Dit is wat zzp’ers in de zorg te bieden hebben aan de zorgsector!

High Five voor zzp'ers

Bericht geplaatst 13 juli 2018 om 16:10

Zijn vaste medewerkers van organisaties de dupe van de groei van zzp’ers in de zorg? In een artikel in het Trouw van maandag 9 juli geeft de beroepsorganisatie V&VN terug dat de eigen regie van zzp’ers nadelig werkt voor collega’s in loondienst. We legden deze stelling voor op onze sociale media (hier en hier) en haalden hiermee vooral op waarom zzp’ers van toegevoegde waarde zijn voor de zorgsector.

Zzp’ers in de zorg zijn niet negatief over werkdruk of zzp’er zijn

Wat allereerst opvalt is er wat er niet is in de vele reacties die werden gegeven. Er is weinig ontevredenheid over de werkdruk en geen ontevredenheid over het zzp’er zijn. Oftewel, wil je professionals in de zorg spreken die positief zijn over de wijze waarop ze hun werk uitvoeren en een vrolijke noot toevoegen, spreek dan met zzp’ers in de zorg. Zij ervaren dat zij beter in staat zijn om kwaliteit van zorg te leveren en ervaren meer autonomie. Die twee zaken zijn direct gerelateerd aan de beleving van werkdruk.

Nivel: “Verpleegkundigen en verzorgenden die vinden dat ze niet de juiste kwaliteit van zorg kunnen leveren, weinig waardering ervaren van het hoger management en weinig ruimte hebben hun werk zelf in te delen, zijn minder tevreden over de werkdruk dan degenen die positief zijn over kwaliteit, waardering en autonomie.” 

Met zzp’ers haal je dus professionals in huis die meer autonomie ervaren en de wijze van werken als waarderend ervaren. Zzp’er zijn werkt dus voor zzp-ers en ze zijn hierdoor positiever over werk omstandigheden. Best interessant overigens hierbij is dat leeuwendeel van die goed gemutste zzp’ers in de zorg werkt in de langdurige zorg, een sector die mínder dan gemiddeld uitnodigt om in te werken.

Zzp’ers lossen diensten op die overblijven

Eén van de stellingnames die in het artikel van Trouw naar boven komt, is dat “Mensen in vaste dienst zwaarder worden belast omdat zzp’ers zich nu eenmaal kunnen permitteren geen of minder nacht- en weekenddiensten te draaien.” In de reacties op sociale media valt terug te lezen dat zzp’ers zich hier totaal niet in herkennen. In tegendeel zelfs, zzp-ers worden vaak als sluitpost gebruikt bij het dichtleggen van een dienstrooster en worden juist ingezet voor die ogenschijnlijk niet zo populaire weekenden en avonden. ZZP-ers vormen daarmee een waardevolle aanvulling op de flexibele schil van instellingen.

Zzp’ers bieden zorg op maat

Voor PGB houders is dit fenomeen al langer bekend. ZZP-ers zijn in staat om zorg op maat te bieden, omdat zij in verregaande mate bereid zijn hun privé omstandigheden aan te passen aan hun werk. Dat zorg op maat principe gaat inmiddels echter verder dan het PGB. Het element niet-gecontracteerde zorg geeft als financieringsvorm inmiddels ook de ruimte om zorg op maat te bieden. Daarnaast zijn zzp’ers in de zorg ook in staat om voor opdrachtgevers te doen wat nodig is. Vanuit de autonomie beredeneerd die zzp’ers voelen, blijkt er heel veel mogelijk. Die geleerde lessen zouden meegenomen kunnen worden naar werkgevers “Daarom wil beroepsorganisatie V&VN dat werkgevers zich meer gaan inzetten voor ‘goed werkgeverschap’. Dat wil zeggen: beter luisteren naar personeelsleden en hen betrekken bij het beleid.” Dan wel graag zzp’ers en medewerkers naast elkaar gepositioneerd in de zorg, in plaats van de één ‘of’ de ander.

Zzp’ers werken meer dan zij in dienst zouden doen

Zzp’ers doen een stap meer, zo valt uit de reacties te lezen en precies die stap meer is bij een dienstverband moeilijker geworden de afgelopen jaren. Dat doen zij omdat ze opdrachten aannemen die bij hen passen. Hierdoor is werk en privé goed in balans te houden zo valt ook terug te lezen. Als zzp’ers er zijn, zijn ze er ook. Professionals die een hoge werkdruk ervaren zijn minder geneigd om te blijven als de dienst voorbij is, zodat zij zichzelf kunnen opladen voor de volgende. Zzp’ers in de zorg ervaren minder werkdruk en blijven dan ook vaker langer om dat laatste stukje zorg af te ronden. Ook hier speelt mogelijk het aspect van autonomie mee. Omdat zzp’ers zelf mogen bepalen hoe zij omgaan met werktijden, gaan zij mogelijk ook vaker over de grenzen heen van de afgebakende start- en eindtijd.

Zzp’ers werken langer dan zij in dienst zouden doen

Zzp’er in de zorg zijn lijk je langer vol te houden dan een dienstverband, zo lijken een aantal reacties ook te zeggen. Zou het kunnen zijn dat die eigen regie, een meer voldaan gevoel over de geleverde kwaliteit van zorg en meer ervaren waardering ook bij zou kunnen dragen aan het langer behouden van ervaren professionals? Misschien een goede reden voor een gedegen vervolgonderzoek.

SoloPartners ziet dat zzp’ers in de zorg het naar hun zin hebben en het werken in de zorg volhouden. Zij verdienen een volwaardige plaats in het bestel. Daar maken we ons iedere dag hard voor. Sluit je aan en word lid >>

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket