Is een klachtenregeling hetzelfde als de Wkkgz?

Geplaatst op: 27 maart 2018 - Aangepast op: 25 juli 2019 - Dit artikel printen - Dit artikel delen

Alhoewel de kwaliteitswet WKKGZ op 1 januari 2016 is ingegaan, is de bekendheid onder zzp’ers in de zorg nog steeds niet groot als het op de inhoud van de wet aankomt. In een enquete die we hielden onder leden, stelden maar liefst 70% van de respondenten dat zij op de hoogte zijn van de WKKGZ. Als we echter via sociale media vragen of zzp’ers die eisen al vorm en inhoud geven, blijkt dat veel zzp’ers denken dat het hebben van een klachtenregeling voldoende is. Dit is echter niet het geval.

De eisen zijn bekend

Halverwege vorig jaar zijn de eisen die voor zzp’ers in de zorg gelden, gepubliceerd via een folder van het ministerie. Daarmee heeft de overheid iets bijzonders gedaan, namelijk het uitschrijven van de eisen die gelden voor zzp’ers in de zorg. Normaal gesproken wordt dit bij een kaderwet vorm gegeven door zogenaamde ‘veldpartijen’, zoals beroeps- en brancheorganisaties. In dit geval heeft het ministerie van VWS zelf de regie gepakt en de eisen uitgeschreven. Daarmee is de positie vanuit het ministerie duidelijk. Jij bent nu aan zet om met de eisen aan de gang te gaan!

Wat zijn die eisen?

We hebben eerder geschreven over de inhoud van de eisen. Dat artikel lees je hier. Je dient een kwaliteitssysteem te creëren rondom de zorg die je biedt, zodat je iedere keer iets beter wordt in het verlenen van zorg dan je voorheen was. Een eigen cliëntdossier, het volgen van de professionele standaarden van jouw beroep, het registreren van klachten & incidenten en het reflecteren op je eigen handelen met behulp van je collega’s maken hier onderdeel van uit. Weten met wie je samenwerkt, de beschikking over een VOG, meldingsplicht bij de IGJ en Veilig Thuis; het maakt er allemaal onderdeel vanuit. Daar bovenop heb je uiteraard ook nog iets te doen met de AVG.

Dus niet alleen een klachtenregeling?

Nee. De eisen vanuit de WKKGZ zijn dus veel ruimer dan dat. Voor 1-1-2016 was het inderdaad zo dat je kon volstaan met een klachtenregeling, maar die eisen zijn dus veel breder geworden dan dat. Niet alle zzp’ers in de zorg hebben door dat de wetgeving gewijzigd is. Je kunt dat via de handreiking vanuit het ministerie zelf teruglezen. Het recht om een klacht in te kunnen dienen blijft bestaan, maar daar bovenop komen er dus meer verplichtingen die gelden. Het zijn eisen die ook niet voor professionals in loondienst gelden, maar puur op zzp’ers in de zorg van toepassing zijn.

Hoe nu verder?

Het is aan jou om te bepalen hoe je eisen van de WKKGZ invulling wilt geven. De overheid heeft toezicht aangesteld om te beoordelen of zorgaanbieders dit ook doen. Sinds 1-1-2016 vallen zzp’ers formeel onder het toezichtskader van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Zij hebben de mogelijkheid om te controleren of ‘solistisch werkende zorgverleners’ (zzp’ers), voldoen aan de eisen. Ben je als zzp’er in de zorg actief en val je onder de WKKGZ, dan heb je dus wat te doen. Je kunt dit zelf organiseren, of je kunt dit in samenwerking met SoloPartners doen. Als kwaliteitslid krijg je binnen de online omgeving van SoloPartners toegang tot de zaken die nodig zijn om te voldoen aan de WKKGZ. Hier vallen onder andere de KICK protocollen van Vilans onder, een systeem om incidenten te registreren en je kunt bijvoorbeeld documenten downloaden.

Jouw WKKGZ eisen op orde

Met een basislidmaatschap van SoloPartners heb je alleen een klachtenregeling georganiseerd, dit is maar een klein deel van de WKKGZ eisen. Via een upgrade in de online omgeving kun je onmiddellijk toegang krijgen tot de andere faciliteiten van SoloPartners. Als je nog geen lid bent, klik dan hier >>. Kies dan het kwaliteitspakket om de WKKGZ eisen op orde te krijgen en gemakkelijk te voldoen aan verdere regelgeving.

Ben je wel lid en wil je upgraden? Log dan in op ons extranet en kies voor upgraden.

Dit artikel delen