Waar kan ik me aansluiten om te voldoen aan de Wkkgz?

Geplaatst op: 24 januari 2019 - Aangepast op: 14 juli 2020 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Om te voldoen aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) kun je je aansluiten bij SoloPartners. Echter is de term ‘voldoen aan de Wkkgz’, ‘aansluiten bij de Wkkgz’ of een ‘Wkkgz-proof pakket’ niet gepast. Het is niet zo dat je je ergens kan aansluiten en zo voldoet aan deze wetgeving. Je dient zelf ook één en ander te doen om te kunnen voldoen aan deze wetgeving.

Wij bieden je een tweetal pakketten welke je ondersteunen om te kunnen voldoen aan de eisen van wet- en regelgeving. Het basispakket waarin een onderdeel van de eisen vanuit de Wkkgz wordt gedekt. Als je lid wordt van ons basispakket dan ben je in het bezit van een aansluiting bij een externe klachtenregeling, dit is één van de eisen van de Wkkgz. Ons kwaliteitspakket is gericht op meerdere eisen die gesteld worden vanuit de Wkkgz, Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) en Belastingdienst.

Heb jij gekozen voor ons kwaliteitspakket? Dan is het alsnog niet zo dat jij aan alle eisen voldoet. Om je een voorbeeld te geven; je dient klachten en incidenten te registreren. Een andere partij dan jijzelf kan natuurlijk niet weten wanneer een incident of klacht plaats vind en hoe deze is verlopen, dit dien je dus echt zelf te registreren. Indien er zich een incident voordoet ben je verplicht om de cliënt in te lichten over de mogelijkheden om de gevolgen van het incident weg te nemen of te beperken. Hoe je dit organiseert dien je in je registratie te zetten. Hoe verbeter jij jezelf? Dit is niet iets voor in een zorgdossier maar onderdeel van je kwaliteitssysteem. Bij overlijden geldt er een informatieverplichting naar de nabestaanden van de cliënt. Zorg er dus voor dat je je zorgdossiers goed op orde hebt en deze ook consequent bijhoudt.

Ook is het verplicht dat jij de professionele standaarden volgt en reflecteert op je eigen handelen met behulp van je collega’s. Je moet beschikken over een geldige VOG en je moet weten met wie je samenwerkt (vergewisplicht). Verder heb je een meldingsplicht en moet je voldoen aan de wet AVG. Wij kunnen je ondersteunen in al deze eisen. Heb je hier vragen over? Neem contact met ons op. 

Dit artikel delen