Stichting ZorgRecht: op de bres voor niet-gecontracteerde zorg.

Stichting Zorgrecht * Solopartners

Bericht geplaatst 27 december 2017 om 12:00

Een groep van acht kleinschalige en niet-gecontracteerde zorgaanbieders spant een kort geding aan tegen zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Het recht van de cliënt op niet-gecontracteerde zorg zien zij steeds verder onder druk staan en welwillende kleinschalige zorgaanbieders worden steeds verder de markt uit gedrukt, zo luidt de stellingname van ‘Stichting ZorgRecht’. De groep pikt het beleid van de zorgverzekeraar niet langer en gaat de confrontatie aan namens alle kleinschalige zorgaanbieders die kiezen voor het verlenen van niet-gecontracteerde zorg. SoloPartners is nauw betrokken bij deze ontwikkeling en steunt dit soort initiatieven vanuit haar rol als brancheorganisatie. 

Wie zijn jullie?

Wij zijn een groep van acht niet-gecontracteerde en kleinschalige zorgaanbieders uit Zuid-Holland. Samen vormen wij het bestuur en de commissie van Stichting ZorgRecht. We hebben Stichting ZorgRecht opgericht omdat door voorgenomen acties van meerdere zorgverzekeraars, niet-gecontracteerde zorgverleners worden getroffen in hun bestaan. Het formele persbericht lees je hier.

Waarom zijn jullie in actie gekomen?

De aanleiding was de onrust die ontstond bij verzekerden van Zilveren Kruis, die zorg krijgen van niet-gecontracteerde zorgverleners. Deze groep verzekerden kreeg op 10 november 2017 een brief met het advies voortaan voor gecontracteerde zorgverleners te kiezen. Verder schreef Zilveren Kruis dat verzekerden voortaan voor niet-gecontracteerde zorg, eerst toestemming via een machtiging moeten aanvragen. Wij vinden dat dit ingaat tegen de keuzevrijheid van zorg. Bovendien wordt een complete beroepsgroep: zo’n duizenden niet-gecontracteerde zorgverleners, ernstig benadeeld. Hierop zijn wij direct een actiegroep gestart op Facebook en daarna hebben we Stichting ZorgRecht opgericht. We komen op voor allen die door deze ongelijkwaardige concurrentiestrijd hun cliënten, en daarmee hun inkomen, dreigen te verliezen.

Wat is het doel?

Zilveren Kruis maakte het ons het afgelopen jaar steeds moeilijker. Betaalovereenkomsten worden geschrapt. De akte van cessie wordt geweigerd. En nu komt er weer een nieuwe maatregel: de machtiging. Een schriftelijk akkoord vooraf. Wat inhoudt dat de zorg nog niet gestart kan worden, ook al heeft de cliënt daar wel behoefte aan. Zorgverzekeraars krijgen teveel macht over wie wel en wie geen bestaansrecht behoudt als zorgverlener. Daarom zijn wij pas tevreden als Zilveren Kruis de nieuw in te voeren maatregel: ‘zorg eerst laten goedkeuren via een machtiging’, verwerpt. Bovendien moet óf de betaalovereenkomst, óf de akte van cessie blijven bestaan. Wij zijn dus pas tevreden als deze ongelijkwaardige concurrentiestrijd stopt en wanneer de keuzevrijheid van verzekerden blijft gewaarborgd.

Hoe staat Stichting Zorgrecht ervoor?

Wij hebben inmiddels brieven naar de ministeries en fracties verstuurd. Daarnaast hebben we ook ons formele standpunt naar zorgverzekeraar Zilveren Kruis kenbaar gemaakt en bereiden ons voor op een kort geding. We hebben hiervoor Hammerstein advocaten in de arm genomen om de formele gang naar de rechter te maken. We hebben inmiddels wat belangstelling getrokken van een aantal media. Lees hier de artikelen van ZorgvisieZorgenz en Nursing. Die belangstelling alleen is echter niet genoeg. We hebben supporters nodig en donateurs. Uiteindelijk doen we het voor de cliënt en kleine zorgaanbieders. We zijn op zoek naar cliënten die tegen belemmeringen aanlopen. Ook staan we graag in contact met zorgaanbieders die zich steeds verder in het nauw zien komen.

Wat kunnen zzp’ers in de zorg doen?

Support ons via Facebook, Twitter of Linkedin en laat zien dat je achter ons staat. Daarnaast heeft Stichting ZorgRecht behoefte aan donateurs. De stichting is afhankelijk van donaties afkomstig van niet-gecontracteerde zorgaanbieders, zoals zzp’ers in de zorg. Doneren kan via het ondertekenen van een volmacht verklaring. Deze vind je hier, tezamen met de uitleg.

Wat vindt SoloPartners?

SoloPartners gelooft in de kracht van zzp’ers in de zorg. We zijn van mening dat zelfstandige zorgprofessionals een eigen positie verdienen in de zorgsector. En individuele contractering van zzp’ers door zorgverzekeraars maakt hier onderdeel van uit. We zien veel zzp’ers in de zorg noodgedwongen uitwijken naar niet-gecontracteerde zorg, omdat rechtstreekse contractering onmogelijk is. Het belemmeren van niet-gecontracteerde zorgverlening achten wij dan ook onwenselijk. Het belemmert de positie van zelfstandigen in de zorg. Als brancheorganisatie steunen wij intrinsiek gedreven initiatieven vanuit zzp’ers zelf, zeker als deze tot doel hebben de eigen positie te versterken. Stichting ZorgRecht is wat ons betreft een voorbeeld van een initiatief ván zzp’ers vóór zzp’ers.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket