#meerdaneenapplaus voor de kraamzorg

#meerdanapplaus

Bericht geplaatst 6 november 2020 om 15:18

Half september heeft het Kamerlid Van Gerven (SP) Kamervragen ingediend: #meerdaneenapplaus voor de kraamzorg. De Kamervragen zijn op 30 oktober jl. beantwoord door minister Van Ark. We geven je hier een samenvatting van haar reactie.

In haar reactie geeft minister Van Ark aan dat zij ten aanzien van het houden van 1,5 meter afstand het advies volgt van de koepelorganisatie BO geboortezorg. Het betekent dat kraamverzorgenden zo veel als mogelijk 1,5 meter afstand moeten houden en hierover met en binnen het kraamgezin aandacht aan moeten geven. Ze realiseert zich dat dit niet altijd mogelijk is en geeft daarom het advies vooraf vast te stellen of er binnen het kraamgezin al dan niet een besmetting van Covid-19 is.

Meer taken en verantwoordelijkheden

Tijdens de eerste maanden van de Corona pandemie hebben kraamverzorgenden meer taken en verantwoordelijkheden toegewezen gekregen omdat verloskundigen minder op huisbezoek kwamen. Volgens minister Van Ark werden taken anders ingericht. Als voorbeeld wordt genoemd dat zorg op afstand werd gegeven op het moment dat er binnen het kraamgezin een Covid-19 besmetting was. Tevens verwijst minister Van Ark naar de aangepaste werkinstructie (opgesteld door KCKZ) en op het ongewijzigde takenpakket bij kraamgezinnen zonder Covid-19 besmetting.

De uitleg van minister Van Ark gaat over het anders ingerichte takenpakket. De grotere verantwoordelijkheid die kraamverzorgenden droegen vanwege het wegvallen van de huisbezoeken van de verloskundigen, wordt niet toegelicht.

Gebruik van PBM

Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is van belang. Minister Van Ark verwijst naar het advies van het RIVM dat door de sector kraamzorg wordt gevolgd. Het advies voorziet in een persoonlijke afweging door de kraamverzorgende ten aanzien van het gebruik van PBM. Met andere woorden, als jij het noodzakelijk acht meer PBM te moeten gebruiken dan wordt geadviseerd dan is dat te allen tijde mogelijk.

De vraag en het antwoord over arbeidsvoorwaarden laten we hier buiten beschouwing. Als zzp’er bepaal je tenslotte zelf onder welke voorwaarden jij een opdracht aanneemt.

Als het gaat om de zorgbonus refereert minister Van Ark aan de uitgangspunten op basis waarvan de zorgbonus wordt aangevraagd. Een van die uitgangspunten is de uitzonderlijke geleverde prestatie en niet het mogelijke risico op besmetting.

Aanvulling SoloPartners op zorgbonus:

VWS heeft een overzicht gepubliceerd van beroepen en functies die wel en niet in aanmerking komen voor een zorgbonus. Het beroep kraamverzorgende staat op de lijst met beroepen die naar verwachting niet voldoen aan de gestelde criteria. Daarmee wordt ruimte gegeven aan de opdrachtgever om de zorgbonus voor kraamverzorgenden aan te vragen.

Heb je tijdens de Corona pandemie uitsluitend met eigen en / of PGB-cliënten gewerkt dan is het nu niet mogelijk de zorgbonus aan te vragen. Jouw opdrachtgever is tenslotte geen zorginstelling zoals bedoeld in deze regeling. Naar verwachting wordt hiervoor begin 2021 een apart loket ingericht bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). We schreven hier vorige week over in dit artikel.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket