Nieuws

Update HKZ & KIWA keurmerken

dinsdag 2 oktober 2018    Dit artikel delen

We gaan het vierde kwartaal in van 2018 en daarmee nog slechts een paar maanden voordat zzp’ers in de zorg het HKZ keurmerk kunnen behalen. Tijd voor een update over de twee keurmerken van dit moment, HKZ en KIWA. Ben je nog maar net op de hoogte van het nieuwe HKZ keurmerk voor zzp’ers in de zorg? Lees je dan hier, hier en hier in. De website HKZZZP.nl heeft een handige FAQ.

Bouw ICT verloopt voorspoedig

De bouw van de online omgeving om het HKZ keurmerk te kunnen behalen is in volle gang. De software wordt ontwikkeld door SoloPartners en beschikbaar gesteld aan zzp’ers. Je hoeft geen lid te zijn van SoloPartners om gebruik te maken van deze software. Het dient een online omgeving te worden die van de zzp’er zelf is, door de zzp’er zelf ingevuld wordt. En waarbij de zzp’er zelf bepaalt met wie gegevens worden gedeeld. De online omgeving biedt de mogelijkheid om het keurmerk HKZ aan te vragen, af te rekenen, documenten te uploaden, vragen te beantwoorden en online een afspraak in te plannen met de Certificerende Instantie. Die Certificerende Instantie kan op haar beurt de beantwoording van jouw vragen en jouw documenten inzien – mits jij daar toestemming voor geeft.

Het proces dient dus van A tot Z digitaal te verlopen op een wijze die werkt. Om te testen dát de omgeving werkt, worden er in de maanden oktober en november pilots gedaan met een aantal zzp’ers (12 in totaal) die zich hier (eerder) voor hebben opgegeven. De zzp’ers die bij de ontwikkeling van de norm betrokken waren, worden uitgenodigd om in dit proces mee te doen. De planning is dat een aantal zzp’ers die de pilot willen doen in december hun HKZ certificaat hebben behaald. Dat heugelijke feit lees en zie je uiteraard terug via onze media. Ook zie je dit terug bij andere partijen die zich ingezet hebben voor het HKZ keurmerk voor zzp’ers.

HKZ norm verspreidt zich

De formele naam van de HKZ norm is ‘ZZP’ers in de zorg en welzijn – onderdeel verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg’. Het pakket aan eisen waar je aan moet voldoen wil je ‘norm 166’ behalen, kun je hier aanschaffen. De prijs van het normschema is na feedback over de hoogte van de prijs, tijdelijk terug van € 39,50 naar € 25,00. Let op; dit is niet de norm zelf, maar het pakket aan eisen waar je aan moet voldoen. Je kunt de norm zowel digitaal als op papier bestellen. Dagelijks ontvangen we nog vele reacties van zzp’ers die zich aan het voorbereiden zijn op het behalen van de norm.

Wil je weten hoe je het HKZ keurmerk straks in de praktijk mag gebruiken op jouw website en visitekaartje? Daar is een ander document voor, namelijk het zogenaamde ‘certificatieschema’. Deze is gratis (!) via de webshop te bestellen.

KIWA ontwikkelt door

Wat gaat er nu met het KIWA keurmerk gebeuren en is een nieuw keurmerk wel nodig? Veel gehoorde vragen, die niet alleen bij ons veelvuldig gesteld zijn, maar ook bij KIWA zelf. Ik neem je even mee terug in de tijd.

Voordat ik de beweging naar een HKZ keurmerk voor zzp’ers inzette in 2015, was ik uiteraard eerst al met KIWA in gesprek geweest. Deze gesprekken gingen over een doorontwikkeling van hun keurmerk naar de – toen nog aanstaande – Wkkgz eisen. De Wkkgz eisen die per 1-1-2016 in zouden gaan, waren wat mij betreft een uitstekende reden voor een stap voorwaarts bij het KIWA keurmerk. Helaas besloot KIWA destijds niet om die doorontwikkeling in te zetten. Daarmee is het KIWA keurmerk sinds 1-1-2016 niet langer conform wet- en regelgeving, ook al denken veel zzp’ers van wel. Het besluit om niet door te ontwikkelen is voor mij de aanleiding geweest om HKZ te benaderen en de rest.. is geschiedenis. Ook tijdens het proces met HKZ van de afgelopen jaren is KIWA meermalen uitgenodigd om deel te nemen aan deze nieuwe beweging, maar daar is niet op ingegaan.

Na publicatie van de HKZ norm, heeft KIWA toch besloten om zelf ook een doorontwikkeling door te maken. Praktisch gezien betekent dat dat zij recentelijk gestart zijn met een deelnemerspanel om zzp’ers te bevragen op hun wensen. De belofte is dat de Wkkgz als eisenpakket wordt toegevoegd, verantwoord ondernemerschap een thema wordt, de ICT gebruiksvriendelijker wordt en de vormgeving wordt vernieuwd. De jaarlijkse toetsing zal blijven, zo wordt ons verteld.

Twee grote thema’s houden mij bezig als ik nadenk over doorontwikkeling van het huidige KIWA keurmerk:

  1. Als KIWA zelf de norm blijft ontwikkelen én het keurmerk blijft uitreiken, dan is dit niet een onafhankelijk getoetst keurmerk. Ik ben benieuwd hoe dat opgelost wordt. Wikipedia: “Goede keurmerken worden beheerd door een organisatie die onafhankelijk is van de leveranciers …. en de keuringen laat uitvoeren door onafhankelijke en deskundige onderzoekinstellingen en inspecteurs/keurmeesters.”
  2. KIWA reikt keurmerken uit vanaf niveau 1 tot niveau 6. Niveau 1 en 2 kunnen echter de Wkkgz eisen niet zomaar behalen. Hoe wordt daarmee omgegaan als de Wkkgz eisen onderdeel worden van het eisenpakket? Het ‘KIWA keurmerk’ is op dit moment een heel breed keurmerk voor een enorme groep aan zorgverleners. Met het verscherpen van de eisen moet je daar iets mee lijkt mij. Ik ben benieuwd hoe daarmee om gegaan wordt.

Keurmerken en SoloPartners

Van jouw brancheorganisatie mag jij verwachten dat wij onafhankelijke en feitelijk juiste voorlichting geven over keurmerken die je kunt behalen. We zijn niet ‘voor’ of ‘tegen’ HKZ of ‘voor’ of ‘tegen’ KIWA. We zijn voor een goede positie voor zzp’ers in de zorg. Het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving is voor sommige zzp’ers een wens en voor sommige bemiddelaars en opdrachtgevers een eis. We zijn kritisch op de inhoudelijke ontwikkelingen rondom alle keurmerken voor zzp’ers en het één is niet altijd hetzelfde als het ander. Het is aan jou om te bepalen óf je een keurmerk haalt en welke dat is. Het is aan ons om jou goede voorlichting te geven, zodat jij de juiste keuze kunt maken voor jezelf. Sluit je aan bij onze beweging >>

Dit artikel delen