vaccins zorgbonus

Bericht geplaatst 17 december 2020 om 11:17

We krijgen veel vragen binnen over de stand van zaken rondom de zorgbonus en de wijze waarop het vaccinatieprogramma zal gaan verlopen. Op beide onderwerpen blijft er tot op heden – ook voor ons – veel onduidelijk. Als we kijken naar de problemen rondom de PBM’s en het uitgebreid testen eerder dit jaar, verwachten we dat het ook bij de zorgbonus en vaccineren nog wel even zal duren voordat jij precies weet waar je aan toe bent.

Stand van zaken landelijk vaccineren

Belofte van minister de Jonge, december 2020 “RIVM, GGD, huisartsen en artsen van verpleeghuizen en instellingen werken nauw samen bij de voorbereidingen om in de week van 4 januari 2021 te starten met vaccineren – mits alles meezit” 

Zorgprofessionals hebben er alle belang bij om te weten of en zo ja wanneer zij zich kunnen laten inenten. Zij maken op dit moment de tweede golf door binnen organisaties en achter de voordeur van besmette cliënten. Hoe mooi zou het zijn als je als zorgverlener weet dat je zelf niet zomaar ziek kunt worden? Na de eerste uitspraak over ‘starten met vaccineren’ werd er reikhalzend uitgekeken naar de details. Deze konden in eerste instantie niet gegeven worden. De directie van de GGD wist bijvoorbeeld bij de aankondiging van minister de Jonge niets over een start in januari.

De eerste contouren van het vaccineren werden deze week duidelijk. “De meest kwetsbaren in verpleeghuizen en instellingen, mensen met een verstandelijke beperking en hun zorgmedewerkers worden als eerste gevaccineerd. Zorgmedewerkers van verpleeghuizen ontvangen als eerste een oproep, daarna medewerkers uit de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.” Het plan voor zover wij weten is dat het ministerie ook hier (net als bij de zorgbonus) probeert de verantwoordelijkheid voor het testen bij werkgevers / opdrachtgevers neer te leggen. De GGD zou zo’n 30 priklocaties verspreid over het land gaan inrichten. Het RIVM zou de hele coördinatie van de campagne op zich gaan nemen.

Vaccinatie niet verplicht

Via de bedrijfsartsen van die organisaties zouden zorgprofessionals zich kunnen laten vaccineren. Hoe de logistieke operatie precies zou moeten verlopen is ook nog niet helder. Het zetten van een spuitje lijkt eenvoudig, maar niet als het om vele tienduizenden mensen gaat. Daarnaast zou het nog wel eens zo kunnen zijn dat een percentage zorgprofessionals uitvalt na het krijgen van een vaccin. Dit omdat zij enigszins ziek kunnen worden en het verzuim oploopt als een gevolg daarvan. Een vaccinatie tegen het coronavirus is niet verplicht. De overheid zorgt voor informatie over een vaccin en de vaccinatie en over wat het effect op de samenleving kan zijn als veel mensen zich wel laten vaccineren. Of juist niet. Jij kunt daarna jouw eigen keuze maken om een vaccinatie tegen het coronavirus te halen. Het zou uiteraard kunnen dat opdrachtgevers straks benieuwd zijn of jij je hebt laten vaccineren tegen corona.

Ook bij deze oplossingsrichting geldt uiteraard dat lang niet alle zorgprofessionals via werkgevers werkzaam zijn in de zorg. En we dus precies hetzelfde probleem krijgen als bij de zorgbonus: we bereiken een deel van de professionals niet. Vanuit onze kant proberen wij het ministerie te ondersteunen bij het vinden van oplossingen die alle zorgprofessionals bereiken. Dat er een oplossing nodig is voor solistisch werkende zorgverleners (dus zzp’ers met eigen cliënten) hebben we inmiddels over kunnen brengen.

Op de hoogte blijven over de ontwikkelingen kun je onder meer via de publiekscampagne van de coronavaccinatie.

Stand van zaken zorgbonus

Belofte van minister de Jonge, juni 2020: “De zorgbonus is bedoeld voor alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) hebben ingezet voor patiënten en cliënten en direct of indirect de effecten van corona hebben ondervonden.”

We deden in november onderzoek onder onze achterban om op te halen hoeveel zorgprofessionals aanspraak hebben kunnen maken op de zorgbonus. Een maand later is er niet veel veranderd aan deze situatie van dat onderzoek. Honderden zorgverleners die voor organisaties werkten hebben geen zorgbonus aan kunnen vragen. Dit kwam omdat de zorgorganisatie niet bereid was mee te werken. Duizenden zorgverleners die werken voor eigen cliënten hebben sinds de start nog helemaal geen mogelijkheid gehad om de zorgbonus aan te vragen. Tot dinsdag 10 november konden werkgevers in de zorg de belastingvrije bonus voor zorgverleners aanvragen. Een mogelijkheid voor zorgverleners die niet voor werkgevers werkzaam zijn, bleef tot nu toe achterwege.

Vragen

Op vragen die we stelden over de zorgbonus komt tot nu toe geen antwoord. “De vragen van de Kamerleden Regterschot (VVD) en Tielen (VVD) over ‘NBBU en SoloPartners dringen er bij zorginstellingen op aan de zorgbonus voor uitzendkrachten en zzp’ers alsnog ter beschikking te stellen’ kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat de afstemming van de antwoorden meer tijd kost.” – minister van Ark

Minister de Jonge houdt er rekening mee dat zo’n 1,2 mln. zorgverleners uiteindelijk de bonus zullen gaan krijgen. Zo’n 90% van die 1,2 mln heeft hem aangevraagd, dus 120.000 zorgverleners hebben dat niet gedaan of kunnen doen. In 2020 kost dit de schatkist 2,2 miljard. Voor 2021 staat opnieuw een zorgbonus op de planning van € 500 belastingvrij. Daarvoor is zo’n 700 miljoen euro vrijgemaakt.

De belofte komt vóór de organisatie

Na de belofte van de beschikbaarheid van voldoende beschermingsmiddelen, volgde de logistieke operatie die maanden later de PBM’s daadwerkelijk klaar had staan. Toen kwam de belofte van ’testen, testen, testen’ in mei, volgde de logistieke operatie van de GGD’s om samen met private labs maanden later het testbeleid op orde te hebben. De laatste versie van het testbeleid vind je overigens hier, met het verzoek het telefoonnummer 0800-8101 te gebruiken. Na de belofte van de zorgbonus is een deel van de organisatie ervan nog steeds onderweg. En met het vaccin staan we nog maar aan het begin. Maar is ook hier de belofte al gemaakt.

Strategie

De vaste strategie lijkt te zijn dat de belofte alvast gemaakt wordt door de minister, om vervolgens partijen te forceren in beweging te komen. Het zou zelfs een bewuste strategie zijn, omdat je met forse uitspraken partijen voor het blok zet en ze vervolgens wel moeten. Het zou ‘de enige manier zijn om ze in beweging te krijgen’. Jouw belang als zorgprofessional is echter niet dat een minister via de televisie probeert organisaties die onvoldoende luisteren in beweging te krijgen. Jouw belang is dat jij met behulp van betrouwbare informatie een zorgvuldige afweging kan maken. Een afweging over de risico’s die jij en die jouw cliënt lopen.

Daarnaast zou het prettig zijn als beloofde waardering voor zorgprofessionals ook echt aankomt bij die zorgprofessionals. Zover zijn we echter nog niet. We doen ons uiterste best om jou duidelijk informatie te bieden en oplossingen te creëren met partijen in het veld. Dit blijkt niet altijd mogelijk. Ook wij kunnen op zo’n moment niet anders vragen dan jouw geduld. Ondertussen kun jij ondanks de nieuwe lockdown maatregelen via deze lijst ‘uitgezonderde contactberoepen’ terugvinden of jij opdrachten aan kunt blijven nemen.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket