Bericht geplaatst 12 mei 2020 om 10:03

In deze zesde update gaan we in op de vraag of er nu wel of geen tekort is aan beschermingsmiddelen, de steunmaatregelen vanuit zorgverzekeraars voor zorgaanbieders en de oproep vanuit Actiz aan onze achterban.

We schreven eerder over de stand van zaken rondom het coronavirus.

Teruglezen doe je via artikel 1, artikel 2, artikel 3, artikel 4 en artikel 5.

Volgens zorgprofessionals houdt tekort aan beschermingsmiddelen aan

We deden begin vorige week een snel onderzoek onder onze achterban over de beschikbaarheid van beschermingsmaterialen. Binnen 48 uur reageerden een kleine 400 zorgprofessionals op deze oproep. Geweldig dat jullie ons weer zo snel een beeld gegeven hebben! 65% van de ondervraagden zou zichzelf vaker willen beschermen dan nu mogelijk is. Het rapportcijfer voor de ervaren veiligheid was een 5,5. De helft van alle ondervraagden gaf aan dat er structureel tekorten zijn van materialen op de werkplek. Een kwart van de ondervraagden ervaart dit soms wel en soms niet, afhankelijk van waar ze werken. Op onze vraag waar dat tekort vandaan komt, geeft 20% van de ondervraagden aan dat materialen niet leverbaar zijn en geeft een kwart van de ondervraagden aan dat de materialen er wel zijn, maar niet gebruikt mogen worden. Zo’n 30% van de ondervraagden heeft eigen cliënten, zo’n 40% werkt als onderaannemer voor zorgorganisaties en de overige 30% werkt in een combinatie van die twee. Het algehele beeld van professionals binnen en buiten zorgorganisaties en bij cliënten thuis, is dus dat de zoektocht naar materiaal nog steeds actueel is.

De beleving van zorgprofessionals staat in schril contrast met de berichtgeving vanuit de overheid. Er zijn “genoeg mondkapjes” zo stelt het Landelijk Consortium Hulpmiddelen en minister van Rijn neemt dit bericht over. Het ministerie houdt zich bij zo’n uitspraak vast aan het RIVM protocol, dat stelt dat je alleen beschermingsmiddelen mag dragen als er sprake is van besmetting. Als je naar deze factsheet ‘Wanneer is welk mondmasker nodig?’ kijkt, dan lees je dat blootstelling aan cliënten met corona voorwaarde is om een mondmasker te gebruiken. Het punt is dat zorgverleners graag zelf willen bepalen wanneer zij zichzelf wel en niet beschermen en hier zit nu precies het probleem. Zorgprofessionals hebben soms geen ‘recht’ op een mondmasker, terwijl ze die wel graag zouden willen gebruiken. Dat voedt het gevoel van onveiligheid onder zorgprofessionals. Nu de maatregelen rondom de ‘intelligente lockdown’ worden verruimd, zijn er contactberoepen – zoals bijvoorbeeld kappers – die de opdracht krijgen om altijd een mondkapje te dragen, ook als er geen corona is vastgesteld. Zorgverleners mogen dat formeel gezien niet, ondanks dat zij op zorglocaties werken met een concreet risico op besmetting en dat valt niet uit te leggen. Als reactie hierop is het RIVM protocol verruimd. Voortaan mogen zorgmedewerkers, “als de specifieke situatie daarom vraagt, op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken” van de uitgangspunten en medische beschermingsmiddelen gebruiken. Preventief gebruik (altijd overal) wordt nog steeds afgeraden. Anders gezegd, je kunt het nog steeds op allerlei manieren uitleggen.

Hoe kun jij een tekort aan beschermingsmiddelen melden?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is de instantie die meldingen over tekorten aan beschermingsmiddelen verzamelt. De Inspectie kreeg in de laatste twee weken van april vanuit de gehele zorgsector (!) welgeteld 11 meldingen binnen over tekorten aan beschermingsmiddelen. Aangezien dit in de derde week van april 7 meldingen betrof en in de laatste week 4 meldingen, stelt de IGJ een dalende trend vast en geeft zij op basis daarvan aan dat er ‘minder tekorten’ zijn. Deze analyse doet wat ons betreft geen recht aan de praktijk. We roepen je op om kenbaar te maken aan de Inspectie dat er nog steeds tekorten aan beschermingsmiddelen zijn.

Wil je een melding maken richting de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over tekorten aan beschermingsmaterialen, doe dit dan via jouw sector of via dit mailadres.

Naast de IGJ, is ook het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldingen aan het verzamelen. Melden doe je via dit formulier.

Hoe kom jij aan beschermingsmiddelen?

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is verantwoordelijk voor de verdeling van beschermingsmiddelen. Zij verdelen onder meer FFP1-, FFP2- en FFP3-maskers, protectiejassen, spatbrillen, schorten, chirurgische maskers en onderzoekshandschoenen. Het zou wat ons betreft logisch en goed zijn als ook solistisch werkende zorgaanbieders (zzp’ers) aanspraak konden maken op dit soort hulpmiddelen. Er zijn namelijk nogal wat zzp’ers in de zorg die eigen cliënten hebben en graag zo veilig mogelijk willen werken. We staan in contact met Mediq en het LCH om te bespreken hoe dit te organiseren valt, maar dat blijkt niet eenvoudig te zijn. Net zoals PGB houders en mantelzorgers, hebben ook zzp’ers relatief kleine pakketten aan materialen nodig en dat stelt nogal wat eisen aan de verspreiding en logistiek. We zijn hierover in overleg. Het bestellen van materialen is overigens niet gratis, ook al denken veel zzp’ers dat dit bij het landelijke distributiepunt wel het geval is. Ook bij de materialen die landelijk gecoördineerd worden, dien je deze af te rekenen via een factuur met 30 dagen betalingstermijn.

Heb je op dit moment behoefte aan een oplossing? Je kunt nog steeds materialen bestellen via onze eigen webshop.

Bijdrage vragen voor continuïteit en meerkosten zorgaanbieders

Moeten zorgaanbieders dan altijd zelf de kosten betalen van beschermingsmaterialen? Niet altijd. Als je eigen cliënten hebt en als de zorg gefinancierd wordt vanuit de zorgverzekeringswet, dan kun je om een bijdrage vragen. Na anderhalve maand overleg, heeft de NZa op 1 mei een beleidsregel gepubliceerd die het voor zorgverzekeraars mogelijk maakt om zorgaanbieders te ondersteunen. Deze maatregelen treden met terugwerkende kracht op 1 maart in werking. Aangezien zzp’ers met eigen cliënten ook zorgaanbieders zijn, vinden we het van belang dat je weet dat deze mogelijkheden er zijn. We zijn voor het eerst betrokken geweest bij de consultatie vanuit de NZa (onderaan pagina 3).

Via de ‘continuïteitsbijdrage’ kunnen zorgaanbieders doorlopende kosten in rekening brengen die als gevolg van een lagere omzet door de corona-uitbraak nu niet gedekt zijn door inkomsten uit reguliere zorgverlening. Met doorlopende kosten worden bijvoorbeeld personeelskosten en de huur van een pand bedoeld. Zorgaanbieders ontvangen de continuïteitsbijdrage voor het deel van de omzet dat daalt door de coronacrisis. Hoe die continuïteitsbijdrage wordt berekend lees je hier. Het aantal solistisch werkende zorgaanbieders dat gebruik kan maken van de regeling zal naar onze verwachting laag zijn, omdat zij over het algemeen hun vaste lasten laag houden en deze regeling bedoeld is voor die vaste lasten.

Via de regeling van ‘meerkosten’  kunnen, in overleg met de zorgverzekeraar, extra kosten in rekening worden gebracht die zorgaanbieders maken voor het leveren van zorg als gevolg van de corona-uitbraak en de richtlijnen van het RIVM. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om kosten die samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen vanwege coronabesmetting. Hoe de regeling rondom meerkosten precies uitgevoerd wordt, is nog niet bekend gemaakt. Welke kosten je precies kunt verhalen, is ook niet bekend. Op zoek naar de officiële documenten? Je kunt hier meer over de context van de regeling lezen, hier over de bedoeling van de regeling en hier lees je de regeling zelf.

Hoe regel jij steun?

De meeste zzp’ers in de zorg zijn op dit moment volop aan het werk. Er zijn ook zzp’ers die inmiddels wel in de problemen zijn gekomen en benieuwd zijn of zij in aanmerking komen voor steun. Waar jij recht op hebt, is erg afhankelijk van jouw situatie. Dit heeft te maken met het feit dat je als zelfstandige in de zorg zowel zzp’er bent als zorgaanbieder. Daarmee kom je mogelijk voor twee regelingen in aanmerking.

  • Heb je steun nodig omdat je zzp’er bent en problemen hebt gekregen met jouw inkomen? Dan is jouw gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van steun. Via de regelingencheck van de Kamer van Koophandel kun je op onderzoek uit;
  • Heb je steun nodig omdat je eigen cliënten hebt en in aanmerking wilt komen voor de continuiteitsbijdrage, dan biedt de regeling vanuit zorgverzekeraars misschien mogelijkheden. De Kamer van Koophandel heeft hier meer informatie over dit onderwerp;
  • Heb jij eigen cliënten die worden gefinancierd via PGB? Dan kunnen die cliënten onder deze voorwaarden niet geleverde zorg toch declareren en uit laten betalen aan zorgverleners.

Wil je meer uitleg over de continuiteitsbijdrage en de meerkosten? Hier lees je een artikel van Eldermans | Geerts over het onderwerp, wat laat zien dat er nogal wat zaken onduidelijk zijn. Wil je gebruik maken van een regeling, laat je dan goed voorlichten over mogelijke consequenties voor de toekomst. De juridische voorwaarden die benoemen wanneer je definitief recht hebt op een bijdrage moeten nog gepubliceerd worden. Brancheorganisatie Actiz schreef in haar laatste nieuwsbrief “Helaas is er nog geen aanvullende en verhelderende informatie over de financiële regelingen rond COVID-19. Zorgverzekeraars blijken meer tijd nodig te hebben om de openstaande vragen over de continuïteitsregeling voor kleinere organisaties te beantwoorden en ook om de overige regelingen te concretiseren.” Afwachten dus.

Update 12 mei – vandaag bracht ZN dit bericht naar buiten met aanvullende informatie. Brief met uitleg vind je hier, infographic hier.

Oproep van Actiz aan zelfstandige verpleegkundigen en verzorgenden

De afgelopen periode heeft veel gevraagd van alle zorgmedewerkers en de aankomende periode zal dit niet heel anders zijn. Veel collega’s zijn (nog) niet in staat geweest om vakantie op te nemen en zijn daar inmiddels echt aan toe. Daarnaast is het ziekteverzuim onder collega’s in een vast dienstverband verder gestegen en levert dat soms problemen op in de planning van zorgorganisaties. Nu de reguliere zorg verder opgestart zal worden, zal dat de aankomende periode veel blijven vragen van alle zorgmedewerkers. We zijn benaderd door brancheorganisatie Actiz, die voorbereidingen aan het treffen is voor de aankomende zomerperiode. Deze landelijke koepel van verpleeghuizen en thuiszorg is op zoek naar verzorgenden en verpleegkundigen die de aankomende periode inzetbaar zijn voor hun achterban. Ben jij verpleegkundige of verzorgende en heb jij de aankomende maanden nog mogelijkheden om te werken? Meld je dan aan op www.extrahandenvoordezorg.nl. Binnen dit platform bundelt Actiz alle initiatieven op het vlak van vraag en aanbod van zorgprofessionals.

De vraag van Actiz aan SoloPartners om bovenstaande oproep te communiceren naar jou, volgt niet lang na ons eerdere artikel over wat ná de coronacrisis te verwachten valt. De zomerperiode komt eraan en nu de gebruikelijke zorg weer opgestart wordt, zal de druk verder toenemen. Aanmelden bij extrahandenvoordezorg doe je hier.

We hebben eerder aangegeven dat ook brancheorganisaties Kenniz en BVKZ ook op zoek zijn naar zzp’ers in de zorg.

Korte nieuwtjes

Werk je in verpleeghuizen? Dan is deze handreiking bezoekregeling verpleeghuizen interessant om te lezen.

Het testbeleid is aangepast. Je hoeft niet langer 24 uur klachten te hebben voordat je kunt worden getest.

Onze artikelen over zorgverzekeraars die over wijkverpleegkundigen heenstappen en steeds minder zzp’ers contracteren, heeft zeer veel reacties opgeleverd. Tot nu toe blijft een reactie van Zorgverzekeraars Nederland, V&VN en de NZa uit. Als we iets horen, verneem jij het ook.

Vandaag is de dag van de verpleging. De roep om professionals meer centraal te stellen binnen de zorgsector, wordt steeds luider.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 27000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Certificaat
  • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
  • Erkende klachtenregeling
  • Jaarlijks gratis VOG
  • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket