Update 7 coronavirus: over de zorgbonus, voorrang bij testen en gebruik PBM’s

Update coronavirus

Bericht geplaatst 20 oktober 2020 om 10:44

De tweede golf is een feit. Aangezien zorgmedewerkers met de nieuwe richtlijnen eerder thuisblijven dan bij de eerste golf, loopt het verzuimpercentage snel op. De vraag naar flexibele krachten, waaronder zzp’ers in de zorg , is dan ook enorm. Reden voor ons om jou even kort en krachtig bij te praten over de stand van zaken rondom het coronavirus.

Teruglezen doe je via artikel 1artikel 2artikel 3artikel 4, artikel 5 en artikel 6.

Aanvraag zorgbonus soms problematisch voor zzp’ers

Alhoewel de regeling voor de zorgbonus ook ruimte biedt voor zzp’ers in de zorg, blijken een aantal van onze leden moeilijkheden te hebben met het doen van een aanvraag. Het is bekend dat flexibele krachten niet zelf een aanvraag mogen doen voor de zorgbonus, deze aanvraag moeten de opdrachtgevers doen. Deze opdrachtgevers zijn over het algemeen zorgorganisaties.

We hebben meerdere signalen ontvangen van zzp’ers die van hun opdrachtgever te horen krijgen dat zij niet mee willen werken aan hun zorgbonus aanvraag. De redenen die hiervoor worden opgegeven door zorgorganisaties, variëren van aard. Zorgorganisaties geven bijvoorbeeld aan dat ‘de opdracht van de zzp’er niet lang genoeg geduurd heeft‘ om in aanmerking te komen voor een zorgbonus, of dat de bonus ‘bij de bemiddelaar moet worden aangevraagd‘ en niet bij de zorgorganisatie zelf.

Wij krijgen de indruk dat deze redenen zijn verzonnen om de aanvraag van een bonus te vermijden. Zzp’ers zelf hebben het idee dat de negatieve framing over zzp’ers in de zorg een rol speelt bij het niet willen meewerken aan een aanvraag voor de zorgbonus. Zzp’ers zien namelijk dat ze bij uitzendkrachten en gedetacheerden wél meewerken aan een aanvraag, waar dat voor zzp’ers voor dezelfde organisatie niet gebeurt. Zeker als je je realiseert dat zzp’ers soms juist meer in de corona frontlinie worden ingezet dan vaste medewerkers, dan is deze situatie behoorlijk wrang.

Zorgorganisaties werken niet mee

Inmiddels is ook duidelijk dat een aantal zorgorganisaties in het zuiden van het land met elkaar afgesproken hebben geen zorgbonus aan te willen vragen voor zzp’ers. Zij vinden de administratieve lasten te hoog voor zichzelf en vinden dat VWS hen met het probleem van deze aanvragen opgezadeld heeft. Het eerdere standpunt dat werkgevers geen zin hebben in het uitvoeren van de regeling van de zorgbonus wordt helaas uitgevochten over de rug van de zzp’er.

We hebben vragen gesteld aan het ministerie van VWS over deze kwestie. Daarnaast hebben we contact opgenomen met de brancheorganisaties van werkgevers en gevraagd of zij hun leden goed kunnen instrueren. Tussen 1 en 29 oktober kan de aanvraag voor de bonus zorgmedewerkers worden ingediend. Voor zorgorganisaties is een handreiking en een Q&A beschikbaar. Reik deze bij opdrachtgevers aan als zij de regeling niet goed kennen.

Wordt vervolgd. We verzamelen de signalen van onze achterban over dit probleem middels een korte enquête van enkele vragen. Vul deze in!

Voor zzp’ers die eigen cliënten hebben, zoals bij een eigen contract, niet-gecontracteerde zorg of het PGB, is nog steeds niet duidelijk hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een zorgbonus. Als hier iets over te melden is lees je het op onze website.

Voorrang bij testbeleid ‘aangepast’

De woorden ’testen, testen, testen’ waren eenvoudiger uitgesproken dan waargemaakt. De testcapaciteit schoot in augustus al tekort om iedereen snel te kunnen laten testen bij klachten. Vervolgens werd gesteld dat zorgmedewerkers en medewerkers in het onderwijs voorrang zouden krijgen. Je komt in aanmerking voor voorrang als je:

 • Klachten hebt die passen bij het coronavirus
 • Onmisbaar bent voor de (directe) patiëntenzorg en continuïteit van die zorg.
 • Niet te vervangen bent door een collega.
 • Tegen betaling zorg verleent op grond van de:
  • Zorgverzekeringswet;
  • Wet Langdurige Zorg;
  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (vooral respijtzorg en dagbesteding);
  • intramurale onderdelen van de Jeugdwet;
  • Wet forensische zorg;
  • Wet Publieke Gezondheid;
  • of onder de reikwijdte van de Wet BIG vallen.

Helaas schiet voor de groep zorgmedewerkers die hiervoor in aanmerking komt de testcapaciteit tekort. Als oplossing hiervoor is er vorige week een lijst met beroepen gepubliceerd bínnen de zorg die in aanmerking komen voor voorrang bij testen. Het is dus niet langer zo dat iedereen die binnen de zorg werkzaam is voorrang krijgt. Het is ook niet zo dat deze lijst met beroepen volledig is. Het komt erop neer dat men graag ziet dat je heel zorgvuldig nadenkt over het doen van een aanvraag.

Het formele – aangepaste – testbeleid voor zorgmedewerkers vind je hier.

Wanneer gebruik jij PBM’s?

De Tweede Kamer wil dat er in alle verpleeghuizen van Nederland preventief mondneusmaskers worden gebruikt. Alle politieke partijen hebben zich achter deze oproep van SP, PvdA en GroenLinks geschaard. Dit standpunt van de Kamer volgt op de oproep vanuit de zorg om op preventief gebruik van persoonlijke beschermende middelen over te gaan.

Vervolgens heeft het Outbreak Management Team (OMT) aangegeven dat zij het preventief gebruik van mondneusmaskers wel adviseert in de verpleeghuizen, maar niet in de wijkverpleging. Daar kan het gebruik van een mondmasker per cliënt worden “overwogen” en “beoordeeld”. Nogal bijzonder, want het coronavirus gedraagt zich in de thuiszorg niet anders dan in een verpleeghuis.

Vakbonden, werkgevers en de beroepsorganisatie hebben vervolgens een gezamenlijk statement uitgegeven. Hierin geven zij aan dat ook in de thuiszorg preventief gebruik van PBM’s mogelijk moet zijn. Als brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg steunen wij zo’n statement. Daarnaast stellen we dat je vooral zélf de afweging moet maken wanneer jij jouw cliënten en/of jezelf beschermt. Jij bent de professional en jij loopt de risico’s.

Wat maak jij mee in de praktijk?

Wij zijn afhankelijk van jouw signalen uit de praktijk. Stuur ons een bericht als je iets meemaakt waarvan jij vindt dat wij dat moeten weten. We verzamelen deze signalen en leggen ze voor aan de partijen die hier verantwoordelijk voor zijn.

SoloPartners

SoloPartners is dé brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en verspreiden actuele en begrijpelijke voorlichting en informatie aan onze leden en niet-leden. Het streven is om dé bron van informatie te zijn voor de zelfstandige zorgprofessional. Als lid van SoloPartners ondersteunen wij de zzp’er in de zorg in het voldoen aan wet- en regelgeving. Wil je weten hoe, lees dan verder.

Word direct lid Meer info

Sluit je aan bij meer dan 30.000 leden

Basispakket

€ 75
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Certificaat
 • Gratis klachtenafhandeling
Kies dit pakket

Kwaliteitspakket

€ 160
per jaar
 • Erkende klachtenregeling
 • Jaarlijks gratis VOG
 • Modelovereenkomsten
Kies dit pakket