aan alle eisen vanuit de volgende wetten:

·        Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz)
·        De Jeugdwet
·        De Wet zorg en Dwang (Wzd)
·        De Wet verplichte ggz (Wvggz)
·        Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Lever jij zorg vanuit de Wlz of Zvw dan moet je voldoen aan de wettelijke eisen van de Wkkgz. Ben jij zzp’er in de zorg en val je niet onder de Wkkgz, Jeugdwet, Wzd, Wvggz of Wmo dan kun je je alsnog bij ons aansluiten. Stel dat er een klacht is over de door jou geleverde zorg dan wordt deze door onze klachtenregeling in behandeling genomen volgens de klachtenregeling die is ingericht volgens de eisen van de Wkkgz.

Wat doe je bij een klacht?

Is een cliënt ontevreden over de door jouw geleverde zorg? Ga altijd eerst het gesprek aan. Probeer er samen uit te komen. Als een gesprek tussen beiden niet meer mogelijk is omdat de situatie (te) hoog is opgelopen, dan is het belangrijk om je cliënt naar de klachtenfunctionaris of vertrouwenspersoon te leiden. 

Ben je bij ons aangesloten dan vind je het klachtenreglement in jouw digitale omgeving, hierin staat de route naar de klachtenfunctionaris/vertrouwenspersoon beschreven. Het is belangrijk dat je jouw cliënt vooraf informeert over de klachtenregeling zodat deze laagdrempelig blijft.

Meer eisen omtrent de klachtenregeling vind je in het artikel Wat zijn de eisen omtrent een klachtenregeling in de zorg? Met ons lidmaatschap ben je aangesloten bij Geschilleninstantie kleinschalige zorgaanbieders, dit is een erkende instantie zoals je kunt zien in het overzicht van de overheid.

Wat zijn de kosten?

Wij bieden 2 pakketten aan die beide de klachtenregeling bevatten. Het basispakket kost €75,- per jaar en eenmalig €20,- inschrijfkosten. Dit pakket is gericht op de zelfstandig zorgaanbieder die alles zelf al volgens de eisen van de wet- en regelgeving heeft ingericht en alleen nog een aansluiting met een door het ministerie erkende klachtenregeling nodig heeft.

Naast dit basispakket bieden we ons kwaliteitspakket aan. De kosten hiervoor zijn jaarlijks €160,- en je betaalt geen inschrijfkosten. Ons kwaliteitspakket bevat alle onderdelen van het basispakket plus onderdelen die ondersteunen in het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan modelovereenkomsten, elk jaar een gratis VOG of een model privacyverklaring.

Als je bij ons bent aangesloten en er wordt een klacht in behandeling genomen, betaal je bij ons geen extra kosten. Klachten worden altijd gratis in behandeling genomen.

Zijn er nog meer zaken waar ik aan moet voldoen?

Afhankelijk van de zorg die je verleent zijn er als zelfstandig zorgaanbieder een aantal zaken waar je aan dient te voldoen.
We hebben een aantal belangrijke wetten toegelicht in onze kennisbank:
Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz)
Zorgplicht
Belastingeisen

Kwaliteitspakket

+ Klachtenregeling
+ Klachtenfunctionaris + geschilleninstantie
+ Aansluiting bij dé brancheorganisatie
+ Certificaat van lidmaatschap
+ Korting op e-learning (t.w.v. €130,- per jaar)
+ Een model behandelovereenkomst
+ Een modelovereenkomst van opdracht
+ Modelsamenwerkingsovereenkomst
+ Een model algemene voorwaarden
+ Een eigen digitale omgeving
+ Een model privacyverklaring
+ Model medicatiebeleid
+ Elk jaar gratis VOG (t.w.v. €33,85)
+ Vilans Protocollen (t.w.v. €30,- per jaar)
+ Eigen online portfolio
+ Klachten registreren en melden
+ Incidenten registreren en melden
+ Datalekken registreren en melden

– Geen inschrijfkosten

€160,- per jaar

Basispakket

+ Klachtenregeling
+ Klachtenfunctionaris + geschilleninstantie
+ Aansluiting bij dé brancheorganisatie
+ Certificaat van lidmaatschap
+ Eenmalig €20,- inschrijfkosten

€75,- per jaar

Sluit je aan bij meer dan 28000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket