Convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp’

jeugdhulp

Bericht geplaatst 10 augustus 2021 om 16:11

Recent tekenden partijen in het jeugdstelsel het convenant ‘Bevorderen Continuïteit Jeugdhulp’. Dit convenant gaat over het voorkomen en beheersen van continuïteitsrisico’s van zorgaanbieders in de Jeugdzorg. In dit artikel geven we een toelichting op de aankondiging.

Het is noodzakelijk dat goede zorg altijd beschikbaar is voor diegene die het nodig heeft. Om te voorkomen dat jeugdhulp vanwege (financiële) problemen stopt, hebben jeugdhulppartijen anderhalf jaar toegewerkt naar het convenant. Een convenant is een bepaald soort overeenkomst waarin schriftelijke afspraken over het leveren van prestaties worden vastgelegd. Wanneer risico’s vroegtijdig in beeld zijn, is er ruimte voor duurzame oplossingen. Over deze risico’s hebben jeugdhulppartijen nu afspraken met elkaar gemaakt. Deze afspraken zijn vastgelegd in het convenant. Hierdoor ontstaat een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor jeugdhulpaanbieders, gemeenten en het Rijk.

Ten aanzien van het voorkomen van continuïteitsrisico’s zijn de volgende punten opgenomen:
 • Goed gesprek over tarieven opdrachtgever en –nemer
  • Handreiking inzicht in tarieven om het goede gesprek te begeleiden
  • Kennis- en informatiepunt (nog in onderzoeksfase)
 • Geschillenbeslechting
  • Nadat het gesprek niet tot een oplossing heeft geleid of als tijdens de looptijd van een contract een geschil ontstaat
  • Ter voorkoming van gang naar de rechter (maar mogelijkheid blijft bestaan)
  • Concrete invulling moeten ze nog uitwerken
  • Beperkt zich niet tot tarief of financiën (ook geschillen over bijvoorbeeld volume en kwaliteit vallen hieronder).
Het beheersen van continuïteitsrisico’s wordt via deze punten vastgelegd:
 • Monitoren en (vroeg)signaleren continuïteitsrisico’s door Jeugd Autoriteit. Dit is alleen van toepassing op zorgaanbieders met een omzet van meer dan 2 miljoen euro.
  • Data verzamelen
  • Voeren van accountgesprekken
 • Systematisch gebruik draaiboek ‘Continuïteit Jeugdhulp’ vanaf het moment dat discontinuïteit zorgelijk wordt.

Leren en ontwikkelen is ook een onderdeel van het convenant. Het houdt in dat partijen de afspraken uit het convenant breed delen. Daarnaast monitoren ze hoe afspraken uitwerken in de praktijk en of deze daadwerkelijk bijdragen aan een betere samenwerking en continuïteit van de jeugdhulp. Tot slot evalueren ze waar eventuele aanpassingen in het convenant nodig zijn.

In het convenant worden zorgaanbieders aangeduid met cruciale jeugdhulpaanbieders zoals benoemd in subsidieregeling ‘Continuïteit cruciale Jeugdzorg’. Deze regeling verwijst naar de definitie van een aanbieder van jeugdhulp zoals bedoeld in art 1.1 Jeugdwet. Dit betekent dat het convenant ook van toepassing is op zzp’ers in de Jeugdzorg. Gebruik (een verwijzing naar) het convenant om met de gemeente tot dat ‘goede gesprek’ te komen.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket