Overzichtelijk samengevat: inkoopbeleid zzp’ers binnen de Wijkverpleging

Bericht geplaatst 14 juni 2019 om 11:38

Rond 1 april 2019 hebben zorgverzekeraars de hoofdlijnen van hun inkoopbeleid voor 2020 bekend gemaakt. Zo ook voor de wijkverpleging. Onze partner Eldermans – Geerts heeft in opdracht van SoloPartners het inkoopbeleid van de vier grootste zorgverzekeraars voor onze kwaliteitsleden samengevat. Dit overzicht geeft een goed beeld van de hoogtepunten van het zorginkoopbeleid voor zzp’ers binnen de wijkverpleging, zodat jij kunt bepalen of je in aanmerking komt voor een eigen contract en of je hierop in wil gaan.

We schreven eerder over het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Dat deden we hier. Alhoewel de mogelijkheid tot een eigen contract voor zzp’ers in de zorg zeer beperkt is, hebben we er toch voor gekozen om uiteen te zetten welke zorgverzekeraar waartoe besloten heeft. In dit artikel lees je de samenvatting van het inkoopbeleid van zorgverzekeraar Menzis. Met het plaatsen van deze informatie is dit voor leden en niet leden inzichtelijk.

Wil je alle samenvattingen lezen? Als lid van het kwaliteitspakket van SoloPartners heb jij ook toegang tot de samenvattingen van zorgverzekeraars CZ, VGZ en Zilveren Kruis. Log hier in om verder te lezen en de volledige PDF te downloaden.

ZZP inkoopbeleid Menzis

Zorgverzekeraar Menzis stelt een aantal eisen waar jij aan moet voldoen als je als zzp’er in het jaar 2020 gecontracteerd wil kunnen werken. Wij beginnen dit stuk met een overzicht van de – volgens ons – belangrijkste eisen die zorgverzekeraar Menzis stelt aan zzp’ers in 2020. Daarna zullen er bepaalde punten worden uitgelicht, worden opmerkelijke eisen voor nieuwe zorgaanbieders genoemd, wordt de planning van contractering weergegeven en sluiten we af met een aantal belangrijke aandachtspunten.

Minimumeisen zzp’ers 2020

Hieronder een lijst met de eisen die Menzis stelt aan zzp’ers die een eigen contract willen.

 • Inschrijving in het BIG-register als verpleegkundige
 • Inschrijving in het handelsregister Kamer van Koophandel
 • Beschikking over Kiwa Keurmerk of HKZ-NEN keurmerk zzp’ers
 • Geen verscherpt toezicht of maatregel IGJ
 • Beschikking over adequate verzekering, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid
 • Beschikking over samenstellings- beoordelings of controleverklaring 2018 van een accountant
 • Beschikking over landelijk of internationaal erkend kwaliteitssysteem
 • De zorgaanbieder kan aantonen hoe hij de governance heeft ingericht
 • De zorgaanbieder garandeert zorgverlening 7×24 uren

Highlights inkoopbeleid

In het inkoopbeleid staan voorwaarden en beleidsrichtingen van de verzekeraar, waar je rekening mee moet houden om een afweging te kunnen maken of een contract bij je past en je een contract al dan niet zou willen tekenen. Denk bijvoorbeeld aan het handhaven van een cessieverbod. Dat is zo’n voorwaarde die relevant kan zijn: indien je het niet praktisch vindt om de nota naar de cliënt toe te sturen, kan het cessieverbod meespelen in je afweging om een contract aan te gaan. Dergelijke voorwaarden en beleidsstandpunten van Menzis zijn op de volgende pagina opgenomen. Cessieverbod en machtigingsvereisten vanaf 2019 worden voortgezet in 2020.

 • Cessieverbod en machtigingsvereisten gelden bij Menzis vanaf 2019;
 • ‘Benchmarkmethode’: Menzis deelt zorgaanbieders op basis van declaratiegegevens in drie doelmatigheidsklassen in: hoog, gemiddeld of laag. Afhankelijk van de doelmatigheidsklasse worden het tarief, de budgetafspraak en de mogelijkheid tot het maken van eventuele meerjarenafspraken bepaalt;
 • Budgetplafond nieuwe aanbieders: maximaal € 150.000,-;
 • Menzis spreekt voor 2020 én 2021 elk jaar een nieuw integraal tarief af;
 • Bestaande aanbieders moeten uiterlijk 20 juli 2019 de overeenkomst getekend hebben en krijgen daartoe een uitnodiging van Menzis. Indien het aanbod van Menzis niet voor dat tijdstip geaccepteerd is vervalt het aanbod van Menzis en komt de aanbieder in beginsel niet meer in aanmerking voor een contract.
 • Digitaal contracteerproces verloopt via VeCoZo;
 • Let op: Menzis zendt je later de bijlage ‘budget en tarief’ toe en deze dien je apart te ondertekenen. Daarna komt de overeenkomst pas definitief tot stand. Hoe dit zich verhoudt tot de verplichting de overeenkomst al uiterlijk 20 juli 2019 te tekenen is niet duidelijk;
 • Vragen kunnen worden gesteld via het online contactformulier en/of zorgaanbiederservice@menzis.nl

Nieuwe aanbieders

Zzp’ers die in 2019 géén overeenkomst hebben met Menzis of die in 2018 en/of 2019 wel een overeenkomst hadden, maar niet voor Menzis-verzekerden hebben gedeclareerd zijn ´nieuwe  zorgaanbieders’. Deze nieuwe aanbieders kunnen éénmaal per jaar een overeenkomst aanvragen; dat kan gedurende het gehele jaar. Word je afgewezen? Dan kan je een aanvraag niet voor datzelfde contractjaar invullen maar voor het jaar opvolgend.

De aanvraag voor 2020 dient uiterlijk 15 juni 2019 ingediend te zijn. Uiterlijk 12 november 2019 mag de overeenkomst getekend worden tussen de zorgverlener en zorgverzekeraar anders gaat de overeenkomst niet van start op 1 januari 2020. Ben je te laat met het ondertekenen van de overeenkomst? Dan treedt de overeenkomst in werking op de eerste dag van het volgende kwartaal.

Planning contractering

Elk jaar passeren dezelfde onderdelen de revue; beginnend met de publicatie door Menzis met daarin het inkoopbeleid en eindigt met een publicatie gecontracteerde zorgaanbod op Zorgvinder. Alle onderdelen met data hebben wij hieronder in een overzicht geplaatst voor je.

Let op! Aankondiging van controles op doelmatige zorg

Het inkoopbeleid geeft expliciet aan dat Menzis in 2020 de inzet van ‘doelmatige zorg’ monitort. Dat kan erop duiden dat in 2020 opnieuw materiële en formele controles zullen worden uitgevoerd. Wat doelmatige zorg is, is niet in het inkoopbeleid uitgewerkt. Wel geeft Menzis aan dat zij verwacht dat:

• de wijkverpleegkundige kritisch kijkt naar mogelijkheden voor preventie en (mantelzorg);
• de wijkverpleegkundige tijdig intervenieert indien zorg vanuit de Wmo ingezet kan worden;
• de wijkverpleegkundige de klant toe leidt naar een Wlz-indicatie indien die meer passend is.

Let op! Bezwaren uiterlijk 20 juli 2019 indienen!

Het inkoopbeleid geeft aan dat zorgaanbieders die bezwaren hebben tegen de inhoud van het inkoopbeleid, opmerkingen en/of vragen uiterlijk 20 juli 2019 schriftelijk kenbaar moeten maken aan Menzis via het online contactformulier. Indien dat niet gebeurt kan de zorgaanbieder, zo is in het inkoopbeleid vermeld, geen beroep meer doen op onjuistheden in het inkoopbeleid en heeft de zorgaanbieder zijn rechten verwerkt om daarop enige aanspraak te baseren. Het is nog onduidelijk wat de exacte (juridische) consequenties zijn indien de zorgaanbieder geen bezwaar heeft gemaakt.

Benieuwd naar het inkoopbeleid voor wijkverpleegkundigen bij CZ, VGZ en Zilveren Kruis? Als je lid bent van ons kwaliteitspakket vind je dit document in de eigen online omgeving onder het kopje ‘Documenten’. Ben je nog geen lid van ons kwaliteitspakket?

Upgrade dan hier!

upgrade button

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket