Regeerakkoord: Wet DBA wordt vervangen door verklaring opdrachtgeverschap

DBA wordt vervangen door verklaring opdrachtgeverschap

Laatste update 16 augustus 2019 om 14:16

Belangrijkste wijzigingen zzp’ers

Het nieuwe kabinet treedt binnenkort aan en de contouren rondom zzp’ers zijn inmiddels duidelijk. In dit artikel geven we je de belangrijkste wetenswaardigheden mee van dit moment. De meest voorname ontwikkeling is dat de modelovereenkomsten onder de wet DBA worden vervangen door een verklaring voor opdrachtgeverschap. 

Modelovereenkomst en de wet DBA

Alhoewel er inmiddels een ruime twee jaar energie gegaan is naar de creatie van modelovereenkomsten onder de wet DBA, is het besluit genomen om hier vanaf te stappen. Dit systeem, dat vanaf de start al problemen kende en de handhaving ervan om die redenen uitgesteld werd, wordt naar verwachting vervangen door een digitale module waar een opdrachtgeversverklaring uitrolt per opdracht.

De wet DBA had tot doel om door middel van modelovereenkomsten de verstandhouding tussen zzp’er en opdrachtgever duidelijk te laten beschrijven. Op deze manier beloofden zowel opdrachtgever als opdrachtnemer plechtig hoe zij zich in de praktijk zouden gaan gedragen ten opzichte van elkaar. Blijkt de praktijk vervolgens anders te zijn dan in de overeenkomst staat beschreven, dan kan dit gevolgen hebben voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De opdrachtgever zou als werkgever gezien kunnen worden en de opdrachtnemer zou zijn ondernemerschap onder druk kunnen zien staan.

Een aardige gedachte, maar de modelovereenkomst constructie bleek een enorme administratieve last met zich mee te brengen. En soms bleken goedgekeurde modelovereenkomsten juridisch niet goed overeind te blijven. Dat moet anders, vond men al enige tijd en het nieuwe regeerakkoord toont de eerste lijnen van het vervolg.

Opdrachtgeversverklaring per opdracht

Het ziet er naar uit dat de opdrachtgever en mogelijk ook opdrachtnemer, per opdracht een aantal vragen beantwoorden in een digitaal systeem. Deze vragen hebben betrekking op de manier waarop de opdrachtgever omgaat met de opdrachtnemer en gaan dus in op de omstandigheden van de opdracht. Lees; er wordt onderzocht of de opdrachtgever niet teveel kenmerken van werkgeverschap vertoont.

De beoogde voorganger van de wet DBA, de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) ging ook die kant op. Ook daar ging men uit van een digitale vragenlijst. Deze kon onmiddellijk na beantwoording vaststellen of er in voldoende mate sprake was van opdrachtgeverschap.

Als het systeem lijkt op wat toen de bedoeling was, worden sommige vragen in de lijst zwaarder gewogen dan anderen. Dit om op die manier de juiste accenten te leggen in de beoordeling van de relatie. Na het beantwoorden van de vragen rolt er dan dus een oordeel uit. Een ‘opdrachtgeversverklaring’ als het oordeel positief is.

Het meest voorname verschil tussen de vroegere VAR en de wet DBA, evenals het verschil tussen de vroegere VAR en dan nu de opdrachtgeversverklaring lijkt echter dezelfde te blijven: de opdrachtgever is nooit volledig gegarandeerd van uitsluiting werkgeverschap. Oftewel, de praktijk zal aan moeten sluiten bij de modelovereenkomst (nu) en de digitale vragenlijst (straks). Het is onze verwachting dat opdrachtgevers door de Belastingdienst gecontroleerd kunnen worden op de naleving van de vragen en antwoorden uit het systeem. Tijdens het tijdperk van de VAR konden opdrachtgevers niet gecontroleerd worden.

ZZP’erschap onder voorwaarden

Bovenstaande gaat over de relatie tussen zzp’er en opdrachtgever. Misschien wel net zo interessant is dat er een aantal uitspraken worden gedaan over wanneer de opdrachtgeversverklaring van toepassing is en zelfs wanneer iemand geen zzp’er meer kan zijn.

  • Bij een uurtarief onder de € 18 per uur (=anderhalf keer minimumloon) wordt het niet langer mogelijk geacht dat je IB ondernemer bent. Jouw tarief is in zo’n geval zó laag dat zzp’erschap niet meer te verdedigen is. Het doel van dit besluit is het voorkomen van misbruik van het zzp’erschap bij werkzaamheden die te laag betaald worden. Denk hierbij aan de discussie over de fietsende bezorgers van maaltijden. Of personen die laag opgeleid werk doen en als ‘zzp’er’ ingehuurd worden;
  • Bij een uurtarief boven de € 75 per uur ben je dusdanig geloofwaardig in jouw ondernemerschap dat er onder voorwaarden geen opdrachtgeversverklaring nodig is. Heb je een opdracht van minder dan een jaar, of zijn het activiteiten die bijzonder zijn voor je, dan mag je zonder verklaring de opdracht aanvaarden. Zijn het gebruikelijke activiteiten voor je, of duurt de opdracht langer dan een jaar dan heb je naar verwachting wel een verklaring nodig.
  • Tussen de € 18 en € 75 per uur; wel een opdrachtgeversverklaring nodig.

Jij als zzp’er in de zorg

Het leeuwendeel van onze 6000 leden werkt voor een uurtarief tussen € 18 en € 75 per uur. Wat betekent deze nieuwe ontwikkeling voor jou in de praktijk?

Het verwisselen van de wet DBA voor de opdrachtgeversverklaring is een andere interpretatie van eenzelfde doel. Het doel van de wet DBA en straks de werkgeversverklaring is dat opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf beloven dat zij tijdens een opdracht op een manier samenwerken die niet tot een dienstverband leidt. Of de praktijk ook werkelijk zo vorm gegeven wordt, is vervolgens een verantwoordelijkheid voor beide partijen. De verwachting is dat dit gecontroleerd mag worden door de Belastingdienst.

Het is aan de opdrachtgever en opdrachtnemer om aan te tonen dat zij niet binnen een dienstverband met elkaar samenwerken. Oftewel, het is straks in jouw belang dat de antwoorden van de digitale vragenlijst bekend zijn bij je. Én dat ze naar waarheid worden ingevuld. Jij dient immers te weten hoe je je dient te gedragen tijdens de uitvoering van de opdracht.

Extra verantwoordelijkheid

Daarnaast heb jij nog een heel andere verantwoordelijkheid die de opdrachtgever niet heeft. Deze staat los van de VAR, wet DBA, de BGL of een verklaring opdrachtgeverschap. Niet in een dienstverband zitten is niet jouw enige prioriteit namelijk. Jij bent zzp’er en je claimt om die reden doorgaans IB ondernemerschap bij je belastingaangifte. Je belooft daarmee plechtig dat jij een ondernemer bent voor de Inkomstenbelasting (IB). Er gelden 10 criteria om dat te mogen doen en deze blijven van kracht en onveranderd.

Naast het voorkomen van een dienstverband – iets waar jouw opdrachtgever druk mee is – heb jij dus daarnaast ook je eigen prioriteiten. Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de wetgeving rondom IB ondernemerschap binnen korte tijd wordt gewijzigd. Los van de actualiteit rondom de verklaring opdrachtgeverschap, blijft Solopartners jouw eigen IB ondernemerschap steunen. Dat deden we al en blijven we doen. Sluit je aan >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket