Nieuwe wetgeving in aantocht

wkkgz rechter

Bericht geplaatst 4 mei 2021 om 12:00

Op 23 april 2021 is de ministerraad akkoord gegaan met een tweetal wetsvoorstellen. Deze wetsvoorstellen zijn van belang voor de zorg en kunnen op termijn van invloed zijn op jouw zorgverlening.

Elektronische gegevensuitwisseling

De wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg heeft als doel om stapsgewijs het elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners verplicht te stellen. Het uitwisselen van gegevens op papier of gegevensdragers gebeurt nog te veel en te vaak, dat is het uitgangspunt van de wet. Daar zitten nadelen aan. Gegevens kunnen zoekraken of verloren gaan. Bijvoorbeeld bij het overnemen van papieren gegevens. Zoekgeraakte gegevensdragers kunnen een datalek tot gevolg hebben.

De wet moet er uiteindelijk toe leiden dat alle zorgverleners op dezelfde manier gegevens gaan vastleggen. Hoe en wanneer je die vaktermen nou precies moet vastleggen wordt nog besproken. Daarnaast moet de wet ervoor zorgen dat ict-systemen beter met elkaar gaan communiceren. Zo wordt onderlinge gegevensuitwisseling ook daadwerkelijk technisch mogelijk.

In het voorstel is nog niets tot in detail geregeld. In de wet staan de doelen die ze willen bereiken en ze leggen uit wie welke bevoegdheid heeft. Er wordt vastgelegd op welke wijze het een en ander verder wordt uitgewerkt. De uitwerking in de praktijk zullen ze per zorgsoort en soort gegevensuitwisseling afzonderlijk bepalen. Dit gebeurt in een Algemene Maatregel van Bestuur en/of middels richtlijnen. Het zal dus nog wel enige tijd duren voordat je in de praktijk hier wat van gaat merken.

De kans bestaat dat dit voorstel er uiteindelijk ook toe leidt dat de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) aangepast wordt of in de praktijk anders wordt toegepast. Op grond van die wet is het bijhouden van een papieren zorgdossier immers nog steeds mogelijk. Met verplichte elektronische gegevensuitwisseling zal het nut en de noodzaak van een papieren dossier verder minder worden en op termijn, zoals wij verwachten, helemaal verdwijnen.

Aanbesteden in de zorg

Het wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 moet het voor gemeenten mogelijk maken om de aanbestedingsprocedures voor jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning makkelijker in te richten. De wet maakt het mogelijk om de offertefase in de aanbesteding over te slaan omdat gemeenten niet meer verplicht zijn om te kiezen voor de economisch meest voordelige inschrijving. Uiteraard moet nog wel iedere goede zorgaanbieder kans maken op een contract.

Gemeenten krijgen dus meer mogelijkheden om te selecteren op andere criteria dan alleen prijs. Het blijft wel de bedoeling dat gemeenten een reële prijs betalen voor de zorg die ze inkopen. De wet geeft de minister de mogelijkheid om daar nadere regels voor op te stellen. Als gemeenten ten gevolge van deze vereenvoudiging zelf zorgvuldige inkoopprocedures opstellen, zal de minister minder snel genoodzaakt zijn om zelf regels daarvoor op te stellen. Waar gemeenten minder in staat blijken te zijn tot zorgvuldige inkoop, kan de minister ingrijpen.

Eerste en Tweede Kamer

Beide wetten zijn door de ministerraad aangenomen. De volgende stap is behandeling door de Tweede Kamer. Als de wet daar is aangenomen, na eventuele wijzigingen, volgt behandeling door de Eerste Kamer. Indien de wet ook daar wordt aangenomen, treden beide wetten op een nader te bepalen tijdstip in werking. Zodra dit het geval is of indien zich relevante andere ontwikkelingen voordoen, lees je het op onze website.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 28000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket