Fabels over de Wkkgz

fabels

Laatste update 30 november 2023 om 11:56

Onze klantenservice kan erover meepraten… de vele fabels die de ronde doen over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Een aantal van de veel voorkomende misverstanden behandelen we in dit artikel.

Fabel 1 – “Ik werk slechts enkele uren als zzp’er in de zorg. De Wkkgz geldt daarom niet voor mij”

In de basis geldt de Wkkgz voor alle zorgaanbieders; tenzij je alleen zorg verleent die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet). Er zijn dan vanuit die wetgevingen eisen waaraan je moet voldoen.

Val je onder de Wkkgz, dan geldt deze wet ‘ongeacht het aantal uren dat je als zzp’er in de zorg werkt‘. Of  je nu enkele uren per week als zzp’er aan de slag bent of fulltime… je bent verplicht om aan de eisen van de Wkkgz te voldoen.

Wil je weten of de Wkkgz op jou van toepassing is? Lees dan het artikel ‘Wkkgz, voor wie?’

Fabel 2 – “Ik voldoe aan de Wkkgz; ik heb namelijk een erkende klachtenregeling”

Volgens de Wkkgz moet je een klachtenregeling hebben waar cliënten en patiënten terecht kunnen met klachten over de geleverde zorg. Het is belangrijk dat je een duidelijke procedure hebt om klachten serieus te nemen en goed af te handelen.

Veel zelfstandige zorgaanbieders denken dat een klachtenregeling gelijk staat aan de wetgeving. Maar dat is niet zo! Een klachtenregeling is slechts één van de eisen van de Wkkgz.

Maar waar moet je dan allemaal aan voldoen? Een korte opsomming:

 1. Opzetten van een kwaliteitssysteem:
  – werken via professionele standaarden (protocollen)
  – bijhouden van cliëntendossiers
  – klachtenregistratie
  – veilig incidenten melden
  – intervisie (reflecteren)
 2. Omgaan met klachten en geschillen:
  aansluiten bij een erkende klachtenregeling en hieraan op een professionele manier invulling geven
 3. Leren van incidenten en calamiteiten:
 4. Overige wettelijke verplichtingen:
  – Verklaring omtrent gedrag (VOG)
  – vergewisplicht
  – bekwaamheid en onderhoud medische technologie
  – meldplicht en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het is dus niet voldoende om uitsluitend een klachtenregeling (punt 2) op orde te hebben. Het kwaliteitspakket van SoloPartners is zeer omvangrijk en geeft je alle tools om te voldoen aan de wetgeving. Maar je zult er zelf mee aan de slag moeten en je als echte ondernemer moeten gedragen. Een uitdaging, maar je hebt niet voor niets voor het zelfstandig ondernemerschap gekozen.

Wil je meer weten over de Wkkgz? Lees dan het artikel ‘Wkkgz-eisen overzichtelijk onder elkaar’

Fabel 3 – “Ik werk als zzp’er bij verschillende zorginstellingen. Ik houd de cliëntendossiers gewoon bij in hun systeem. Dat is voldoende”

Het voeren van een cliëntendossier is van belang om aan te kunnen tonen dat er zorg is verleend en er overleg is geweest met de cliënt. Een cliëntendossier wordt ook wel een zorgdossier of patiëntendossier genoemd. Hierin leg je alle informatie vast die belangrijk is voor het verlenen van zorg aan jouw cliënt. Binnen het kwaliteitspakket van SoloPartners vind je een downloadbaar cliëntendossier. De bewaartermijn hiervan is 20 jaar.

Werk je in opdracht van een zorgaanbieder? Leg in een schriftelijke overeenkomst afspraken vast over het dossier. Hier moet duidelijk in naar voren komen of je gebruik maakt van een bestaand dossier van de zorgaanbieder of dat je je eigen dossier opzet. Sluit je je aan bij de dossiervorming van de opdrachtgever? Zorg dan dat je zelf controleert of het voldoet aan de wettelijke vereisten; jij bent namelijk verantwoordelijk dit te controleren. Jij bent net zo goed verantwoordelijk voor het ‘goed’ vastleggen van jouw zorg als dat de opdrachtgever dat is.

Wil je weten wat er volgens de Wkkgz in een cliëntendossier moet staan? Lees het in dit artikel.

Fabel 4 – “Als ik verhinderd ben, kan een andere zorg-zzp’er mijn dienst gewoon overnemen. Die beroepsgenoot is dan verantwoordelijk”

Een van de eisen van de Wkkgz is dat je verplicht bent om je te vergewissen dat een vervanger/beroepsgenoot bevoegd en bekwaam is. Met andere woorden, je bent verplicht te onderzoeken of iemand geschikt is om jou te vervangen. Dit doe je ook omdat jij verantwoordelijk bent voor de zorg die jouw vervanger levert.

Maar daarmee ben je er nog niet. Maak een kort verslag van je activiteiten en bevindingen. Leg vervolgens de afspraken met je vervanger vast in een overeenkomst en bewaar deze bij je verslag. Je ‘zomaar gewoon’ laten vervangen door een andere zzp’er, is dus een absolute ‘no go’.

Meer informatie hierover lees je in het artikel ‘Wat betekent de vergewisplicht in de Wkkgz?’.

Fabel 5 – “De Wkkgz is eigenlijk een wassen neus; er wordt toch bijna niet gehandhaafd”

Pas op met deze ‘denkwijze’ en het daarom niet naleven van de verplichtingen… naar verwachting wordt vanaf 2025 wel degelijk ingezet op het strenger handhaven. En ook nu kun je het risico niet lopen om niet te voldoen aan de wettelijke eisen van de Wkkgz; de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan je namelijk een ‘boete’ opleggen als je de regels van de Wkkgz niet naleeft.

Lees dit artikel waaruit blijkt dat zorgverleners de Wkkgz niet zomaar kunnen negeren. Of lees het artikel over de middelen die de IGJ kan inzetten bij de handhaving.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze klantenservice. Of vraag gratis en vrijblijvend onze whitepaper voor (startende) zzp’ers in de zorg aan.

Lees ook het artikel ‘Fabels over de Wtza’.

Deel dit bericht via:

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 41.000 leden

Basispakket

75,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

160,-
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket